Verktøy og hjelpemidler for effektiv og riktig avfallshåndtering

Av Morten Frøid 29. august 2017

Norsk_Gjenvinning_virkemidler-i-avfallshåndteringen_foto_shutterstock..jpg

Ønsker du å håndtere avfallet effektivt og riktig, men vet ikke helt hvordan du skal få det til? Det finnes flere verktøy og hjelpemidler du kan ta i bruk for å oppnå økonomisk gevinst og effektivisering - også når det gjelder avfall. Jeg har samlet det du trenger i en verktøykasse.

Et "must" i verktøykassen for en kostnadseffektiv, miljøriktig og brukervennlig avfallshåndtering er at det er satt tydelige mål og at brukerne er motivert. 

Skap motivasjon 

Begynn med å skape forståelse hos medarbeidere og andre som kaster avfall i virksomheten. Sørger du for god informasjon og opplæring, vil det bidra til økt motivasjon til å håndtere avfallet mest mulig riktig og effektivt. 

Mangel på opplæring kan være den ødeleggende faktoren som gjør at dere ikke oppnår ønsket effekt. Jobber bedriften din med produkter og tjenester som berøres av et komplisert regelverk, er det kanskje et kurs som skal til for å skape den nødvendige forståelsen? Tenk over hva medarbeiderne dine trenger, eller aller helst: Spør dem! La dem ta del i prosessen.

Det er alltid mer motiverende å gjøre noe man forstår meningen med, og som man er delaktig i. Har dere i tillegg et felles mål som alle har lyst til å nå, har du gode muligheter for å lykkes.

Ta gjerne en kikk på hvordan et kurs kan tilrettelegges for den enkelte bransje her.

Sett tydelige mål

Å sette tydelige mål og krav til egen virksomhet, gjør det lettere å oppnå gode resultater. Eksempler på relevante målsettinger kan være:

 • Å redusere antallet tømminger
 • Å øke snittvekten ved hver tømming 
 • Økt kildesorteringsgrad
 • Reduserte kostnader

En slik liste med mål vil variere fra bedrift til bedrift. Felles er imidlertid at målene bør være konkrete - utvikling og resultat skal være målbart. 

Ha faste tømmerutiner

Legg til rette for faste tømmerutiner. Alt for ofte hentes halvfulle containere og beholdere. Dette er kostbart både for bedriften og miljøet. Går det for lang tid mellom hver tømming, kan det fort bli overfylt og rotete. Og er det først noe som ligger og slenger på gulvet, blir det lett mer. Finn derfor en avfallsleverandør som har moderne og effektive bestillingsløsninger, og som kan hjelpe deg når du trenger det. 

Skaff deg oversikt og kontroll

Som avfallsbesitter er du ansvarlig for avfallet helt til sluttdisponering. Bedriften skal ha kontroll og kunne dokumentere prosesser. Det gjelder derfor å ha oversikt over både type avfall og hvordan det håndteres. 

En stor del av kontrollen knyttet til avfallshåndtering i dag skjer digitalt. Og det finnes ferdige webløsninger som gir deg både oversikt og dokumentasjon. Grønt Ansvar og Miljøsjekken er to slike løsninger. Disse hjelpemidlene gir deg blant annet løpende informasjon om:

 • Hvilke tjenester som er utført
 • Tømmefrekvens
 • Utstyr dere har brukt, og har behov for
 • Avfallstyper
 • Kildesorteringsgrad
 • Kostnader  

Du kan selvfølgelig lage din egen løsning også. Nå har du uansett en idé om hva du bør ha oversikt over.  

Sørg for skilting og merking

Tydelig merking og riktig skilting er et viktig verktøy i avfallshåndteringen. Det kan være avgjørende for at avfallet havner på rett plass. Tenk over hva arbeidsplassen din trenger:

 • Er dagens merking tilfredsstillende?
 • Er det behov for merking på flere språk?
 • Er det en ide å bruke symboler i tillegg?
 • Kan fargekoder være til hjelp?

Fikk du lest blogginnlegget "7 tips til avfallsrommet"? Ta gjerne en titt på det også. 

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet en standard avfallsguide og plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Det er også mulig å få laget spesialutgaver med eget design og i ønsket materiale.

Velg riktig utstyr

En verktøykasse er ikke mye verdt hvis den ikke inneholder det du trenger. Slik er det med utstyr også. Pass på at dere dekker behov:

Hva slags utstyr dere trenger, avhenger av hvilke avfallstyper dere produserer, og hvor store avfallsmengder det er snakk om. Hva slags kildesorteringsutstyr dere bør ha, henger sammen med hva dere kildesorterer. Hvor stort areal dere disponerer påvirker også utstyrsvalget.

Behov for å vite mer?

Har du lyst til å sette noen mål for avfallshåndteringen, men trenger å vite mer? Les mer på denne temasiden og sjekk ut hvordan vi planlegger avfallsløsninger!

 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger  

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 26. april 2016, men har siden blitt oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Fra 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle