Hva er farlig avfall?

Av Renate Heder 24. juli 2018

ngn_farlig_avfall_oljefilter.jpg

Mengdene med farlig avfall øker stadig - ikke bare fordi vi produserer mer avfall, men også fordi vi får bedre kunnskap om forskjellige stoffer og miljøgifter. Deling av denne kunnskapen er viktig, slik at alle som har med farlig avfall å gjøre, vet hvordan det skal håndteres, og ikke minst, har kjennskap til konsekvensene hvis noe skulle gå galt. I dette blogginnlegget får du en grunnleggende innføring: "Hva er egentlig farlig avfall?" 

Hva er farlig avfall?

Ifølge avfallsforskriften er det “Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Det er jo et greit utgangspunkt - en del stoffer og materialer er innlysende for oss, som olje, maling og kjemikalier. Likevel finnes det så uendelig mange produkter, at det ikke kan forventes at vi skal gå rundt og kjenne til alt. Derfor er det lurt å vite hvor du kan finne mer informasjon. 

Avfallsforskriftens kapittel 11 har et vedlegg 1 - Den europeiske avfallslisten (EAL). Avfallskoder merket med stjerne «*» i denne listen er farlig avfall. Du kan også ta en kikk på disse linkene som gir deg en grei oversikt:

Hvilke ulike typer farlig avfall finnes?

Norsk standard for klassifisering av avfall (NS 9431) grupperer og definerer de ulike typene farlig avfall. Hver avfallstype identifiseres ved et avfallsstoffnummer. Farlig avfall kan deles inn i noen hovedtyper basert på avfallets egenskaper, innhold og sammensetning:

 • Spilloljer og oljeforurenset avfall
 • Drivstoff og fyringsoljer
 • Maling og løsemidler
 • Tungmetallholdig avfall
 • Bekjempningsmidler og giftig avfall
 • Rengjøringsmidler og etsende avfall
 • Herdere og reaktivt avfall
 • Gasser og trykksatte beholdere
 • Avfall med organiske miljøgifter
 • Helse- og miljøskadelig avfall
 • Eksplosivt avfall 

Felles for disse avfallstypene er at de representerer en reell fare for å være helse- og miljøskadelige på kort eller lang sikt. Miljøfarlig avfall må håndteres spesielt, og holdes adskilt fra øvrig avfall. 

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på 

Virksomheten har ansvaret

Det er også viktig at du er klar over at det er virksomheten som produserer avfallet som har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke. For å kunne avgjøre det, må du ha kjennskap til:

 • Avfallets opprinnelse
 • Hva avfallet inneholder eller består av
 • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall

Bruker du linkene over, skal du kunne finne den informasjonen du trenger. Av og til (for noen faktisk ganske ofte), kan det likevel være vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder. For å være på den sikre siden i slike tilfeller, anbefaler jeg deg å søke profesjonell hjelp hos en avfallsleverandør eller et laboratorium. (Sjekk at det er en godkjent aktør).

Les mer: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

I Norsk Gjenvinning tilbyr vi tjenesten Kjemiker på vei ™. Det innebærer at dere kan bestille besøk av en kjemiingeniør som blant annet kan bidra med kartlegging og analyse av det farlige avfallet.

Verstinglista

Kjenner du til Verstinglista? Det er Miljødirektoratets prioriteringsliste for miljøgifter. Den er et viktig ledd i arbeidet for å redusere utslipp og bruk av miljøfarlige stoffer. Lista endres fortløpende. Ta en titt for å være oppdatert!

Sikkerhetsdatablad

Har virksomheten din med kjemikalier å gjøre, er dere i henhold til REACH-forskriften pålagt å ha sikkerhetsdatablad for hvert produkt. Et slik skriv skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. I tillegg til å sikre trygg bruk, vil informasjonen også være til hjelp for korrekt avfallshåndtering.

Vær oppmerksom på at stadig flere sikkerhetsdatablad nå må ha et vedlagt eksponeringsscenario som beskriver mer omfattende hvordan stoffet eller stoffblandingen kan brukes på en sikker måte uten å skade hverken mennesker eller miljø. Det innebærer også risikohåndterings- og avfallshåndteringstiltak. (Et såkalt utvidet sikkerhetsdatablad.) 

Tilsyn i 2018

Myndighetene gjennomfører fra tid til annen forskjellige tilsyn. I 2017 ble det gjennomført et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier. Nå i 2018 er det anlegg som håndterer farlig avfall som har fått besøk.

Uansett gjør du lurt i å sikre at bedriften din har oppdatert informasjon - inkludert dokumenterte tiltak for håndteringen av avfallet, og at avfallet blir korrekt håndtert.

Avfallsdeklarering og sporbarhet

Elektronisk deklarering gjør det enklere å imøtekomme kravet om full sporbarhet. Lovverket som er knyttet til dette er strengt. Det synes vi som jobber med farlig avfall naturlig nok er bra, siden konsekvensene kan være store ved feil håndtering.

Les også: Hva er konsekvensene ved feil håndtering av farlig avfall?

Be om dokumentasjon

Myndighetenes krav og regelverk er viktige virkemidler i arbeidet for å hindre ulovlig avfallshåndtering og ulovlig eksport til utlandet. Be om dokumentasjon på alt du leverer fra deg eller tar i mot av farlig avfall. Sørg for sikker oppbevaring og tilstrekkelig opplæring av involverte medarbeidere.

Har du forresten et minutt til med tid? Sjekk ut denne videoen: Det aller viktigste om sikker oppbevaring av farlig avfall på 1 minutt!

Farlig avfall er et viktig og omfattende tema som strekker seg langt utover innføringen i dette blogginnlegget. Følg gjerne bloggen vår for å holde deg oppdatert. Har du lyst til å lese mer om temaet, kan du også laste ned e-boken vår for mer informasjon, eller besøke denne temasiden hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Merk: Dette blogginnlegget ble første gang publisert 19.7.2016, men har siden blitt revidert og oppdatert. 

Temaer: farlig avfall, avfallshåndtering, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle