En dårlig avfallsløsning kan bli en økonomisk fallgruve for bedriften

Av Morten Frøid 22. november 2022

Planlegging og justering av avfallsløsningen sparer bedriften for unødvendige kostnader.

Dårlig planlegging eller manglende justering av avfallshåndteringen i bedriften, koster deg sannsynligvis mer enn det må. Hvis du er på jakt etter å spare penger, er det noen kostnadselementer som veier tyngre enn andre. Her er de viktigste du bør sette deg inn i.

Du bør starte jakten i transporten og gå gjennom rutinene her. Vi pleier å si at transportkostnader vanligvis bør ligge på 30-40 prosent av totalkostnadene i avfallshåndteringen. Likevel opplever vi rett som det er at den ligger nærmere 60-70 prosent når vi er på befaring ute hos kunder. 

Tilpasset tømming

Det kommer blant annet av at mange har faste tømmeoppdrag som ikke er tilpasset utviklingen i avfallsvolumene. Det kan bety henting av halvfulle containere og beholdere. Sånt blir det både dyr og unødvendig transport av.

Tenk over hvor og hvordan det er mulig å effektivisere slik at antall transporter reduseres. Høye transportkostnader henger også sammen med utstyr og logistikk. Derfor blir utstyret det neste naturlige kostnadselementet du bør gjennomgå.

Les mer: Slik reduserer du kostnadene i avfallshåndteringen

Riktig utstyr

Vi ser fra tid til annen at kunders avfallsmønstre endrer seg, enten på grunn av endret produksjonsvolum eller nye/utgåtte produkter. Likevel fortsetter noen å bruke løsninger som er basert på tidligere behov, uten å tilpasse seg de nye forholdene.

Kanskje må en beholder erstattes med en container, eller en container erstattes med en avfallskomprimator? Slik kan bedriften redusere antall tømminger, som igjen reduserer transportkostnadene.

Hvordan er det i din virksomhet? Bytter dere utstyr i takt med endringer eller jobber dere bare videre etter gammel vane, mens pengene renner ut?

Ta gjerne en årlig gjennomgang av følgende:

 • Vurder hvor store volumer dere har av forskjellige typer avfall
 • Finn riktige beholdere og utstyr til ulike avfallstyper
 • Foreta eventuelt en plukkanalyse i samarbeid med leverandør hvis dere ikke har en kildesorteringsløsning ennå. Det gjør det mulig å estimere mengder i etterkant

Kildesortering

Ja, kildesortering er faktisk også en stor kostnadsdriver hvis dere ikke gjør denne jobben godt nok. Det norske avfallssystemet er lagt opp slik at det skal lønne seg å kildesortere. Avfallstyper som papp, metall og plast har en positiv verdi, og det kan ligge en gevinst i å sortere ut dette. 

 • Har dere det dere trenger av sorteringsutstyr?
 • Hvilke avfallstyper utgjør store nok volum til at det er lønnsomt å kildesortere?
 • Er beholderne satt opp i en rekkefølge som gjør det logisk og effektivt å kildesortere? (fra positiv verdi til kostnad)

Les også: Gjør kildesorteringen enklere med farger

Logistikk

Hvordan du utformer avfallsløsningen er også viktig. Gå gjennom avfallsløsningen - gjerne sammen med noen som bruker den daglig. Da blir det enklere å legge til rette for brukerne der det er mulig.

Tenk over praktiske tiltak bedriften kan ta:

 • Skal dere ha ett oppsamlingspunkt som alle går til, eller bør dere legge opp til miljøstasjoner?
 • Hvor langt skal brukerne gå og hvor store ressurser skal dere bruke på dette internt i bedriften?
 • Er det noe som gjør løsningen tungvint å bruke slik den er lagt opp i dag?
 • Hvor tilgjengelig er avfallet for de som skal hente det?
 • Er det behov for utstyr som kan komprimere avfall ytterligere slik at det tar opp mindre plass?

Gode verktøy

I dag finnes gode verktøy for å følge med på utvikling i både kostnader, volum og kildesorteringsgrad. Dette er viktige KPI`er som bedriften kan bruke til å forbedre økonomien. 

Grønt Ansvar® er et slikt verktøy. Det gir deg full kontroll over avfallsvolum, kildesortering og kostnader. Samtidig blir det enklere å tilpasse avfallsløsningen underveis slik at den hele tiden er optimal.

Jeg er overbevist om at det er mulig å kutte kostnader opp til 50 prosent ved å finne en optimal løsning kontra en som er mer "tilfeldig" og dårlig planlagt eller bare går på gammel vane. Er det snakk om store volum, kan forskjellen utgjøre betydelige beløp.

Følg regler

Når vi snakker om kostnader, kan jeg heller ikke la være å nevne regler. Har du med farlig avfall å gjøre, er det klare regler for hvordan det skal oppbevares og håndteres.

Brudd på lovverket kan resultere i bøter og påtale fra myndigheter. I tillegg risikerer virksomheten dårlig omdømme.

En lønnsom avfallsløsning

Ta kontakt med avfallsleverandøren din eller en god rådgiver som kan hjelpe deg med punktene over om nødvendig. Få kontroll på transport og tømmeintervall først og fremst. Det vil i sin tur tvinge deg til å skaffe en oversikt over avfallsløsningen din. På den måten får du også kontroll på kostnadene.

Kanskje er det ikke snakk om hundretusener i ditt tilfelle, men det kan fort dreie seg om store beløp uansett. Det vil garantert lønne seg med en gjennomgang. Du bør ta en titt på nettsidene våre hvor vi har samlet mye informasjon om hva som skal til for å planlegge gode avfallsløsninger. Last også gjerne ned guiden vår nedenfor:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble sist publisert 4. april 2017 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall, transport


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all