Hva er farlig avfall?

Av Renate Heder 27. september 2022

hva er farlig avfall 1000x563 4

Kunnskap om hva som betegnes som farlig avfall er viktig. Det inkluderer hvordan det skal håndteres av alle som har med det å gjøre og hva konsekvensene er om noe skulle gå galt.

Avfallsforskriften definerer farlig avfall som:    

“Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr” 

Dette er et greit utgangspunkt - en del stoffer og materialer er innlysende for oss, som olje, maling og kjemikalier. Likevel finnes det så mange produkter at det kan være vanskelig å ha oversikt over alt. Derfor er det lurt å vite hvor du kan finne mer informasjon. 

Last ned: Bedriftens guide for farlig avfall

I avfallsforskriftens kapittel 11, under vedlegg 1, finner du Den europeiske avfallslisten (EAL). Avfallskoder merket med stjerne «*» i denne listen er farlig avfall. Du kan også ta en kikk på disse nettsidene som gir deg en grei oversikt: 

Hvilke ulike typer farlig avfall finnes? 

Norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431) grupperer og definerer de ulike typene farlig avfall. Hver avfallstype identifiseres ved et avfallsstoffnummer. Farlig avfall kan deles inn i noen hovedtyper basert på avfallets egenskaper, innhold og sammensetning: 

 • Spilloljer og oljeforurenset avfall 
 • Drivstoff og fyringsoljer 
 • Maling og løsemidler 
 • Tungmetallholdig avfall 
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall 
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall 
 • Herdere og reaktivt avfall 
 • Gasser og trykksatte beholdere 
 • Avfall med organiske miljøgifter 
 • Helse- og miljøskadelig avfall 
 • Eksplosivt avfall  

Felles for disse avfallstypene er at de representerer en reell helse- og miljøskadelige fare på kort eller lang sikt. Miljøfarlig avfall må håndteres spesielt, og holdes adskilt fra øvrig avfall.  

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på 

Virksomhetens ansvar ved håndtering av farlig avfall 

Vær klar over at virksomheten som produserer avfallet har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke. For å kunne avgjøre det, må du ha kjennskap til: 

 • Avfallets opprinnelse 
 • Hva avfallet inneholder eller består av 
 • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall 

Bruker du linkene jeg viste til tidligere, skal du kunne finne den informasjonen du trenger. Av og til (for noen faktisk ganske ofte), kan det være vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder. I slike tilfeller anbefaler jeg deg å søke profesjonell hjelp hos en avfallsleverandør eller et laboratorium. Husk å sjekke at det er en godkjent aktør! 

Les mer: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Avfallsdeklarering og sporbarhet 

Husk at alt farlig avfall skal deklareres, fordi konsekvensene ved feil håndtering kan bli store. Elektronisk deklarering gjør det enklere å imøtekomme kravet om full sporbarhet.  

Hos Norsk Gjenvinning har bedriften tilgang til tjenesten Kjemiker på vei ™. Det innebærer at virksomheten din kan få hjelp av en kjemiingeniør til blant annet kartlegging og analyse av det farlige avfallet.  

Les mer:Feil håndtering av farlig avfall får konsekvenser

Prioriteringsliste og kandidatliste - holder du deg oppdatert? 

Gjør bedriften kjent med Miljødirektoratets prioriteringsliste. Den oppdateres jevnlig og gir en oversikt over stoffer som myndighetene mener det er spesielt viktig å minske bruken av, 

Det samme gjelder kandidatlista i Reach (et europeisk regelverk for kjemikalier), som er en oversikt over stoffer med svært uønskede egenskaper. Begge listene gir deg mulighet til å være oppdatert på feltet. 

Be om dokumentasjon fra avfallsmottak 

Myndighetenes krav og regelverk er viktige virkemidler i arbeidet med å hindre ulovlig avfallshåndtering og ulovlig eksport til utlandet. Husk derfor på å be om dokumentasjon på alt du leverer fra deg eller tar imot av farlig avfall.  

Har du forresten et minutt til overs? Sjekk ut denne videoen: Det aller viktigste om sikker oppbevaring av farlig avfall på 1 minutt! 

Farlig avfall er et viktig og omfattende tema som strekker seg langt utover innføringen i dette blogginnlegget. Følg gjerne bloggen vår for å holde deg oppdatert. Har du lyst til å lese mer om temaet, kan du besøke denne temasiden hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall.

Ta gjerne en kikk på denne guiden:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Merk: Dette blogginnlegget ble første gang publisert 19.7.2016, men har siden blitt revidert og oppdatert. 

Temaer: farlig avfall, avfallshåndtering, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all