Har bedriften en sikker og lovlig løsning for brukte batterier?

Av Renate Heder 02. august 2022

2022 NG blogg repub løsning brukte batterier

Siden 2012 har det vært forbudt å kaste batterier i restavfallet. Ti år senere er det tydeligvis mange som fremdeles ikke har fått det med seg, for batterier blir fortsatt kastet feil. For å unngå katastrofale konsekvenser, må bedriften har en sikker løsning for å håndtere batteriene den dagen de blir avfall.

Konsekvensene av feil håndtering av brukte batterier er håndfaste. Selvantenning av litiumbatterier i avfall antas å være en av hovedårsakene til branner ved norske avfallsanlegg. Og blybatterier som lekker kan forårsake skader på personer og miljø, på arbeidsplassen og på veien til avfallsanlegget.

De siste tre årene har det vært mer enn 130 branner på norske avfallsanlegg. De fleste av dem har oppstått i restavfall, og ikke i farlig avfall som en kanskje skulle tro. Dette bekrefter også vår egen erfaring.

For å følge regelverket, forhindre branner, trygge arbeidsplassene til de som tar imot avfallet og ikke minst, ta vare på miljøet, er det svært viktig at alle typer brukte batterier leveres inn separat og ikke blir blandet med øvrig avfall. Så, hva kan din bedrift gjøre for å sørge for at dette blir gjort riktig?

Les også: Er det lov å kaste avfall i sorte søppelsekker?

En lovlig løsning for brukte batterier

En grunnleggende forutsetning er å følge lovverket. Helt enkelt betyr det at brukte batterier må samles separat fra øvrig avfall og leveres til godkjent mottak.

For å forenkle sorteringsjobben og samtidig ha en trygg oppbevaringsløsning, er det lurt å ha beholdere som er merket for formålet, og som er tette. Har du behov for oppsamlingsutstyr, finner du et lite utvalg i nettbutikken vår.

Tre hovedgrupper av batterier

Bærbare batterier. Husholdningsbatterier (alkaliske), AA, AAA, C, D, 9V mm. Disse hører ikke under farlig avfall, men skal likevel sorteres og leveres separat.

Litium-baserte batterier (oppladbare). Dette er batterier fra mobiltelefoner, pc-er, kameraer, verktøy, el-sykler, el-biler og annet elektrisk utstyr. De er merket «Li» eller «Li-ion».

Bedrifter som lagrer den typen brukte batterier for innsamling anbefales å strø vermikulitt - et støtdempende og brannhemmende mineral - mellom lagene av batterier for å hindre branntilløp. Det er også viktig at slike batterier ikke blandes med andre typer batterier.

Bly- og industribatteri. Blybatterier blir hovedsakelig brukt som startbatteri for kjøretøy og trucker. De er ofte svært tunge og vanligvis merket "Pb". De kan også være merket som NiMh-batterier, NiCd-batterier, saltsmeltebatterier (med natrium) eller litium-ion batteri.

Blybatterier inngår i returordning, og det blir gitt refusjon ved innlevering.

Oppbevaring av batterier

Batterier samles ofte i kasser, på fat eller på pall. Det er viktig at polene på batteriene blir teipet. Batterier som lagres i fat skal ikke veie mer enn 500 gram.

Ideelt sett bør batterier leveres i fat med størrelse 60 eller 100 liter. Er de større enn det, blir det tungt og vanskelig å håndtere.

Vær spesielt oppmerksom på skadde batterier og sørg for at de blir oppbevart og fraktet i tett, merket emballasje for å unngå lekkasje av syre. 

Krav til butikker som selger batterier

Alle bedrifter som selger varer på det norske markedet, har et produsentansvar. Det betyr blant annet at butikker som selger løse batterier må:

  • ta imot løse, kasserte batterier, sortere dem fra annet avfall og oppbevare dem på et trygt sted til de blir hentet av et returselskap, som Norsirk.
  • sørge for en oppbevaring som sikrer at batteriene kan behandles riktig og gjenvinnes etter innsamling.
  • informere om at løse batterier ikke skal kastes sammen med annet avfall. Informasjonen må være synlig i butikken.

Batterier skal deklareres

Batterier skal alltid deklareres. Du finner en nærmere oversikt over miljøskadelige batterier på nettsidene våre.

Er de stjernemerket betyr det at de regnes som farlig avfall. Litium regnes som farlig gods.

Hvor kan din bedrift levere batterier?

Mindre husholdningsbatterier kan leveres hos innsamlere, mens større batterier fra næring skal leveres som farlig avfall på godkjent mottak. Din bedrift kan selvfølgelig også inngå en avtale om henting med avfallsaktøren dere bruker.

Næring kan levere inntil 1000 kilo farlig avfall på godkjent mottak, mot betaling. Som vi har vært inne på, kreves det en deklarasjon. Den funger som dokumentasjon på at batteriene har blitt korrekt håndtert, noe som kan bli etterspurt ved en eventuell tilsynsrunde fra myndighetene.

Husk: Alle bedrifter er ansvarlige for å sikre sporbarhet på farlig avfall og sørge for at dette ikke kommer på avveie. Dette gjelder også batterier.

Les mer: Batterier kan være en brannfelle: Slik kan du bidra til at brann ikke oppstår

Norsk Gjenvinning samarbeider med NorSirk om håndtering av brukte batterier. Sammen hjelper vi deg og bedriften din med å håndheve lovverket og ta vare på miljøet.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hva slags løsning din bedrift bør ha for å håndtere de brukte batteriene. Du finner også mer informasjon på våre nettsider.

Vil du ha en enkel forklaring på hvorfor og hvordan batterier skal samles inn, kan du også sjekke videoen Ikke kast batterier i restavfallet.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Kilde: norsirk.no

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 26. november 2019 og er senere revidert og oppdatert.

Temaer: håndtering av farlig avfall, batterier, litiumbatteri


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all