Hva er farlig avfall?

Av Renate Heder 02. mars 2021

Norsk-Gjenvinning_Hva-er-farlig-avfall_v2_56261630460

Kunnskap om farlig avfall er viktig. Alle som har med det å gjøre må vite hvordan avfallet skal håndteres, og ikke minst, ha kjennskap til konsekvensene hvis noe skulle gå galt. Her er en grunnleggende innføring: "Hva er egentlig farlig avfall?"

Ifølge avfallsforskriften er det “Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Det er jo et greit utgangspunkt - en del stoffer og materialer er innlysende for oss, som olje, maling og kjemikalier. Likevel finnes det så mange produkter at det kan være vanskelig å ha oversikt over alt. Derfor er det lurt å vite hvor du kan finne mer informasjon.

Last ned e-bok: Bedriftens guide for farlig avfall

Avfallsforskriftens kapittel 11 har et vedlegg 1 - Den europeiske avfallslisten (EAL). Avfallskoder merket med stjerne «*» i denne listen er farlig avfall. Du kan også ta en kikk på disse linkene som gir deg en grei oversikt:

Hvilke ulike typer farlig avfall finnes?

Norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431) grupperer og definerer de ulike typene farlig avfall. Hver avfallstype identifiseres ved et avfallsstoffnummer. Farlig avfall kan deles inn i noen hovedtyper basert på avfallets egenskaper, innhold og sammensetning:

 • Spilloljer og oljeforurenset avfall
 • Drivstoff og fyringsoljer
 • Maling og løsemidler
 • Tungmetallholdig avfall
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall
 • Herdere og reaktivt avfall
 • Gasser og trykksatte beholdere
 • Avfall med organiske miljøgifter
 • Helse- og miljøskadelig avfall
 • Eksplosivt avfall 

Felles for disse avfallstypene er at de representerer en reell fare for å være helse- og miljøskadelige på kort eller lang sikt. Miljøfarlig avfall må håndteres spesielt, og holdes adskilt fra øvrig avfall. 

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på 

Virksomhetens ansvar

Det er også viktig at du er klar over at det er virksomheten som produserer avfallet som har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke. For å kunne avgjøre det, må du ha kjennskap til:

 • Avfallets opprinnelse
 • Hva avfallet inneholder eller består av
 • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall

Bruker du linkene jeg viste til tidligere, skal du kunne finne den informasjonen du trenger. Av og til (for noen faktisk ganske ofte), kan det likevel være vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder. For å være på den sikre siden i slike tilfeller, anbefaler jeg deg å søke profesjonell hjelp hos en avfallsleverandør eller et laboratorium. (Sjekk at det er en godkjent aktør).

Les mer: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Avfallsdeklarering og sporbarhet

Alt farlig avfall skal deklareres. Elektronisk deklarering gjør det enklere å imøtekomme kravet om full sporbarhet. Det synes vi som jobber med farlig avfall naturlig nok er bra, siden konsekvensene kan være store ved feil håndtering.

Les mer: Hva er konsekvensene ved feil håndtering av farlig avfall?

I Norsk Gjenvinning tilbyr vi tjenesten Kjemiker på vei ™. Det innebærer at virksomheten din kan få hjelp av en kjemiingeniør til blant annet kartlegging og analyse av det farlige avfallet. 

Prioriteringsliste og kandidatliste - holder du deg oppdatert?

Miljødirektoratets prioriteringsliste, eller oversikt, over stoffer som myndighetene mener det er spesielt viktig å minske bruken av, er det også greit å kjenne til. Lista endres fortløpende. Det samme gjelder kandidatlista i Reach (et europeisk regelverk for kjemikalier), som er en oversikt over stoffer med svært uønskede egenskaper. Begge listene gir deg mulighet til å være oppdatert på feltet.

Be om dokumentasjon

Myndighetenes krav og regelverk er viktige virkemidler i arbeidet for å hindre ulovlig avfallshåndtering og ulovlig eksport til utlandet. Husk derfor på å be om dokumentasjon på alt du leverer fra deg eller tar i mot av farlig avfall. 

Har du forresten et minutt til med tid? Sjekk ut denne videoen: Det aller viktigste om sikker oppbevaring av farlig avfall på 1 minutt!

Farlig avfall er et viktig og omfattende tema som strekker seg langt utover innføringen i dette blogginnlegget. Følg gjerne bloggen vår for å holde deg oppdatert. Har du lyst til å lese mer om temaet, kan du også laste ned e-boken vår for mer informasjon, eller besøke denne temasiden hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Merk: Dette blogginnlegget ble første gang publisert 19.7.2016, men har siden blitt revidert og oppdatert. 

Temaer: farlig avfall, avfallshåndtering, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle