Produsentansvaret - hva betyr det for din bedrift?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 26. mai 2020

ngn_produktansvar_avfall-258987-edited

Produsentansvar innebærer at produsenter og importører har en plikt og et ansvar for produktene sine gjennom hele kretsløpet - også når det blir avfall. Dette ansvaret har vært viktig virkemiddel i norsk avfallspolitikk siden 1990-tallet. Nå er det tid for dugnad, også på dette området!

Produsentansvaret skal stimulere til mer miljøvennlig produktutvikling, bidra til at avfallsressursene blir effektivt utnyttet, samt sikre at miljøgifter i kasserte produkter blir behandlet på en forsvarlig måte.

Både produsenter og importører er forpliktet til å være medlem av et returselskap og betale et miljøgebyr som skal dekke kostnader forbundet med innsamling og gjenvinning av emballasje eller produkter som settes på markedet. Dette er viktig fordi disse medlemskapene gjør returselskapene i økonomisk stand til å sørge for at avfallshåndteringen fortsetter så normalt som mulig. Og hvem ønsker seg vel ikke det normale i disse dager?

Miljødirektoratet gikk tidligere i år ut og understreket betydningen av at produsentene og importørene nå følger opp kravene til å være medlem i et godkjent returselskap.

Varslet tilsyn: Er du med på dugnaden?

Miljødirektoratet har samtidig varslet at de framover vil kontrollere utvalgte produsenter og importører som er underlagt produsentansvar. Tilsynene gjennomføres for å sikre at alle involverte tar sin del av ansvaret, at de er med på dugnaden rett og slett.

Følgende produkter omfattes av produsentansvaret i dag:

  • Kasserte kjøretøy
  • Batterier
  • Bildekk
  • Drikkevareemballasje
  • Emballasje
  • Elektriske og elektroniske produkter
  • PCB-holdige isolerglassvinduer

Miljødirektoratet har også uttalt at for mange bilimportører sniker seg unna og ikke betaler for returordningen som skal sikre forsvarlig håndtering av bilene når de vrakes. Det varsles derfor at de vil vedta tvangsmulkt dersom de ikke melder seg inn i ordningen.

Utvidet produsentansvar

Et sentralt virkemiddel for å endre produksjon og bruk av materiale, er innføringen av utvidet produsentansvar. I tillegg til å ha ansvaret for produktet helt til det er ferdig gjenvunnet, skal produsenten ta hensyn til gjenvinningsprosessen ved design og produksjon av sine produkter. Stadig flere produsenter er i ferd med å ta et utvidet ansvar for egne produkter, og det kan være en klar fordel, for i EUs-kommisjonens nye handlingsplan er lista lagt høyt.

Gjør deg klar for produktpass og retten til å reparere

Du har kanskje fått med deg at EU har som mål at Europa skal være klimanøytralt i 2050? Et så ambisiøst mål krever en handlingsplan med strenge tiltak. Produsentansvaret forblir ikke uberørt. Et av tiltakene er et produktpass som skal gjøre det mulig å spore og måle produktets innhold og levetid. Et annet tiltak er forslag om ny forbrukerlov som skal sikre kjøpere «rett til å reparere». Det bygger videre på tidligere krav om at reservedeler må produseres.

Produsenter oppfordres dermed til å

  • lage produkter som kan gjenvinnes på en mest mulig effektiv, miljøriktig og kostnadsbesparende måte
  • benytte råvarer som er resirkulerbare
  • lage produkter som kan repareres

Hva betyr nye krav til produsentansvar for din bedrift?

For produsenter innebærer EU-kommisjonens nye handlingsplan at du i fremtiden må tenke enda mer helhetlig - og kanskje utradisjonelt. Produktene skal i størst mulig grad være basert på resirkulerbare råvarer, de skal kunne gjenvinnes og repareres. Og det må virksomheten være forberedt på å ha en løsning for, om ikke altfor lenge. Kanskje må du søke samarbeidspartnere utenfor ditt vanlige nettverk eller i helt andre bransjer for å få det til?

I Norsk Gjenvinning jobber vi daglig med å finne nye innovative løsninger for å ivareta verdiene i avfall. Kontakt oss gjerne for en prat! #detfinnesikkesøppelmer

Vi anbefaler også at du tar en kikk på temasiden vår om dokumentasjon og rapportering i avfallshåndteringen. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette innlegget ble første gang publisert  16.8.16.

Temaer: miljø, produsentansvar, avfallspolitikk


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Head of Compliance i NG Group og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all