Batterier kan være en brannfelle: Slik kan du bidra til at brann ikke oppstår

Av Thomas Mørch 28. november 2017

Norsk-Gjenvinning_Batterier-kan-være-brannfeller_foto_shutterstock_673079839-(1).jpg

Er du en av mange tusen som skal bytte batterier i røykvarslerne hjemme 1. desember? Eller som jobber i en virksomhet hvor det kastes batterier fra tid til annen? Jeg håper du er klar over at batterier ikke skal kastes i restavfallet. Og at de kan være potensielle brannfeller. Du kan enkelt bidra både til å redusere brannrisiko, og til et bedre miljø.

I vår bransje utgjør batterier på avveie - altså de som ikke blir sortert ut og håndtert korrekt - en sikkerhetsrisiko. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann, og det kan ofte være vanskelig å oppdage små batterier som er blandet med restavfall.

Hvordan oppstår slike branner?

Selv om vi i Norsk Gjenvinning kontinuerlig informerer kundene våre om at batterier og annet farlig avfall skal leveres separat, ser vi at enkelte tar snarveier innimellom. Og dermed øker risikoen for brann og uhell.

Når blandet avfall kommer til et gjenvinningsanlegg, går det gjennom en mottakskontroll. Etter mottakskontrollen går avfallet videre til en kvern som hugger opp avfallet i små biter etter en spesifikasjon fra energigjenvinningsanlegget. Hvis batterier havner i kvernen, kan de antenne det øvrige avfallet.

Det samme kan skje når batterier presses sammen i renovasjonsbilene ute på veiene. Det finnes eksempler på at biler har begynt å brenne som følge av dette. 

Hva kan du og virksomheten din gjøre for å redusere risikoen?

Ifølge EUs batteridirektiv skal alle batterier leveres inn til miljøstasjoner. Og sorteringen er ikke vanskelig. Alt du eller dere trenger å gjøre er: 

  • Å sørge for at brukte batterier ikke blir kastet sammen med øvrig restavfall
  • Å skaffe en egen oppsamlerenhet hvor batteriene kan kastes (husk å tape polene)
  • Å levere dem til en miljøstasjon eller en forhandler. Begge er forpliktet til å ta imot batterier gratis

Innlevering av batterier er også et viktig bidrag til miljøet

Ved å sortere ut batterier bidrar du dessuten positivt til miljøet. Miljøfarlige stoffer havner ikke i naturen, men blir håndtert i henhold til regelverket. I tillegg blir store deler av batteriene gjenvunnet til råvarer som kan brukes i nye produkter. Det er sirkulærøkonomi i praksis og sikkerhet på en gang.

Hjelp oss å bidra med bedre sortering! 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, batterier, brannfare


Thomas Mørch's photo

Av: Thomas Mørch

Thomas Mørch er for øyeblikket leder for krisestaben i Norsk Gjenvinning. Forutenom krisetider, direktør for Innovasjon, bærekraft & Compliance. Han er opptatt av å utvikle nye verdikjeder basert på avfallsbaserte råvarer – sirkulære forretningsmodeller. Det gjør også at han er på stadig jakt etter nye forretningsmuligheter, gjerne gjennom utradisjonelle samarbeidskonstellasjoner og nettverk. Han har bakgrunn fra finansbransjen, hvor han har jobbet med forretningsutvikling i Nordea Markets og med eiendomsinvesteringer i Realkapital Partners og RS Platou Real Estate. Thomas har studert sosialøkonomi ved The University of Manchester i England og har en master i internasjonal business fra Skema Business School i Frankrike.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle