Se video: Hva skjer med restavfallet?

Av Tiril Susan Bratt 06. desember 2022

Blandet avfall er ofte dårlig sortert og må gjennom en mottakskontroll.

Restavfall fra næringskunder går gjennom en nøye prosess. Bli med til en av våre miljøparker og se hvordan avfallet bli sortert for å sile ut ting som er kastet feil før resten går videre til energigjenvinning.

Vi kan jo ta det siste først: Energigjenvinning betyr at restavfallet blir brent i egne ovner for å skape varme til eksempelvis fjernvarmeanlegg til oppvarming av borettslaget du bor i.

Langt fra alle typer avfall kan brennes. Derfor må det som kommer inn med bil til mottaket kontrolleres og sorteres.

I denne videoen får du et innblikk i prosessene ved Groruddalen Miljøpark i Oslo:

 

Kritisk mottakskontroll av restavfall

Historisk sett er restavfallet den typen avfall det har vært mest av. Over lang tid har vi sett en nedgang i mengden fordi det er stadig mer fokus og flere tiltak for å sortere avfallet riktig.

Det er jo leit for en avfallsleverandør, men for miljøet er det bra at det er en nedgang i det blandede restavfallet som kommer inn.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Farlig avfall på feil sted

Vi slipper ikke helt unna denne typen søppel, og da må det håndteres på forsvarlig måte. Fremdeles tror altfor mange at det er greit å kaste alt mulig avfall i restavfallet, men det er feil. Derfor må vi ha en omfattende mottakskontroll der vi plukker ut avvik.

Vi ser at det blir kastet mye farlig avfall og elektronisk avfall. Spesielt er det mye batterier. Og vi får inn sprengstoff, ammunisjon og nødbluss som overhodet ikke skulle havnet i restavfallet.

Les også: Batterier kan være en brannfelle

Skadelige stoffer

I tillegg er det skadelige stoffer som ikke er så lett å oppdage, som asbest (og radioaktivt avfall). For de som jobber ved mottaksanlegget er dette helsefarlig over tid.

Slike forhold har bidratt til økt fokus på mottakskontroll de siste årene. Dette er relativt nytt, og Norsk Gjenvinning jobber fremdeles med å etablere tilfredsstillende mottakskontroller ved flere avfallsmottak.

Les mer om farlig avfall

Avfall til materialgjenvinning

I mottakskontrollen plukker også vi ut mest mulig av det som har gode verdier:

 • trevirke
 • isolasjon
 • plast
 • papp
 • metaller

I sum alt som kan gå videre til materialgjenvinning. Det er jo en bedre løsning enn å brenne alt avfallet.

Imidlertid kan ikke alt slikt avfall kan fjernes. Årsaken er at det blandede avfallet må ha en viss brennkvalitet. Derfor følger en del plank og trevirke med videre.

Bruksområdene for bygningsavfall er i utgangspunktet omfattende:

 • Trevirke kan brukes som råstoff i nye treprodukter, som sponplater og i Ikeas møbelproduksjon.
 • Glass kan benyttes til produksjon av isolasjon.
 • Isolasjon kan plukkes ut til en viss grad, men her er det rom for forbedring. Noe av restavfallet som kommer inn er blandet med isolasjon. Isolasjon havner i dag på deponi på grunn av lav brennverdi og fordi eldre isolasjon (før 1990) inneholder bromerte flammehemmere og KFK/HKFK som er farlig avfall. Her er det rom for forbedring og nye løsninger, men i dag er dette dessverre eneste løsning. Dette betyr at restavfall som er blandet med isolasjon også havner på deponi, og det reduserer andelen restavfall som går til energigjenvinning. Her er det derfor viktig å ikke blande isolasjon inn i restavfallet, men levere det som en ren fraksjon for å sikre forsvarlig håndtering av isolasjon og restavfall hver for seg.
 • Gips kan i utgangspunktet gjenvinnes til pulver for ny gipsplateproduksjon, men det gjøres kun med sorterte plater etter riving, rehabilitering og nybygg. Når platene er blandet inn i restavfallet, møter vi på veldig strenge regler for forbrenning fordi gips inneholder ganske farlige stoffer (svovel) som frigjøres når det brenner.

Se video: Materialgjenvinning av gipsplater

Kvern og sikt for bedre forbrenning

Etter mottakskontrollen, går restavfallet i en kvern. Deretter siktes de kvernede massene for å sile ut finstoffer, glass, grus og sand som ikke egner seg til forbrenning. De minste treflisene skilles også ut av samme grunn. Spesielt sagflis blir så kompakt at det bidrar dårlig til forbrenningsprosessen.

Videre bruker vi en magnet for å trekke ut jern-rester. Ikke-magnetiske metaller som aluminium skilles ut i sikten.

Jern og metaller er gode råvare til fremstilling av nye produkter, som felger og armeringsjern.

Se video: Gjenvinning av metall fra bilvrak

Lite avfall på deponi

Som du forstår, blir en forsvinnende liten andel av restavfallet fra søppelkassa di kastet på «dynga».

Det meste går til energigjenvinning, mens en økende andel går til materialgjenvinning. Og med din hjelp, unngår vi også farlig avfall som utsetter våre medarbeidere ved mottaket for høy risiko.

Noen fakta fra Groruddalen miljøpark:

 • Av alt avfallet vi får inn så går ca. 82 prosent til energigjenvinning. Noe går da til deponi og noe til materialgjenvinning.
 • Transport inn til anlegget september 2022: 6817 biler, som tilsvare 1700 biler i uka og 340 biler hver dag. Årstrafikk ca. 60 000 biler inn.
 • Vekt: 110 000 tonn gjennom avdelingen hver år.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger


Tiril Susan Bratt's photo

Av: Tiril Susan Bratt

Tiril er fabrikksjef ved Norsk Gjenvinning Region Øst (Produksjon), NGs største gjenvinningsanlegg med 100 medarbeidere. Hun har bakgrunn fra forretningsutvikling, økonomi og digitalisering og har vært assisterende produksjonsdirektør. Tiril har en mastergrad i fornybar energi med fokus på avfallshåndtering og ressursøkonomi fra NMBU.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all