Nytt batteri i røykvarsleren: Kast det gamle på en trygg måte

Av Morten Frøid 29. november 2022

Batteriet i røykvarsleren kan være en brannfelle.

Den første dagen i desember er satt som en merkedag for det årlige byttet av batteri i røykvarslerne. Hensikten er å være trygg på at de fungerer som de skal. Like viktig er det å kildesortere de brukte batteriene riktig for at de ikke skal forårsake brann.

Røykvarsler og komfyrvakt er blant de mest effektive tiltakene for å forhindre brannkatastrofer. Ironisk nok kan de samtidig være kilder til voldsomme branner. Selv med lite strøm igjen, kan et brukt batteri ta fyr.

Å bytte batteri i røykvarsleren hvert år er ikke bare en symbolsk sak. Forskrift om brannforebygging gir påbud om at slike ting er på stell.

Her står det blant annet at eier av bolig og fritidsbolig skal sørge for brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, og alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Og det sentrale i det vi tar opp nå:

«Eieren skal sørge for at røykvarslere […] vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt».

Med andre ord må du sjekke tilstanden på batteriene, og i praksis er det enkleste å bytte dem ut med frisk energiforsyning.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Riktig kildesortering av batterier

Nå skal de gamle batteriene kastes, og da er det viktig å gjøre dette på riktig måte. Dette gjelder uansett type batterier og om de er brukt privat eller i bedriften du jobber i.

Batterier skal ikke i restavfallet, altså ikke i søppelbøtta sammen med annet avfall. De skal kildesorteres på rett måte. Hvis ikke kan det i verste fall få alvorlige konsekvenser for både sikkerhet og miljø.

I vår bransje utgjør batterier en sikkerhetsrisiko hvis de ikke blir sortert ut og håndtert korrekt. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann, og det kan ofte være vanskelig å oppdage små batterier som er blandet med restavfall.

Hvordan oppstår batteribranner?

Selv om vi i Norsk Gjenvinning kontinuerlig informerer kundene våre om at batterier og annet farlig avfall skal leveres separat, ser vi at enkelte tar snarveier. Dermed øker risikoen for brann og uhell.

Når blandet avfall kommer til et gjenvinningsanlegg, går det gjennom en mottakskontroll. Etter mottakskontrollen går avfallet videre til en kvern som hugger opp avfallet i små biter etter en spesifikasjon fra energigjenvinningsanlegget. Hvis batterier havner i kvernen, kan de antenne det øvrige avfallet.

Det samme kan skje når batterier presses sammen i renovasjonsbilene ute på veien. Det finnes dessverre eksempler på at biler har begynt å brenne som følge av dette. 

Les også: Unngå overraskelser i mottakskontrollen

Redusert risiko for batteribrann

Her snakker vi om ganske enkle tiltak. Alt man trenger å gjøre er å: 

  • sørge for at brukte batterier ikke blir kastet sammen restavfallet
  • skaffe en egen oppsamlerenhet hvor batteriene kan kastes
  • teipe polene for å unngå gnistdannelser
  • levere dem til en miljøstasjon eller en forhandler

Mindre husholdningsbatterier kan leveres hos innsamlere, mens større batterier fra næring skal leveres som farlig avfall på godkjent mottak.  

Les også: Har bedriften din en sikker og lovlig løsning for brukte batterier?

Innlevering av batterier er et viktig bidrag til miljøet

Ved å sortere ut batterier bidrar du også positivt til miljøet. Miljøfarlige stoffer havner ikke i naturen, men blir håndtert i henhold til regelverket. I tillegg blir store deler av batteriene gjenvunnet til råvarer som kan brukes i nye produkter. Det er sirkulærøkonomi i praksis og sikkerhet på én gang.

Hjelp oss å bidra med bedre sortering! Ønsker du mer informasjon om håndtering av farlig avfall kan du laste ned vår gratis guide:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 15. desember 2020  og er senere revidert.  

Temaer: farlig avfall, batterier, brannfare


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all