Verktøy og hjelpemidler for effektiv og riktig avfallshåndtering

Av Morten Frøid 27. oktober 2020

Norsk-Gjenvinning_avfallsrapport_grønt-ansvar_34716735645

Ønsker du å håndtere avfallet effektivt og riktig, men vet ikke helt hvordan du skal få det til? Det finnes flere verktøy og hjelpemidler du kan ta i bruk for å oppnå økonomisk gevinst og effektivisering - også når det gjelder avfall. I denne artikkelen har jeg samlet de viktigste verktøyene du bør ha.

Et "must" i verktøykassen for en kostnadseffektiv, miljøriktig og brukervennlig avfallshåndtering er at det er satt tydelige mål og at brukerne er motivert. 

Sett tydelige mål

Å sette tydelige mål og krav til egen virksomhet, gjør det lettere å oppnå gode resultater. Eksempler på relevante målsettinger kan være å:

 • Redusere antallet tømminger
 • Øke snittvekten ved hver tømming 
 • Øke kildesorteringsgrad
 • Redusere kostnader

En slik liste med mål vil variere fra bedrift til bedrift. Felles er imidlertid at målene bør være konkrete - utvikling og resultat skal være målbart. 

Skap motivasjon 

Begynn med å skape forståelse hos medarbeidere og andre som kaster avfall i virksomheten. Sørger du for god informasjon og opplæring, vil det bidra til økt motivasjon for å håndtere avfallet mest mulig riktig og effektivt. 

Mangel på opplæring kan være den ødeleggende faktoren som gjør at dere ikke oppnår ønsket effekt. Jobber bedriften din med produkter og tjenester som berøres av et komplisert regelverk, er det kanskje et kurs som skal til for å skape den nødvendige forståelsen.Tenk over hva medarbeiderne dine trenger, eller aller helst: Spør dem! La dem ta del i prosessen.

Det er alltid mer motiverende å gjøre noe man forstår meningen med, og som man er delaktig i. Har dere i tillegg et felles mål som alle har lyst til å nå, har du gode muligheter for å lykkes.

Ta gjerne en kikk på hvordan et kurs kan tilrettelegges for den enkelte bransje her.

Gode tømmerutiner

Legg til rette for faste - og gode -  tømmerutiner. Alt for ofte hentes halvfulle containere og beholdere. Dette er kostbart både for bedriften og miljøet. Går det for lang tid mellom hver tømming, kan det fort bli overfylt og rotete. Og er det først noe som ligger og slenger på gulvet, blir det lett mer. Finn derfor en avfallsleverandør som har moderne og effektive bestillingsløsninger, og som kan hjelpe deg når du trenger det. 

Skaff deg oversikt og kontroll

Som avfallsbesitter er du ansvarlig for avfallet helt til sluttdisponering. Bedriften skal ha kontroll og kunne dokumentere prosesser. Det gjelder derfor å ha oversikt over både type avfall og hvordan det håndteres. 

En stor del av kontrollen knyttet til avfallshåndtering i dag skjer digitalt. Og det finnes ferdige webløsninger som gir deg både oversikt og dokumentasjon. Grønt Ansvar og Miljøsjekken er to slike løsninger. Disse hjelpemidlene gir deg blant annet løpende informasjon om:

 • Hvilke tjenester som er utført
 • Tømmefrekvens
 • Utstyr dere har brukt og hva dere har behov for
 • Avfallstyper
 • Kildesorteringsgrad
 • Kostnader  

Du kan selvfølgelig lage din egen løsning også. Nå har du uansett en idé om hva du bør ha oversikt over.  

Les mer: Optimalisering av avfallsløsninger gjennom nytt verktøy

Sørg for skilting og merking

Tydelig og riktig skilting og merking er viktige verktøy i avfallshåndteringen, og kan være avgjørende for at avfallet havner på rett plass. Tenk over hva arbeidsplassen din trenger:

 • Er dagens merking tilfredsstillende?
 • Er det behov for merking på flere språk?
 • Er det en ide å bruke symboler i tillegg?
 • Kan fargekoder være til hjelp?

Fikk du lest blogginnlegget 8 tips til avfallsrommet? Ta gjerne en titt på det også. 

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet en standard avfallsguide og plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Det er også mulig å få laget spesialutgaver med eget design og i ønsket materiale.

Velg riktig utstyr

En verktøykasse er ikke mye verdt hvis den ikke inneholder det du trenger, eller hvis du må lete lenge for å finne det rette verktøyet. Slik er det med utstyr også. Pass på at behovene dere har dekkes, og at oppsamlingsutstyret er lett tilgjengelig for brukere. 

Hva slags utstyr dere trenger, avhenger av hvilke avfallstyper dere produserer, og hvor store avfallsmengder det er snakk om, og hva dere skal kildesortere. Hvor stort areal dere disponerer påvirker også utstyrsvalget.

Les også: Slik velger du rett kildesorteringsutstyr

Behov for å vite mer?

Har du lyst til å sette noen mål for avfallshåndteringen, men trenger å vite mer? Les mer på denne temasiden og sjekk ut hvordan vi planlegger avfallsløsninger!

 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger  

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 26. april 2016, men har siden blitt oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all