Faglig samarbeid for økt kildesortering

Av Stine Helgeland 30. januar 2024

Norsk Gjenvinning samarbeider nå med andre aktører i bransjen for å gjøre det enklere for bedrifter og forbrukere å kildesortere mer avfall. LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har regien på samarbeidet og har store forventninger.

Les mer
0 Comments

Temaer: bærekraft, Materialgjenvinning, Kildesortering

Avfallsforskriften: Kildesortering av emballert matavfall

Av Eirik Hvamstad 21. november 2023

Dagligvare, restauranter og kantiner har ventet på en avklaring om hvordan plastpakket matavfall skal kastes på riktig måte, i tråd med endringene i avfallsforskriften. I høst kom myndighetene med sin veileder som gir en del svar.

Les mer
0 Comments

Temaer: Materialgjenvinning, Avfallsforskriften, Kildesortering

Slik kan sirkulærøkonomien beskytte miljø og naturressurser

Av Runa Opdal Kerr 01. august 2023

Den globale sirkularitetsgraden faller, og i Norge er vi nede på 2,4 prosent. Dette er dystre tall når vi vet at jordens naturressurser ikke lenger er tilstrekkelige til å dekke behovene. På toppen av dette treffer en ny geopolitisk situasjon oss, hvor tilgangen på kritiske varer begrenses. Vi har imidlertid muligheten til å gjøre noen grep.

Les mer
0 Comments

Temaer: sirkulærøkonomi, Materialgjenvinning

Enklere gjenvinning av EPS for entreprenør og varehandel

Av Peter Sjølie Callister 04. april 2023

EPS og XPS kan gjenvinnes i det uendelige. Likevel blir store volumer av det vi best kjenner som isopor, transportert fra kjøpesentre og byggeplasser til avfallsmottak og brent. En ny maskin skal bidra til økt bærekraft og gjenvinne mer enn 500 tonn årlig.

Les mer
0 Comments

Temaer: Materialgjenvinning, Avfallsforskriften

Materialgjenvinning av bygningsglass skal bli enklere

Av Bjørn Glenn Hansen 07. februar 2023

Gjenvinning av bygningsglass skal få et løft med den nye samarbeidsavtalen mellom bransjen og Norsk Gjenvinning. Bakgrunnen er to pilotprosjekter der returglasset blir hentet på byggeplass for gjenvinning til glassvatt. Dette gir bærekraft et konkret innhold og viser at det nytter.

Les mer
0 Comments

Temaer: Materialgjenvinning, returglass

Avfallsforskriften: Strengere krav til kildesortering

Av Eirik Hvamstad 15. november 2022

Endringer i avfallsforskriften fra 1. januar 2023 betyr at de fleste norske bedrifter må ha løsninger for å kildesortere både mat- og plastavfall. Verken brødskiver eller plast skal i søppelbøtta. Hensikten er å redusere restavfallet og øke andelen som går til materialgjenvinning.

Les mer
1 Comment

Temaer: avfallshåndtering, Materialgjenvinning, Avfallsforskriften

Gjenvinning av materialer fra bilvrak blir stadig mer utfordrende

Av Erik Andresen 05. oktober 2021

2020 var det beste året for gjenvinning av vrakbiler i Norge, og biloppsamlingsplassene økte både gjenvinningsgraden og materialgjenvinningsgraden. Norske produksjonsbedrifter er avhengig av dette metallet, som i bygg og anlegg. Samtidig blir gjenvinningen stadig mer utfordrende.

Les mer
0 Comments

Temaer: bilvrak, skrapmetall, Materialgjenvinning

NGs løsninger gjør det mulig å nå EUs krav om 70% materialgjenvinning

Av Kristine Laake-Bjurquist 29. desember 2020

Bygg- og anleggsbransjen står for 25 prosent av alt avfallet som oppstår i Norge, og i snitt blir 40 prosent av dette avfallet gjenvunnet til nye materialer. Ved årsskiftet til 2020 kom EU-kravet om at 70 prosent av avfallet fra denne bransjen skal materialgjenvinnes. Dette har av de fleste blitt ansett som nærmest umulig. Samtidig har Norsk Gjenvinning jobbet strukturert over lang tid, for nettopp å skape de løsningene som trengs for at kravet skal være mulig å nå.

Les mer
1 Comment

Temaer: Materialgjenvinning

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

se alle