En dårlig avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener i året

Av Morten Frøid 04. april 2017

Norsk_Gjenvinning_avfallsløsning_metall_foto_23999969759.gif

Bruker du mye penger på bedriftens avfallsløsning? Planlegger du dårlig, eller unnlater å justere løsningen underveis, koster det deg sannsynligvis mer enn det må. Hvis du er på jakt etter å spare penger, er det noen kostnadselementer som veier tyngre enn andre. Jeg har tatt for meg de viktigste.

Transportkostnader

Du bør starte jakten i transporten. Vi pleier å si at transportkostnadene vanligvis bør ligge på 30-40% av totalkostnadene i avfallshåndteringen. Likevel opplever vi rett som det er at den ligger nærmere 60-70% når vi er på befaring ute hos kunder. Det kommer blant annet av at mange har faste tømmeoppdrag som ikke er tilpasset utviklingen i avfallsvolumene. Det kan bety henting av halvfulle containere og beholdere. Sånt blir det både dyr og unødvendig transport av.

  • Sjekk rutinene knyttet til transporten. Hvor og hvordan er det mulig å effektivisere slik at antall transporter reduseres? 

Høye transportkostnader henger også sammen med utstyr og logistikk. Derfor blir utstyret det neste naturlige kostnadselementet du bør gjennomgå.

Les også: Slik reduserer du kostnadene i avfallshåndteringen »

Riktig utstyr

Vi ser fra tid til annen at kunders avfallsmønstre endrer seg, enten på grunn av større/mindre produksjonsvolum, eller nye/utgåtte produkter. Likevel fortsetter noen å bruke løsninger som er basert på tidligere behov, uten å tilpasse seg de nye forholdene.

Kanskje må en beholder erstattes med en container, eller en container erstattes med en avfallskomprimator. For å redusere antall tømminger. Som igjen reduserer transportkostnadene.

Hvordan er det i din virksomhet? Bytter dere utstyr i takt med endringer eller jobber dere bare videre etter gammel vane? Mens pengene renner ut? Ta en ny gjennomgang - gjerne årlig:

  • Gjør en vurdering for å se hvor store volumer dere har av forskjellige typer avfall
  • Finn riktige beholdere og utstyr til ulike avfallstyper
  • Foreta eventuelt en plukkanalyse i samarbeid med leverandør hvis dere ikke har en kildesorteringsløsning ennå. Det gjør det mulig å estimere mengder i etterkant

Kildesortering

Ja, kildesortering er faktisk også en stor kostnadsdriver hvis dere ikke gjør denne jobben godt nok. Det norske avfallssystemet er lagt opp slik at det skal lønne seg å kildesortere. Avfallstyper som papp, metall og plast har en positiv verdi, og det kan ligge en gevinst i å sortere ut dette. 

  • Har dere det dere trenger av sorteringsutstyr?
  • Hvilke avfallstyper utgjør store nok volum til at det er lønnsomt å kildesortere?
  • Er beholderne satt opp i en rekkefølge som gjør det logisk og effektivt å kildesortere? (fra positiv verdi til kostnad)

Ta gjerne en titt på dette blogginnlegget: Merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering.

Logistikk

Hvordan du utformer avfallsløsningen er også viktig. Legg til rette for brukerne der det er mulig. Skal dere ha ett oppsamlingspunkt som alle går til, eller bør dere legge opp til miljøstasjoner? Hvor langt skal brukerne gå, hvor store ressurser skal dere bruke på dette internt i bedriften?

  • Gå gjennom avfallsløsningen - gjerne sammen med noen som bruker den daglig. Er det noe som gjør løsningen tungvint å bruke slik den er lagt opp i dag?
  • Hvor tilgjengelig er avfallet for de som skal hente det?
  • Er det behov for utstyr som kan komprimere avfall ytterligere slik at det tar opp mindre plass?

Gode verktøy

Det finnes i dag gode verktøy for å følge med på utvikling i både kostnader, volum og kildesorteringsgrad. Dette er viktige KPI`er i forhold til å forbedre økonomien. 

Grønt Ansvar® er et slikt verktøy. Det gir deg full kontroll over avfallsvolum, kildesortering og kostnader, og gjør det enklere å tilpasse avfallsløsningen underveis slik at den hele tiden er optimal.

Jeg er overbevist om at det er mulig å kutte kostnader opp til 50% ved å finne en optimal løsning kontra en som er mer "tilfeldig" og dårlig planlagt. Som kanskje bare går på gammel vane. Er det snakk om store volum, kan forskjellen utgjøre betydelige beløp.

Følg regler

Når vi snakker om kostnader, kan jeg heller ikke la være å nevne regler. Har du med farlig avfall å gjøre, er det klare regler for hvordan det skal oppbevares og håndteres. Brudd på lovverket kan resultere i bøter og påtale fra myndigheter. I tillegg til dårlig omdømme.

En lønnsom avfallsløsning

Ta kontakt med avfallsleverandøren din eller en god rådgiver som kan hjelpe deg med punktene over om nødvendig. Last gjerne ned guiden vår nedenfor. Få kontroll på transport og tømmeintervall først og fremst. Det vil i sin tur tvinge deg til å skaffe en oversikt over avfallsløsningen din. På den måten får du også kontroll på kostnadene. Kanskje er det ikke snakk om hundretusener i ditt tilfelle, men det kan fort dreie seg om store beløp uansett. Det vil garantert lønne seg med en gjennomgang. Du bør også ta en titt på nettsidene våre hvor vi har samlet mye informasjon om hva som skal til for å planlegge gode avfallsløsninger.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering, avfallsløsninger, farlig avfall, transport


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle