Unngå overraskelser i mottakskontrollen

Av Morten Frøid 09. juni 2020

Norsk-Gjenvinning_omklassifisering-av-avfall_riktig-kildesortering_IMG_5702

Omklassifisering og avvik er begrep som stadig oftere dukker opp i forbindelse med levering av avfall. Men hvilken betydning har de for deg som leverer avfall? Her er en kort forklaring på begrepene og noen råd om hvordan du kan unngå overraskelser når avfallet fra din bedrift blir tatt imot og kontrollert.

Hva er forskjellen på omklassifisering og avvik?

Avfallet skal gjennom en mottakskontroll før det går videre til behandling på et gjenvinningsanlegg. Dette gjøres av sikkerhets- og miljøhensyn, og for å imøtekomme myndighetskrav. Når det blir funnet avfall i restavfallet som bryter med gjeldende lovverk, oppstår det vi kaller avvik. Det kan for eksempel være ved funn av EE-avfall, farlig avfall eller eksplosiver.

Omklassifisering, derimot, er aktuelt når innholdet i avfallet ikke er i henhold til avtalt kvalitet. Kanskje har papiret for mye fukt, det er for mye papir i bølgepappen, farget folie sammen med klar folie, eller gips i restavfallet. Da må klassifiseringen av avfallet endres, som for eksempel fra «Bølgepapp» til «Papp og papir». Konsekvensen? Mer håndtering på mottaket, og en annen kvalitet/verdi på varen.

Økt omklassifisering og flere avvik

Hovedfokus for mottakskontroll har vært rettet mot restavfall og i litt mindre grad mot for eksempel papp og papir. En del av det som har blitt levert, har derfor ikke vært i samsvar med kvalitetskrav som er avtalt, noe som har forringet verdien og kvaliteten på nye råvarer. Uten at det har fått konsekvenser for den som leverte avfallet.

For å få bukt med utfordringene knyttet til dette, og ikke minst for å få dekket kostnadene for rett håndtering og dokumentasjon, har den som leverer avfallet ofte blitt ilagt gebyrer og avvik. I en praktisk hverdag er det ikke mulig å klare å levere avtalt kvalitet hver gang. Det er mye en ikke er herre over og derfor bør omklassifisering være en riktigere og mindre belastende måte å løse dette på, enn ved å ilegge gebyr.

Slik unngår du overraskelser

Å være avfallsbesitter innebærer et langt større ansvar og mye mer å forholde seg til enn for bare få år siden. For å unngå uforutsigbare kostnader, og selvfølgelig for å bidra til miljøet, bør alle tilrettelegge kildesorteringen så godt det lar seg gjøre. I Norsk Gjenvinning har vi egne faktaark som beskriver hva avfallet skal inneholde – og ikke. De kan være til veldig god hjelp. Oversikten over disse arkene finner du her.

Når det gjelder avfall som hentes på rutekjøring, er det slik at avfallet fra flere blandes i samme bil. Men med en egen app kan sjåførene våre nå utføre kvalitetskontroll ved henting hos hver enkelt kunde, og omklassifisere på stedet, om nødvendig. Det ser vi på som et rettferdig tiltak som også bidrar til at kvaliteten på nye, sekundære råvarer blir god. I tillegg forbedrer vi avfallets kretsløp. Er du med på den? #Detfinnesikkesøppelmer.

New call-to-action

Temaer: Avfall som råvareressurs, Omklassifisering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

se alle