Produsentansvaret - hva betyr det for din bedrift?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 16. august 2016

ngn_produktansvar_avfall-258987-edited.jpg

Produsentansvar innebærer at produsenter og importører har ansvar for produktene sine gjennom hele kretsløpet - også når det blir avfall. Produsentansvaret har vært et viktig virkemiddel i norsk avfallspolitikk siden 1990-tallet. I dagens blogginnlegg kan du lese om hva ansvaret innebærer for din bedrift.

Produsentansvaret skal stimulere til mer miljøvennlig produktutvikling og bidra til at avfallsressursene blir effektivt utnyttet. I tillegg skal produsentansvaret sikre at miljøgifter i kasserte produkter blir behandlet på en forsvarlig måte. Det er avfallsforskriften som regulerer produsentansvaret i Norge.

Utvidet produsentansvar

Utvidet produsentansvar innebærer at produsenten, i tillegg til å inneha ansvaret for produktet helt til det er ferdig gjenvunnet, skal ta hensyn til gjenvinningsprosessen ved design og produksjon av sine produkter. Flere og flere produsenter er i ferd med å ta et utvidet ansvar for egne produkter. Et eksempel er Nespresso som har tilrettelagt for innsamling og gjenvinning av sine kaffekapsler.

I Norge har vi i dag en rekke forskjellige ordninger med utvidet produsentansvar. De mest kjente gjelder for retur av:

 • Glass
 • Drikkekartong
 • Elektriske og elektroniske-produkter
 • Batterier
 • Kasserte kjøretøy
 • Bildekk
 • Emballasje

Produsentansvar skal dekke kretsløpskostnaden ved kjøp av varen. Dette skal være en del av varekostnaden og reflekteres i prisen på varen ved kjøp.

Strengere krav 

I fjor presenterte EU-kommisjonen sin pakkeløsning for den nye, sirkulære økonomien. En sirkulær økonomi er basert på gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning i en sirkel hvor færrest mulig ressurser går tapt og hvor produktene og ressursene de består av blir høyt verdsatt. Forslaget fra EU-kommisjonen innebærer blant annet at produsenter i enda større grad skal ta ansvar for produktet gjennom å betale økonomiske bidrag basert på kostnadene ved at produktet blir avfall. 

Det er nødvendig at vi finner gode, bærekraftige løsninger for avfallet vårt og oppfordringene til produsentene om å ta mer ansvar er viktig. Følgende krav vil i så måte være et bidrag:

 • Produktene skal kunne vare lenger
 • De skal kunne resirkuleres lettere
 • Hele produktets kretsløp skal ivaretas - fra design til avfallsbehandling
 • Reservedeler må produseres

Produsenter oppfordres til å lage produkter som kan gjenvinnes på en mest mulig effektiv, miljøriktig og kostnadsbesparende måte. På den måten vil også det pålagte økonomiske bidraget til avfallshåndteringen bli redusert. 

Hva skjer fremover? - Veikart for en sirkulær økonomi

Den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen leverte tidligere i år et veikart for sirkulær økonomi til regjeringens ekspertgruppe for grønn konkurransekraft. Et av forslagene er at myndighetene må vurdere innføring av produsentansvar eller andre typer virkemidler på flere typer produkter og materialer enn i dag. Dette for å ansvarliggjøre produsentene i forhold til økodesign, materialforbruk og økt materialgjenvinning. Samtidig er det behov for å vurdere dagens ordninger, for å tilpasse disse til nye, sirkulære ambisjoner.

Hva betyr det for din bedrift?

Som produsent innebærer både EU-kommisjonens pakke og veikartet at du må tenke mer helhetlig og kanskje utradisjonelt. Produktet du selger skal i størst mulig grad kunne gjenvinnes, og det må virksomheten ha en løsning for. Kanskje må du søke samarbeidspartnere utenfor ditt vanlige nettverk eller i helt andre bransjer.

Husk også på at alle elektriske og elektroniske produkter skal være CE-merket og i tillegg være merket med overkrysset avfallsbeholder for å vise at produktene ikke skal kastes sammen med ordinært restavfall. I desember 2017 stoppet Miljødirektoratet salget av 49 ulovlige produkter etter et tilsyn i de største norske byene. 

I Norsk Gjenvinning jobber vi daglig med å finne nye innovative løsninger for å ivareta verdiene i avfall. Kontakt oss gjerne for en prat!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette innlegget ble senest oppdatert 20.1.2018

Temaer: miljø, produsentansvar, avfallspolitikk


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og er en del av den sentrale Compliance-avdelingen. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim og har vært i Norsk Gjenvinning de tre siste årene. Jobber særlig med kvalitetsarbeid, compliance og HMS.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle