Gjør kildesorteringen enklere med farger

Av Rune Jahnsen 01. juni 2021

Avfallsrom-650x350Avfallsrommet på Kvadrat kjøpesenter, Stavanger

Skal du lykkes med kildesortering er tydelig merking og skilting noe av det viktigste du må få på plass. At informasjon øker sjansene for at brukerne kildesorterer riktig, er innlysende. Men hvis du i tillegg tydeliggjør sammenhengen mellom kildesortering og avfallskostnader, skaper du ytterligere forståelse. Og det kan du enkelt gjøre med farger!

Begynn med en avfallsoversikt

Skaff deg først en oversikt over hva som skal kildesorteres. Noen avfallstyper har myndighetene allerede lagt føringer for; de skal kildesorteres og håndteres på en bestemt måte. Det gjelder blant annet farlig avfall. Når dette er kartlagt vil det være naturlig å finne ut om dere har avfallstyper som har lave kostnader. Deretter bør hensynet til økonomi og miljø avgjøre hva som skal sorteres ut.

Spør gjerne brukerne på dette stadiet. Hva tenker de? Ved å involvere dem, får de eierskap til avfallshåndteringen og økt motivasjon for å gjøre ting riktig. Det er viktig at avfallsutstyr for intern bruk er tilgjengelig for dem som skal bringe avfallet videre til avfallsrom.

Er du usikker på hva som lønner seg å kildesortere, be avfallsleverandøren om råd.

Sørg for god informasjon om kildesortering og nytteverdi

For å lykkes er det avgjørende at du når ut med god informasjon til alle involverte. Gjerne på flere språk om nødvendig. Informer om hvor og hvordan man sorterer avfallet, og ikke minst hvorfor. Dette øker sjansene betydelig for at alle er lojale mot løsningen, slik at den vil fungere i hverdagen.

Det finnes helhetlige informasjonsprogram som ivaretar alle behov. Du kan lese mer om det hos Norsk Gjenvinning. 

Bruk merking, skilt og farger

Foruten informasjon til den enkelte, handler det også om å synliggjøre hvilke avfallstyper som skal legges i de ulike kildesorteringsbeholderne. Dette gjelder uansett om det er snakk om avfallsbeholdere på den enkeltes arbeidsplass eller på avfallsrommet. Merkingen bør ha:

  • Beskrivelse av avfallstype, gjerne på flere språk
  • Symbol/piktogram
  • Fargekoder som grønt, gult og rødt

Fargekoder kan brukes for å illustrere hvilke avfallstyper som har lave, medium eller høye kostnader. Du kan fargelegge hele vegger, eller bare merke beholdere. 

Skjermbilde avfallstyper_fargerI Norsk Gjenvinning har vi laget en standard avfallsguide og plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Har du spesielle ønsker med tanke på design og materiale, er det også mulig å få laget egne plakater. Du finner mer informasjon om det her.

En rød tråd i avfallshåndteringen

Optimal kildesortering vil gi bedriften reduserte avfallskostnader. Sørg for at alle brukere ser sammenhengen mellom sitt bidrag i sorteringsarbeidet, bedriftens kostnader og rerdgrnn_trd.jpgsultat. Bruk fargene til å vise fram avfallshåndteringens røde tråd. Fra avfallet kastes i riktig beholder hos dere, fram til det blir resirkulert eller gjenvunnet ved et returmottak. 

Det finnes ikke søppel mer

Ved å kildesortere slik at avfallet kan bli til nye ressurser, tar dere del i sirkulærøkonomien og det grønne skiftet. 

 

Omdømme og kildesortering 

Virksomheter som er ambisiøse med tanke på kildesortering og bærekraft opplever ofte at avfallshåndteringen blir en viktig bidragsyter for å bygge en god miljøposisjon. Da handler det selvfølgelig også om å vise det fram til andre og være et foregangseksempel. Slik blant annet Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg har gjort. For dem er hver eneste avfallsbeholder en viktig kommunikasjonbærer. Farger og informasjonsplakater viser tydelig hva som skal sorteres hvor.

Det er mulig å tenke slik i din virksomhet også. Fargelegg både hverdagen og avfallsløsningen.  Lykke til med kildesorteringen!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

 Denne artikkelen ble første gang publisert 23.8.2016, og har siden blitt oppdatert og redigert.


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all