Slik reduserer du kostnadene i avfallshåndteringen

Av Morten Frøid 28. juni 2016

ngn_lysprer.jpg

Den største kostnaden i avfallshåndteringen er faktisk å betale for selve avfallet. Ofte representerer det en større kostnad enn f.eks. leie og transport. Det er derfor viktig å ta tak i hvilke avfallstyper dere og vil sortere. Når det er snakk om EE-avfall og farlig avfall, radioaktivt og smittefarlig avfall, stilles det flere lovkrav. Dette er avfall som må sorteres. Forøvrig kan du, litt enkelt sagt, kaste alt annet i samlet avfall – og betale en høy pris. I dag gir jeg deg noen tips om avfallssortering og andre faktorer som kan redusere avfallskostnadene.

Sortér ut de største avfallsgruppene 

Ved å kildesortere får du lavere kostnader på avfallet ditt. Forskjellen på å sortere ut papir fra vanlig avfall kan være kr 1000,- pr tonn, så her er det penger å spare. Omfanget av kildesorteringen bør være fornuftig - fokusér på det dere produserer i større mengder. 

Pass på at de avfallstypene dere sorterer ut er rene, slik at de oppfyller kravene for den enkelte avfallstype. Blander du annet avfall inn, kan det koste dere dyrt. Dere kan bli belastet for avvik, eller hvis det er mye, kan hele lasset bli omklassifisert, slik at sluttbeløpet blir høyere.

Lykkes du med kildesorteringen, er det sannsynligvis mye mer penger å spare på det, enn å forhandle ned en leieavtale med noen øre. Det har også en positiv miljøeffekt

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen? >> 

Legg til rette for god logistikk

Det er viktig å tenke på at dere har en god logistikk og transport, slik at det ikke fraktes halvfulle containere. Vær flinke til å legge opp tømmeintervaller – med mindre dere ikke har en svært dedikert medarbeider som er påpasselig og følger med på når containeren er full.

Har ikke virksomheten din et oversiktlig system, er dere avhengige av å ha en avtale med en avfallsleverandør som kan komme raskt, men som nevnt - hyppige tømminger blir kostbart i lengden. Spar transportkostnader og vær miljøvennlig samtidig 

Få på plass en effektiv avfallsløsning

Få på plass en avfallsløsning som sikrer at dere får en miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering. Det vil på sikt redusere kostnader.

Tenk på valg av utstyr; er det store volumer lønner det seg å ha store komprimatorer og emballasjepresser. Ved mindre volumer handler det om å velge rette containerløsninger, og beholdere.

Og apropos utstyr. Har virksomheten din containere ute? Veldig mange opplever å få vann i avfallet etter regnvær. Har dere en container stående ute, kan vekten fort bli tung hvis det blir oppsamling av vann. Lukket container er derfor et godt poeng hvis containeren ikke står under tak. Det samme gjelder papir. Er papiravfallet inntrukket med vann, vil dette også utgjøre en kostnad. 

Sørg for tydelig merking

Sørg for tydelig merking. Står det papp på container skal det ikke være aviser og ukeblader her. Impregnert treverk skal ikke blandes med vanlig treverk osv. I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet egne informasjonsprogram for å lette dette arbeidet. 

Les også: 5 tips til en vellykket avfallsløsning >>

Still krav

Mottar dere mange produkter og varer med mye emballasje? Still krav til leverandør om redusert emballasjebruk. Mye emballasje er ofte helt unødvendig. Kan du velge, så kjøp varer som er lite emballert. Det er både plassbesparende og mer økonomisk.

Foreta en plukkanalyse og gjør det til en happening!

Mistenker du at mye av avfallet deres sorteres for dårlig? Hvorfor ikke lage en happening rundt en plukkanalyse? Tøm ut all søpla på et egnet sted og la alle få være med på å gå gjennom avfallet. Hvor slurves det? Hvordan kan det bli bedre? Hvem vet - kanskje blir det årets mest minnerike firmafest?

Hold fokus og vær kreative

Skal dere holde kostnadene nede, kreves det konstant fokus. Avfallsminimering er også kostnadsbesparende! Hvordan kan dere redusere avfallet? Vær kreative. Kjør en idemyldring på arbeidsplassen. Kanskje har noen en lur ide som kan vise seg å være effektiv.

Ta gjerne kontakt med en profesjonell avfallsaktør for råd. Det kan lønne seg. Du kan også laste ned e-boken vår om effektive og miljøriktige avfallsløsninger nedenfor.

 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all