Hva kan virksomheten kaste i restavfallet?

Av Morten Frøid 20. april 2022

Feil type avfall i restavfallet kan gi økte kostnader for bedriften.

Det er mye avfall fra virksomheten som ikke skal havne i søppeldunken. Her er en kort oppklaring og noen råd om hvordan du kan spare betydelig beløp på å redusere mengden med usortert restavfall.

Vi kan jo starte med en oversikt over det du ikke kan kaste i restavfallet, eller blandet avfall som det også kalles. I Norsk Gjenvinning har vi denne listen:


 1. Dekk
 2. EE-avfall
 3. Eksplosivt avfall
 4. Farlig avfall - inkludert batterier
 5. Flytende avfall
 6. Gips
 7. Impregnert trevirke
 8. Isolasjon
 9. Masser
 10. Radioaktivt avfall
 11. Smittefarlig avfall
 12. Våtorganisk (matavfall fra næringsdrivende)

Les mer: Visste du at isolasjon og gips ikke skal kastes i restavfallet?

Dette kan kastes i restavfall

I praksis kan alt avfall som ikke reguleres av spesielle forskrifter kastes usortert, men husk at du ikke kan levere avfall i sorte søppelsekker

Du stusser kanskje over at vanlige avfallstyper som papir, plast, metall, trevirke og glass, ikke befinner seg på listen over. Dette er avfall du kan kaste i blandet avfall - men lurt er det ikke.

For det første er det kostbart, noe jeg kommer tilbake til. For det andre bidrar verken du eller bedriften til miljø og gjenvinning hvis dere ikke har et sorteringssystem for slikt avfall.  

Les mer: Verktøy og hjelpemidler for en effektiv og riktig avfallshåndtering 

Hva skjer med dette avfallet?

Ute av øye - ute av sinn. Sånn er det med det meste, og avfall er intet unntak. Sannsynligvis glemmer du avfallet i det øyeblikket det blir hentet av en avfallsleverandør.

La meg derfor kjapt ta deg med på den turen restavfallet tar etter at det har forlatt bedriften din:

Ved avfallsmottaket gjennomgår avfallet en visuell kontroll. Deretter blir gjenvinnbart materiale utsortert. Har det havnet farlig avfall her, blir det også tatt til side og håndtert slik det skal. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir prosessert til en brennbar avfallstype.

Ta gjerne en kikk på vidoen Fra verdiløst avfall til verdifull ressurs

Deponi

Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes, leveres til godkjent deponi. I svært spesielle tilfeller leveres nedbrytbart restavfall til deponi på dispensasjon.

Blir det oppdaget avfall under sorteringen som ikke er i henhold til den avtalen dere har gjort med mottaket, kan du vente deg en ekstra kostnad. Det samme gjelder hvis dere har valgt å kaste alt lovlig avfall sammen og unnlatt å sortere. Da blir totalvekten tyngre, og sorteringsjobben må gjøres på anlegget i stedet. Og det er selvfølgelig ikke gratis. Det bringer meg over på neste avsnitt. Det er nemlig penger å spare her.

Les også: Unngå overraskelser i mottakskontrollen

Reduserer du restavfallet, reduserer du kostnadene

Blandet restavfall kan koste mellom 1 000 og 2 000 kroner pr. tonn ved levering. Velger dere å sortere, er prisen langt lavere. Enkelte avfallstyper har til og med en positiv verdi fordi de kan gjenvinnes til attraktive sekundære råvarer eller bli til helt nye produkter.

Gjenvinningen fører også til mindre press på utvinning av nye råvarer. På den måten kan virksomheten bli en del av den sirkulære økonomien. Avfallssortering kan også redusere transportkostnader i form av færre tømminger. 

Les mer: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener

Oppsummering

Styrer du unna de avfallstypene som jeg listet opp innledningsvis, er det altså fortsatt mye du kan kaste i restavfallet. Men som du sikkert har skjønt, lønner det seg å sortere - i hvert fall de største avfallsgruppene.

Er du usikker på hva som lønner seg for din bedrift å sortere ut, og hvordan det kan gjøres mest mulig effektivt og økonomisk, anbefaler jeg deg å be om råd fra fagfolk.

Du kan også laste ned guiden vår. Her kan du lese mer om effektive avfallsløsninger. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 Dette innlegget ble første gang publisert 17.5.2016 og er senere oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, restavfall, privat


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all