Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Av Renate Heder 18. oktober 2022

Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall 1000 x563

Alle som håndterer farlig avfall, har både rett og plikt til å opparbeide seg nødvendig kunnskap og informasjon om det de jobber med.  

Internkontrollforskriften krever at arbeidstakere har kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker, helse- og miljømessig forsvarlig måte. Men hvordan sikre at nødvendig opplæring blir gitt, og hvor kan man få slik opplæring? 

God opplæring er først og fremst et resultat av gode interne rutiner hos ansatte med nødvendig kompetanse. Hvis den kompetansen mangler og virksomheten ikke har intern opplæring, finnes det mange muligheter til å skaffe den på andre måter.  

Mange avfallsaktører tilbyr kurs og opplæring om farlig avfall. Dessuten er det mye informasjon å finne på nett. Jeg har samlet litt om begge deler her. 

Les også: Hva er farlig avfall?

Kurs som gir deg faglig påfyll om farlig avfall 

Benytt deg av kurstilbudet som finnes. I Norsk Gjenvinning har vi lang erfaring med å kjøre opplæringsprogram for forskjellige bransjer, samt holde spesialtilpassede kurs. I tillegg tilbyr vi rådgivning og risikoanalyser knyttet til håndtering av det farlige avfallet, blant annet gjennom tjenesten Kjemiker på vei™. 

Har dine medarbeidere behov for kurs om farlig avfall? Her finner du påmelding.

Asbest og byggavfall

Nomiko (Norsk Miljøkompetanse) har et omfattende kurstilbud, blant annet om farlig avfall, asbest og byggavfall, og holder kursene «Farlig avfall» nivå 1 og 2. 

Avfall Norge er også en viktig bidragsyter. De holder jevnlig kurs om farlig avfall både på grunnleggende og videregående nivå, så følg med på hva som rører seg hos dem, også. 

Sist, men absolutt ikke minst: NFFA (Norsk forening for farlig avfall) kjører jevnlige kurs som først og fremst er rettet mot medlemmer og avfallsanleggene. 

Øk kunnskapen om farlig avfall på egen hånd 

Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall 1000x563 brukt i tekst

Selv om enkelte kurs er en nødvendighet, både med tanke på sertifiseringer og lovkrav, er det både mulig og anbefalt å holde seg oppdatert ved å lese på egen hånd, også. 

Da er nettet nærmest en utømmelig informasjonskilde. For å gjøre det litt enklere, har jeg samlet noen sider jeg mener er både relevante og viktige. 

Miljødirektoratet 

På Miljødirektoratets nettsider vil du alltid finne oppdatert informasjon om farlig avfall. Her har de dessuten samlet en rekke spørsmål som ofte stilles – med svar. 

Regelhjelp 

Har du på spørsmål om regelverket rundt farlig avfall, er det et godt utgangspunkt å starte hos Lovdata og avfallsforskriften. 

Les også: Hvilke regler gjelder for deg som produserer farlig avfall 

Opplæring om farlig avfall er i utvikling 

Vi skal være glade for at arbeidet og informasjon knyttet til farlig avfall stadig får bedre kvalitet. Det skyldes først og fremst at noen har vært opptatt av rettigheter og plikter, ikke bare for arbeidstakere, men også av hensyn til miljøet. Det er viktig at vi fortsetter jobben. 

E-boken 'Bedriftens guide for farlig avfall' kan du laste ned gratis i PDF-format. Her finner du informasjon om det meste knyttet til farlig avfall, enten det gjelder håndtering, lover, klassifisering eller deklarering.

Og du kan vurdere å melde på dine medarbeidere i dette kurset, som er også er tilrettelagt for de med engelsk som arbeidsspråk:

Digitalt grunnkurs i farlig avfall:  Meld deg på her

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 1. mai 2018 og er senere revidert.   

Temaer: farlig avfall, internkontrollforskriften, opplæring om farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all