Se video: Gipsplater - fra avfall til gjenbruk

Av Morten Frøid 04. oktober 2022

Gipsplate-avfall fra bygg, rehab og riving knuses og blir til råstoff for nye gipsplater.Stadig mer gipsavfall fra byggeprosjekter går til gjenvinning som råstoff for nye plater til vegger og tak. Gipsgjenvinningsfabrikken i Holmestrand øker leveransene til Norgips, som ikke kan få nok. I denne videoen kan du se prosessen.

Nybygg, rehabilitering og riving fører til anslagsvis 150 000 tonn med gipsavfall hvert år her i landet. Tidligere havnet alt dette på deponi, som det kalles når noe blir kastet og lagt på dynga. Dette ga oss i Norsk Gjenvinning inspirasjon til å finne en gjenvinningsløsning sammen med kanadiske New West Gypsum Recycling.

Resultatet ble fabrikken New West Gipsgjenvinning i Holmestrand, populært kalt “Den sirkulære gipsfabrikken”. En av utfordringene var å skille gipsen fra papir og urenheter i dette avfallet. Løsningen er en prosess der restplatene knuses, og gipsen separeres fra resten.

Produktet er gipspulver som er råstoff til gipsplateprodusenten Norgips.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Gjenbruk av gipspulver

I denne videoen får du se prosessen fra gipsavfallet leveres på anlegget til ferdig gipspulver som går videre til ny produksjon.

Utviklingen går fort, så noen tall i denne filmen har rukket å gå ut på dato.

Gipsavfall fra hele landet

Prosessen starter jo egentlig på bygge-, rehabiliterings- og rivingsprosjekter rundt om i hele landet. Herfra blir det levert inn gipsavfall til Norsk Gjenvinnings lokale avdelinger. Der blir det omlastet til større containere for videre transport til Holmestrand.

Utfordringen med gipsplatene var faktisk den gode kvaliteten på disse produktene. Gjenvinning forutsetter at papirlaget rundt gipsen fjernes, men det sitter mild sagt godt fast. Først da dette ble løst, var det mulig å gjenbruke kjernematerialet.

Les også: Gips og isolasjon skal ikke i restavfallet

Brannsikkerheten var en utfordring

De fleste typer avfall har et krav om gjenbruk, ombruk og/eller gjenvinning. Deretter går en andel til såkalt energigjenvinning. Det vil si at det blir brent i forbrenningsovner som brukes til blant annet fjernvarmeanlegg.

Siste rest må eventuelt legges på deponi.

Gipsplater brenner dårlig. Det er jo også litt av poenget med slike bygningsplater, at de er ekstremt brannsikre. Dermed var det heller ikke mulig å bruke dem til energigjenvinning, og det aller meste havnet «på dynga» inntil gjenvinningen tok til.

Gjenvunnet råstoff er billigere

Den sirkulære gipsfabrikken produserer rundt 200 tonn gipspulver daglig. Det betyr opp mot 20 prosent av alt råstoffet som Norgips trenger til sin produksjon av gipsplater.

Dette gir flere gevinster

  • Gjenvunnet gipspulver er billigere enn nyprodusert og importert
  • Karbonavtrykket for dette råstoffet er langt svakere enn det nyproduserte som transporteres fra Mellom-Europa
  • Snaut halvparten av denne typen bygningsavfall havner ikke lenger på deponi

Gipsplate 1 crGjenvunnet gipspulver utgjør 20 prosent av råstoffet til produksjonen ved Norgips.

Politisk kamp om mer råstoff

Utviklingen ser ut til å gå bare én vei: Større grad av gjenvinning. Norgips ønsker å øke andelen gjenvunnet gipspulver i sin produksjon, og fra 2023 satser Den sirkulære Gipsfabrikken på å øke mottaket av gipsavfall fra 55 000 tonn til 80 000 tonn.

Likevel er det langt igjen til alt gipsplateavfall går til gjenvinning.

I en rapport fra Miljødirektoratet kommer det frem at under halvparten av gipsavfallet blir gjenvunnet. Av 150 000 tonn finner 65 000 tonn veien til en fabrikk.

 Vår største konkurrent er deponiene, så det kan være en idé å legge avgifter på slikt restavfall. Da vil det lønne seg å levere det til gjenvinning, sier sourcing specialist Jan Sæterdal hos Norgips.

Det pågår et arbeid for å øke andelen gjenvinning. Blant annet har Høyre foreslått et forbud slik Norgips ser for seg. E24 skrev om dette våren 2022  (krever abonnement).

 En vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier mener Sæterdal.

Her kan du lese mer om levering av gipsavfall.

Og ta gjerne en kikk på denne guiden:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: sirkulærøkonomi, Avfall som råvareressurs, Byggavfall


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all