Hva kan jeg kaste i restavfallet?

Av Morten Frøid 06. april 2021

ngn_restavfall_foto_Marion Haslien_28922209823

Usikker på hva du kan kaste i restavfallet? Her er en kort oppklaring, og noen råd om hvordan du kan spare betydelig beløp på å redusere mengden med usortert restavfall, eller blandet avfall som det også kalles.

Dette kan du ikke kaste i restavfallet

Før vi ser på hva som kan kastes som restavfall, får du en kort oversikt over det du ikke kan kaste i blandet avfall. Slik at vi har det på det rene. I Norsk Gjenvinning har vi denne listen over avfall som altså ikke skal i restavfallet:


 1. Dekk
 2. EE-avfall
 3. Eksplosivt avfall
 4. Farlig avfall - inkludert batterier
 5. Flytende avfall
 6. Gips
 7. Impregnert trevirke
 8. Isolasjon
 9. Masser
 10. Radioaktivt avfall
 11. Smittefarlig avfall
 12. Våtorganisk (matavfall fra næringsdrivende)

Les mer: Visste du at isolasjon og gips ikke skal kastes i restavfallet?

Dette kan kastes i restavfall

I praksis kan alt avfall som ikke reguleres av spesielle forskrifter kastes usortert, men husk at du ikke kan levere avfall i sorte søppelsekker

Du stusser kanskje over at vanlige avfallstyper som papir - plast - metall - trevirke - glass, med mer, ikke befinner seg på listen over. Dette er avfall du kan kaste i blandet avfall - men lurt er det ikke.

For det første er det kostbart, noe jeg komme tilbake til. For det andre bidrar verken du eller bedriften til miljø og gjenvinning hvis dere ikke har et sorteringssystem for slikt avfall.  

Les mer: Verktøy og hjelpemidler for en effektiv og riktig avfallshåndtering 

Hva skjer med dette avfallet?

Ute av øye - ute av sinn. Sånn er det med det meste, og avfall er intet unntak. Sannsynligvis glemmer du avfallet i det øyeblikket det blir hentet av en avfallsleverandør.

La meg derfor kjapt ta deg med på den turen restavfallet tar etter at det har forlatt bedriften din:

Ved avfallsmottaket gjennomgår avfallet en visuell kontroll. Deretter blir gjenvinnbart materiale utsortert. Har det havnet farlig avfall her, blir det også tatt til side og håndtert slik det skal. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir prosessert til en brennbar avfallstype. Ta gjerne en kikk på denne videoen.

Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes, leveres til godkjent deponi. I svært spesielle tilfeller leveres nedbrytbart restavfall til deponi på dispensasjon.

Blir det oppdaget avfall under sorteringen som ikke er i henhold til den avtalen dere har gjort med mottaket, kan du vente deg en ekstra kostnad. Det samme gjelder hvis dere har valgt å kaste alt lovlig avfall sammen, og unnlatt å sortere. Da blir totalvekten tyngre, og sorteringsjobben må gjøres på anlegget i stedet. Og det er selvfølgelig ikke gratis. Det bringer meg over på neste avsnitt. Det er nemlig penger å spare her.

Les også: Unngå overraskelser i mottakskontrollen

Reduserer du restavfallet, reduserer du kostnadene

Blandet restavfall kan koste mellom 1 000 og 2 000,- kroner per tonn ved levering. Velger dere å sortere, er prisen langt lavere. Enkelte avfallstyper har til og med en positiv verdi fordi de kan gjenvinnes til attraktive sekundære råvarer, eller bli til helt nye produkter.

Gjenvinningen fører også til mindre press på utvinning av nye råvarer. På den måten kan virksomheten bli en del av den sirkulære økonomien. Avfallssortering kan også redusere transportkostnader i form av færre tømminger. 

Les mer: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener.

Oppsummering

Styrer du unna de avfallstypene som jeg listet opp innledningsvis, er det altså fortsatt mye du kan kaste i restavfallet. Men som du sikkert har skjønt, lønner det seg å sortere avfallet, i hvert fall de største avfallsgruppene dere har.

Er du usikker på hva som lønner seg for din bedrift å sortere ut, og hvordan det kan gjøres mest mulig effektivt og økonomisk, anbefaler jeg deg å be om råd fra fagfolk.

Du kan også laste ned guiden vår. Her kan du lese mer om effektive avfallsløsninger. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 Dette innlegget ble første gang publisert 17.5.2016, men har siden blitt oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, restavfall, privat


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle