Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Av Renate Heder 01. mai 2018

Norsk_Gjenvinning_farlig-avfall_Enviroac_33764153195

1. mai er arbeidernes dag. Det er dagen som markerer arbeidstakernes rettigheter – både rettigheter som er innfridd, og de det fortsatt kjempes for. Sannsynligvis forbinder du ikke dagen med farlig avfall. Men har du tenkt over at alle som har med farlig avfall å gjøre har både rett og plikt til å ha nødvendig kunnskap og informasjon om det de jobber med? Sånn sett er det faktisk en kobling til nettopp 1. mai! 

Internkontrollforskriften krever at arbeidstakere har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker, helse- og miljømessig forsvarlig måte. Men hvordan sikre at nødvendig opplæring blir gitt, og hvor kan man få slik opplæring?

Det handler selvfølgelig om å ha rutiner som ivaretar det. Og nødvendig kompetanse, ikke minst. Hvis den kompetansen mangler internt, finnes det mange muligheter til å skaffe den på andre måter. Og det er det jeg har tatt for meg i dette blogginnlegget.

Mange avfallsaktører tilbyr kurs og opplæring om farlig avfall. Dessuten er det masse informasjon å finne på nett.

Foretrekker du aktiv deltagelse for faglig påfyll og økt kunnskap om farlig avfall?

Da bør du benytte deg av kurstilbudet som finnes. I Norsk Gjenvinning har vi lang erfaring med å kjøre opplæringsprogram for forskjellige bransjer, samt spesialtilpassede kurs. I tillegg tilbyr vi rådgivning og risikoanalyser knyttet til håndtering av det farlige avfallet - blant annet gjennom tjenesten Kjemiker på vei™.

Nomiko - Norsk Miljøkompetansje - som drifter www.avfallskurs.no, har et omfattende kurstilbud, blant annet om farlig avfall, asbest og byggavfall, og holder kursene Farlig avfall nivå 1 og 2.

I tillegg er Avfallnorge en viktig bidragsyter når det gjelder kursing om farlig avfall. De holder jevnlig kurs både på grunnleggende og videregående nivå. Det kan derfor være lurt å følge med på hva de tilbyr også.

Sist, men absolutt ikke minst: NFFA – Norsk forening for farlig avfall – kjører jevnlige kurs som først og fremst er rettet mot medlemmer og avfallsanleggene.

…. Eller liker du å lese informasjon på nett?

Selv om enkelte kurs er en nødvendighet, både med tanke på sertifiseringer og lovkrav, er det både mulig – og anbefalt - å holde seg oppdatert ved å lese på egen hånd også. Er du en av dem som liker å lese deg til mer kunnskap, er jo nettet nærmest en utømmelig informasjonskilde. For å gjøre det litt enklere for deg, har jeg likevel samlet noen sider som jeg mener er både relevante og viktige:

Miljødirektoratet

Miljødirektoratets nettsider vil du alltid finne oppdatert informasjon om farlig avfall. Her har de dessuten samlet en rekke spørsmål som ofte stilles – med svar.

Regelhjelp

Lurer du på spørsmål om regelverket, er regelhjelp.no et godt utgangspunkt. Blogginnlegget Hvilke regler gjelder for deg som produserer farlig avfall, dekker for øvrig også det viktigste du trenger å kjenne til når det gjelder lover og regler.

I e-boken Bedriftens guide for farlig avfall, som du kan laste ned gratis i pdf-format, finner du informasjon om det meste knyttet til farlig avfall, enten det gjelder håndtering, lover, klassifisering eller deklarering.

Hurra for 1. mai!

Vi skal være glade for at arbeidet og informasjon knyttet til farlig avfall stadig får bedre kvalitet. Det skyldes først og fremst at noen har vært opptatt av rettigheter og plikter, ikke bare for arbeidstakere, men også av hensyn til miljøet. Det er viktig at vi fortsetter jobben. Ha en fin 1.mai!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, internkontrollforskriften, opplæring om farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle