Derfor skal ikke kasserte litiumbatterier kastes i søpla

Av Renate Heder 12. april 2022

Litiumbatterier til hageredskap og verktøy må håndteres som farlig avfall når de skal kasseres.Oppladbare batterier til elektriske verktøy og sparkesykler kan forårsake store skader hvis de kastes sammen med restavfallet. Det gjelder også de små klokkebatteriene og alle andre strømkilder med litium. Her er noen tips om hvordan du blir kvitt dem på en trygg måte.

Vi har stor nytte av den ekstreme kapasiteten i litiumbatterier. De brukes i batteridrillen, hekksaksen, el-sykkelen og bilnøkkelen. Du finner dem i bursdagskort som spiller musikk og en rekke leketøy.

Utfordringen kommer når kraften er brukt opp og batteriet er klar for skraphaugen.

Mye energi i litiumbatteriet

Når et slikt batteri oppfattes som oppbrukt, er det fremdeles nok av futt igjen – eller rest-energi, som det kalles. Den energien krever riktig håndtering og må behandles som det vi på fagspråket betegner som farlig avfall.

Ved riktig bruk til daglig er litiumbatterier vanligvis trygge. Ved feilhåndtering når de blir kassert, kan de skape gnister og ta fyr. Et litiumbatteri som havner i restavfallet, kan bli utsatt for slag og ødeleggelse. Det gir fort overoppheting og brann.

Og «fort» er et sentralt stikkord: Prosessen går fra null til hundre på kort tid og kan i verste fall gi en eksplosiv brann.

Les også: Hva kan du kaste i restavfallet?

Lite batteri skapte kraftig brann

Vi som jobber på mottakssiden, opplever at dette gir farlige situasjoner. Ved ett tilfelle var det et tegneserieblad der det fulgte med et leketøy drevet av et lite litiumbatteri på 1,5 volt av typen klokkebatteri. Flere husstander kastet leker i returpapiret sammen med tegneseriebladet.

I prosessen ved papirmottaket ble et slikt batteri utsatt for store ytre påkjenninger, og det førte til en eksplosiv brann. En person måtte til sykehus eter å ha pustet inn røyk og gass, mens en vegg og deler av taket på anlegget raste sammen.

Slik kasserer du litiumbatteriet

Da er det ikke vanskelig å forstå at utgåtte litiumbatterier må få særbehandling. Så hva gjør du?

Du kan levere det til avfallsmottaket som farlig avfall eller benytte returordningene i butikker som selger forbrukselektronikk. Flere kommuner har de karakteristiske røde kassene for slike formål, og som blir hentet hos hver husstand.

Uansett er det smart å legge batteriene i en egen boks med en form for absorbent, som sand eller vermikulitt, ved transport. Dette finner du hos forhandlere av hageprodukter, eller du kan få tak i det hos et mottak for farlig avfall. Slike stoffer reduserer risikoen for slag og ødeleggelser og for at kjemikalier fra ulike batterier blir blandet hvis de likevel skulle bli skadet.

Bruk gjerne teip over batteripolene for å isolere mot gnister ved berøring.

Butikkene skal samarbeide med proffer

Hvis du leverer dem til en butikk, skal de ha avtaler med profesjonelle aktører. Da blir batteriene hentet og fraktet som farlig gods underlagt ADR-reglementet.

Det innebærer blant annet at sjåføren vet hvordan returbatteriene skal håndteres, spesielt hvis det skulle oppstå en hendelse underveis.

Her kan du se en video med nyttige tips om riktig og forsvarlig retur av batterier.

Temaer: batterier, batteriretur, litiumbatteri


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all