Hva kan kastes i bedriftens restavfall?

Av Morten Frøid 16. april 2024

Hva_kan_kastes_i_restavfallet

Det er mye avfall som ikke skal havne i containerne eller beholderen. Her er en kort oppklaring og noen råd om hvordan du kan spare mye penger på å redusere mengden med usortert restavfall. 

Vi kan jo starte med en oversikt over det du ikke kan kaste i restavfallet, eller blandet avfall som det også kalles:  

 • Dekk 
 • EE-avfall 
 • Eksplosivt avfall 
 • Farlig avfall – inkludert batterier 
 • Flytende avfall
 • Gips
 • Impregnert trevirke 
 • Isolasjon 
 • Masser 
 • Radioaktivt avfall 
 • Smittefarlig avfall 
 • Våtorganisk/matavfall (gjelder kunder med husholdningsliknende avfall) 
 • Plast (gjelder kunder med husholdningsliknende avfall) 

Dette kan kastes i restavfall 

I praksis kan alt avfall som ikke reguleres av spesielle forskrifter kastes usortert, men husk at du ikke kan levere avfall i sorte søppelsekker 

Du stusser kanskje over at vanlige avfallstyper som papir, metall, trevirke og glass, ikke befinner seg på listen over. Dette er avfall du kan kaste i blandet avfall, men lurt er det ikke. 

For det første er det kostbart, noe jeg kommer tilbake til. For det andre går verdifulle ressurser til spille og ditt bidrag til et bærekraftig miljø er ikke slik det burde.

Les mer: Verktøy og hjelpemidler for en effektiv og riktig avfallshåndtering  

Hva skjer med dette avfallet? 

Ute av øye – ute av sinn. Sånn er det med det meste, og avfall er intet unntak. Sannsynligvis glemmer du avfallet i det øyeblikket det blir hentet av en avfallsleverandør. 

La meg derfor kjapt ta deg med på den turen restavfallet tar etter at det har forlatt deg: 

Ved avfallsmottaket gjennomgår avfallet en visuell kontroll. Deretter blir gjenvinnbart materiale utsortert. Har det havnet farlig avfall her, blir det også tatt til side og håndtert slik det skal. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir prosessert til en brennbar avfallstype. 

Ta gjerne en kikk på denne videoen: Fra verdiløst avfall til verdifull ressurs 

Deponi

Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes, leveres til godkjent deponi. I svært spesielle tilfeller leveres nedbrytbart restavfall til deponi på dispensasjon. 

Blir det oppdaget avfall under sorteringen som ikke er i henhold til den avtalen du har gjort med mottaket, kan du vente deg en ekstra kostnad. Det samme gjelder hvis dere har valgt å kaste alt lovlig avfall sammen og unnlatt å sortere. Da blir totalvekten tyngre, og sorteringsjobben må gjøres på anlegget i stedet. Og det er selvfølgelig ikke gratis. Det bringer meg over på neste avsnitt. Det er nemlig penger å spare her. 

Reduserer du restavfallet, reduserer du kostnadene 

Blandet restavfall kan koste rundt 2 000 kroner per tonn ved levering. Velger dere å sortere, er prisen langt lavere. Enkelte avfallstyper har til og med en positiv verdi fordi de kan gjenvinnes til attraktive sekundære råvarer eller bli til helt nye produkter. 

Gjenvinningen fører også til mindre press på utvinning av nye råvarer. På den måten kan du bli en del av den sirkulære økonomien. Avfallssortering kan også redusere transportkostnader i form av færre tømminger.

Les mer: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener 

Oppsummering

Styrer du unna de avfallstypene som jeg listet opp innledningsvis, er det altså fortsatt mye du kan kaste i restavfallet. Men som du sikkert har skjønt, lønner det seg å sortere – i hvert fall de største avfallsgruppene. 

Er du usikker på hva som lønner seg for din bedrift å sortere ut, og hvordan det kan gjøres mest mulig effektivt og økonomisk, anbefaler jeg deg å be om råd fra fagfolk.

Du kan også laste ned guiden vår. Her kan du lese mer om effektive avfallsløsninger for bedrifter. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

 

 

Dette innlegget ble første gang publisert 17.5.2016 og er senere oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, restavfall, privat


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all