Er det lov å kaste avfall i sorte søppelsekker?

Av Morten Frøid 20. september 2023

En samling av fulle, sorte søppelsekker

Om det er forbudt å kaste avfall i sorte søppelsekker avhenger av hvor i landet bedriften holder til. Stadig flere avfallsaktører og kommuner har de siste årene innført et slikt forbud. Dette er et positivt tiltak for sikkerhet og miljø. Forbudet kan også gi økonomiske gevinster for virksomheten.

Erfaring viser at bruk av sorte og fargede (ikke transparente) sekker ofte fører til at avfall som er forbudt å kaste usortert, blir kastet feil. Dersom sekkene inneholder farlig avfall og brannfarlige litiumbatterier, utgjør dette en risiko både for miljøet og sikkerheten til de som sorterer avfallet.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO), viser en kartlegging av brannårsaker på avfallsanlegg at de fleste brannene er forbundet med restavfall. Selvantenning er viktigste årsak, etterfulgt av batterier. Det er derfor både et prisverdig og nødvendig tiltak å stoppe bruken av de sorte sekkene for å minimere risikoen for at lett antennelig og farlig avfall havner i restavfallet.

Les også: Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Forbud mot sorte søppelsekker

Det finnes ingen lov som forbyr bruk av sorte søppelsekker. Kommuner og avfallsaktører står fritt til å bestemme å ikke ta imot slike sekker og å innføre forbud mot dem for å:

  • redusere utslipp av miljøgifter
  • redusere risiko for at branner oppstår
  • øke sikkerheten til de som jobber på anleggene
  • sikre at mest mulig avfall blir korrekt kildesortert og går til gjenvinning
  • innfri miljøkrav og konsesjoner

Seriøse avfallsaktører må ha konsesjon og tillatelser gitt av myndighetene til sin drift. Levering av avfall i sorte sekker gjør det vanskeligere å gjennomføre forsvarlige mottakskontroller i tråd med gitte konsesjoner, da det er umulig å se innholdet uten å åpne sekkene.

Se video: Er tiden moden for å revidere bedriftens avfallsløsning?

Lønnsomt å droppe de sorte søppelsekkene

Gjennomsiktige søppelsekker vil forenkle sorteringsarbeidet og være et stort pluss for HMS. Ikke minst kan det være lønnsomt for bedriften.

Dersom det oppdages på gjenvinningsstasjonen at avfall har blitt kastet feil og at det kan spores, kan du risikere at regningen kommer tilbake til bedriften.

I tillegg er det en kjensgjerning at det slurves med kildesorteringsarbeidet på arbeidsplassen når sorte sekker er tilgjengelige. Det er lett å ty til de sorte sekkene når ingen bedre løsning er tilgjengelig.

Enkelte virksomheter opplever dessuten fra tid til annen svinn. Det er enda en grunn til å droppe sorte avfallssekker for alt som bæres ut er ikke nødvendigvis avfall. Bruk heller litt tid på å sette opp en brukbar avfallsløsning som gjør det enklere å kildesortere – så blir også avfallsregningen rimeligere og du sørger for god miljøsamvittighet i bedriften.

Les også: Lønner det seg å kildesortere?

Fra 1. september 2019 var det ikke lenger tillat å levere avfall i sorte søppelsekker til våre anlegg i Norsk Gjenvinning eller hos våre datterselskap. Vi tar i stedet kun imot transparente sekker.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 19. august 2019 og er senere oppdatert. 

Temaer: miljø, forbud mot sorte søppelsekker, brannsikkerhet, privat


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all