Kontroll av avfall: Unngå overraskelser og ekstra kostnader

Av Morten Frøid 10. mai 2022

Mottakskontroll av næringsavfall kan avdekke avvik og skape behov for omklassifisering.

Avfall som leveres til et mottak blir kontrollert, og det kan påvises avvik eller oppstå behov for omklassifisering. Hvilken betydning har dette for deg som leverer avfall? Her får du en forenklet forklaring av begrepene og noen råd om hvordan du kan unngå overraskelser når næringsavfallet blir kontrollert.

Ved levering av avfall på et gjenvinningsanlegg, skal det gjennom en mottakskontroll før det går videre til behandling. Dette gjøres av sikkerhets- og miljøhensyn og for å imøtekomme myndighetskrav.

Avvik og omklassifisering av avfall

Når det blir funnet avfall i restavfallet som bryter med gjeldende lovverk, oppstår det vi kaller avvik. Det kan for eksempel være ved funn av EE-avfall, farlig avfall eller eksplosiver.

Omklassifisering er aktuelt når innholdet i avfallet ikke er i henhold til avtalt kvalitet. Aktuelle tilfeller er når

  • papiret for mye fukt
  • det er for mye papir i bølgepappen
  • farget folie blandes med klar folie
  • gips havner i restavfallet

 Da må klassifiseringen av avfallet endres, som for eksempel fra «bølgepapp» til «papp og papir». Konsekvensen er mer håndtering på mottaket og en annen kvalitet/verdi på varen.

Økt omklassifisering og flere avvik

Hovedfokus for mottakskontroll har vært rettet mot restavfall og i litt mindre grad mot for eksempel papp og papir. En del av det som har blitt levert, har derfor ikke vært i samsvar med kvalitetskrav som er avtalt. Resultatet er forringet verdi og kvalitet på nye råvarer, uten at det har fått konsekvenser for den som leverte avfallet.

For å få bukt med utfordringene knyttet til dette, og ikke minst for å få dekket kostnadene for rett håndtering og dokumentasjon, har den som leverer avfallet ofte blitt ilagt gebyrer og avvik.

I en praktisk hverdag er det ikke mulig å klare å levere avtalt kvalitet hver gang. Derfor bør omklassifisering være en riktigere og mindre belastende måte å løse dette på, enn ved å ilegge gebyr.

Slik unngår du overraskelser

Å være avfallsbesitter innebærer et langt større ansvar og mye mer å forholde seg til enn hva som var tilfelle for bare få år siden. For å unngå uforutsigbare kostnader bør alle tilrettelegge kildesorteringen så godt det lar seg gjøre. I tillegg handler dette om å bidra til miljøet.

I Norsk Gjenvinning har vi egne faktaark som beskriver hva ulike kategorier avfall skal inneholde – og ikke. De kan være til veldig god hjelp.

Oversikten over disse arkene finner du her.

Avfall fra flere kilder

Når det gjelder avfall som hentes på rutekjøring, er det slik at avfallet fra flere kilder blandes i samme bil. Men med en egen app kan sjåførene våre nå utføre kvalitetskontroll ved henting hos hver enkelt kunde. Da er det mulig å foreta en omklassifisering på stedet, om nødvendig.

Det ser vi på som et rettferdig tiltak som også bidrar til at kvaliteten på nye, sekundære råvarer blir god. I tillegg forbedrer vi avfallets kretsløp.

Noen tjenesteleverandører legger mye vekt på å utvikle løsninger som fungerer best mulig for både din virksomhet og miljøet. Ta denne testen for å avdekke forholdene for ditt avfall:

New call-to-action

 

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 9. juni 2020 og er senere oppdatert og revidert.

Temaer: Avfall som råvareressurs, Omklassifisering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all