Avfallshåndtering på Storbyen kjøpesenter: 70 er et magisk tall!

Av Kenny Baller 09. oktober 2018

Norsk-Gjenvinning_Storbyen-kjøpesenter_Kenny-Baller_avfallshåndtering_ngn_50919747381-(1)

Som driftssjefer flest, er jeg opptatt av at kjøpesentrene jeg har ansvar for går bra og at folk trives. Da spiller faktisk avfallshåndtering en viktig rolle. Selv mener jeg rene omgivelser er en avgjørende faktor for trivsel. Og at 70 er et magisk tall. Det er Storbyens mål for kildesortering. I dette blogginnlegget deler jeg noen erfaringer jeg har gjort i arbeidet så langt, om prosessen rundt nye skilt og merkeprogram, om hva som fungerer og hva som ikke er helt optimalt ennå, i vår avfallshåndtering.

Mål om 70% kildesorteringsgrad

70% er et krevende å nå, men mulig. På senteret vårt har vi flere avfallsrom, noe som gjør det mer komplisert og krever mer av både meg som driftssjef, av vektere og vaktmestere. Å sitte igjen med 30% restavfall er derfor, etter min mening, brukbart på et kjøpesenter med 75 leietakere. Når vi dette målet, er tanken å gjøre noe hyggelig for de ansatte på senteret. Det jo tross alt de som gjør jobben. Men vi må først komme dit. La meg begynne med avfallsrommet.

Hyppige tilsyn og oversikt på avfallsrommet

Min erfaring er at tilsyn på avfallsrommene flere ganger daglig, er et viktig tiltak. Både for å opprettholde standarden og for å ta tak i ting som er feil så raskt som mulig. For oss er overvåkningskamera et must for å ha oversikt, og for å redusere feilsortering. På den måten kan vi lettere få folk til å rette opp feil og oppklare eventuelle misforståelser. Her får jeg god hjelp av vekterne på senteret. De som sorterer feil, får høre det – og blir bedt om å gjøre det riktig. Og de får veiledning. Det samme får renholderne, på et språk de forstår. Det er viktig at alle ser på søppel som en ressurs vi skal forvalte.

Krav til avfallsrom og beholdere

Jeg har en forventning om at når Norsk Gjenvinning kommer for å bytte ut en beholder, skal den nye være ren og pen – med rett merking, og stilles på rett plass. Med deres logo. For meg er denne logoen forbundet med kvalitet. Og kvalitet skal det være i alle ledd, både på kjøpesenteret, og hos avfallsleverandøren vi bruker. Det holder ikke at en butikksjef hos oss, eller min kontaktperson hos leverandøren, er enig med meg. Alle må være innforstått med målsetningene vi har, inkludert de som utfører oppgavene på travle hverdager. Da må både den som kaster avfallet og den som henter det, forstå hva det handler om. Og alle må ha eierskap til det vi driver med slik at vi sammen kan nå målene vi har satt oss.

Selve rommet må også tas i betraktning. Det er ikke til å unngå at gulv og vegger blir slitt etter flere års bruk. Belysning blir gammel. Derfor skal vi inn med ny belysning, og gulvene skal males i friske farger. Jeg har tro på trivelige omgivelser!

Les også: Planlegge eller forbedre avfallsrom? Slik gjør du det!

Innføring av nytt merkeprogram

I tillegg er vi avhengige av å ha en tydelig merkeordning. Hvis jeg skal forvente at leietakerne skal gjøre jobben på rett måte, må jeg levere et avfallsrom som er innbydende og brukervennlig.

For en tid tilbake tok jeg derfor kontakt med Rune Jahnsen i Norsk Gjenvinning, og jeg var ganske tydelig på mine forventninger. Det resulterte i en prosess hvor vi har jobbet både med tiltak for å holde det pent og ryddig på avfallsrommet, for å sikre rent oppsamlingsutstyr og et merkeprogram tilpasset leietakerne på senteret.

Nye spesiallagde skilt med Storbyens mål og visjoner knyttet til miljø og sorteringsmål har også blitt hengt opp. Til sammen har det blitt en slags «pakke» bestående av:

  • Krav til avfallsrom
  • Krav til avfallsbeholdere
  • Tydelig merkeprogram med fargekoder for de avfallsfraksjonene vi sorterer
  • Skilt som minner brukerne om felles mål og visjoner
  • Informasjonsfolder til alle brukerne

Les mer: Merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering

Tydelig merkeprogram med fargekoder for de avfallsfraksjonene vi sorterer

På Storbyen sorterer vi mellom 13-15 forskjellige fraksjoner. Plakater med fargekoder som viser hva slags avfall vi må betale for å levere, og hva vi kan få betalt for, skal bidra til at brukerne får enda større forståelse for avfallssorteringen:

Norsk-Gjenvinning_merkeprogram-avfallshåndtering-Storbyen_ngn_50919728773

Skilt som minner brukerne om felles mål og visjoner

Mål og visjoner kan lett ende opp i prat, eller bli glemt rett og slett. Skilt som dette skal minne alle som kommer inn på avfallsrommet om hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvilket ansvar vi har:

Norsk Gjenvinning_Ressurspyramiden_skilt_avfallshåndtering Storbyen_design Tone Brustad

Miljørapporter og informasjonsdeling på facebook

Storbyen har som mål å tilfredsstille kravene til miljøstandarden Breeam Nor. Det er en betydelig jobb der miljø og avfall er viktige deler av prosessen. Et nyttig hjelpemiddel for avfallshåndteringen er halvårige miljørapporter hvor også avfallstall fra Norsk Gjenvinning er inkludert.

Avfallshåndtering er for øvrig alltid et tema på våre butikkledermøter. Vi sender stadig ut meldinger på den interne facebookgruppa vår. Der deler vi møtereferat slik at alle kan se hva som er avtalt. Det går aldri en dag uten at vi snakker om avfall. Hos oss skal alle vite at avfallsrommene alltid skal være ryddige, rene og klare når en ny arbeidsdag begynner.

Petimeter på detaljer

Jeg stiller høye krav både til meg selv og andre. Etter min mening må det være lov å sette høye krav, så lenge de er realistiske. Men jeg innrømmer gjerne at jeg er en petimeter. En som liker å ha kontroll på detaljer. Kanskje kan jeg virke litt i overkant krevende på noen. Men det er nødvendig når vi er mange forskjellige som skal jobbe mot ett mål. Hvis alt er bare rot, blir det også vanskelig å se hva som skal kastes hvor, og da kan det lett gå skeis. 

Vaffelservering på avfallsrommet

Den dagen gulv og vegger er nymalte og skinner i nytt lys, skal jeg personlig servere vafler på avfallsrommet. Hele senterkontoret skal bidra sammen for gjøre dette til en hyggelig greie. Sannsynligvis på en helt vanlig mandag, når det er som travlest. En aldri så liten pause før vi jobber videre mot det magiske tallet!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, miljørapportering, kildesortering på kontor, kjøpesenter


Kenny Baller's photo

Av: Kenny Baller

Kenny Baller jobber som driftssjef på kjøpesentrene Stopp og Storbyen. Han er utdannet automasjonsmekaniker, men tilfeldigheter gjorde at han etter å ha vært i forsvaret, begynte som objektleder på Stopp kjøpesenter i 1995. Her ble han driftsleder i 1999 og driftssjef i 2003. Stillingen som driftssjef på Stopp og Storbyen har han hatt siden 2017. Kenny har et brennende engasjement for miljø og ressursbruk. Det merkes godt i jobben han gjør til daglig.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all