Er det lov å kaste avfall i sorte søppelsekker?

Av Morten Frøid 03. september 2019

Norsk-Gjenvinning_Forbud-sort-søppelsekk-u_kryss

Svaret avhenger av hvor i landet du bor, eller hvor bedriften din holder til. Men sjansen blir stadig større for at riktig svar på spørsmålet over blir nei. Flere avfallsaktører og flesteparten av kommunene våre har i løpet av de siste par årene innført forbud mot å levere avfall i sorte søppelsekker. Det er et tiltak alle bør sette pris på, først og fremst av sikkerhets- og miljøhensyn. Men i tillegg kan forbudet bety økonomiske gevinster. Også for din bedrift!

Derfor har sorte søppelsekker vært et problem

Erfaring viser at bruk av sorte og fargede (ikke transparente) sekker ofte fører til at avfall som er forbudt å kaste usortert, blir kastet feil. Når sekkene inneholder farlig avfall og brannfarlige litiumbatterier, utgjør dette en risiko både for miljøet og sikkerheten til de som sorterer avfallet.

Ifølge Norsk Miljøkompetanse (NOMIKO), viser en kartlegging av brannårsaker på avfallsanlegg at de fleste brannene er forbundet med restavfall. Selvantenning er viktigste årsak, etterfulgt av batterier. Det er derfor både et prisverdig og nødvendig tiltak å stoppe bruken av de sorte sekkene for å minimere risikoen for at lett antennelig og farlig avfall havner i restavfallet.

Forbud mot sorte søppelsekker

Per dato er det ingen lov som forbyr bruk av sorte søppelsekker. Men kommuner og avfallsaktører står fritt til å bestemme å ikke ta imot slike sekker - og å innføre forbud mot dem. Det gjøres for å:

  • redusere utslipp av miljøgifter
  • redusere risiko for at branner oppstår
  • øke sikkerheten til de som jobber på anleggene
  • sikre at mest mulig avfall blir korrekt kildesortert og går til gjenvinning
  • innfri miljøkrav og konsesjoner

Når det gjelder konsesjoner, er du sikkert kjent med at alle seriøse avfallsaktører drives basert på konsesjoner og tillatelser gitt av myndighetene. Levering av avfall i sorte sekker gjør det vanskeligere å gjennomføre forsvarlige mottakskontroller i tråd med gitte konsesjoner, da det er umulig å se innholdet uten manuelt å åpne sekkene. Gjennomsiktige sekker vil forenkle sorteringsarbeidet og være et stort pluss for HMS. Og det kan være lønnsomt for din bedrift.

Gode grunner til å droppe de sorte søppelsekkene

Det er nemlig slik at hvis det blir oppdaget på gjenvinningsstasjonen at noe har blitt kastet feil, og avfallet kan spores, kan du risikere at regningen kommer tilbake til bedriften. I tillegg er det en kjensgjerning at det slurves med kildesorteringsarbeidet på en arbeidsplass når sorte sekker er tilgjengelig. Det er jo så enkelt å kaste det en kanskje ikke har en løsning for, eller ikke vet hvor en skal gjøre av. I sekker hvor ting ikke synes. Jo mer av avfallet som kildesorteres, jo rimeligere blir avfallsregningen. Og litt god miljøsamvittighet er vel også greit å ha?

Enkelte virksomheter opplever dessuten fra tid til annen svinn. Det er enda en grunn til å droppe sorte avfallssekker. For alt som bæres ut er ikke nødvendigvis avfall.

Fra 1.9.19 tar heller ikke Norsk Gjenvinning eller våre datterselskaper imot sorte søppelsekker. Vil du enkelt komme i gang med bruk av gjennomsiktige sekker, finner du et bredt utvalg i nettbutikken vår.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: kildesortering, miljø, forbud mot sorte søppelsekker, brannsikkerhet


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all