Avfallshåndtering: Går du for grønt kort på golfbanen?

Av Rune Jahnsen 18. juli 2023

Golfspiller slår et slag på golfbanen mens to andre følger med

Når norske golfklubber og -baner våkner til liv etter en lang vinterdvale, er det på tide å slå et slag for fokus på miljøbevissthet- og ansvar. Stadig flere er opptatt av å ta hensyn til miljøet, både hjemme, på jobb og på fritiden. Det er viktig at golfklubbene tar den økende miljøbevisstheten på alvor og gjennomfører konkrete tiltak for å imøtekomme den.

Det er ingen hemmelighet at golf opp gjennom årene har fått en litt negativ miljøprofil. Folk flest tror det er stor bruk av kjemiske plantevernmidler og at nærmiljøet blir forurenset. Det er ikke en diskusjon vi tar for oss her.

I stedet bør fokuset rettes mot bedre avfallshåndtering på landets golfanlegg, slik at omdømmet trekkes i en mer positiv retning. Mulighetene er mange, ikke bare med tanke på miljøet, men også kostnadsmessig i forbindelse med avfallstømming, transport, oppsamlingsutstyr og utnytting av sponsormidler.

Har du for eksempel vurdert å bruke avfallshåndteringen til å profilere golfklubbens egne tiltak for bærekraft og redusert fotavtrykk? Eller hva med å la sponsorer få muligheten til å være synlige når bedre løsninger for kildesortering kommer på plass? Med andre ord kan konkrete tiltak gi store gevinster, både for miljø og eget omdømme.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Erfaringer fra golfbanen

Jeg er både opptatt av å skape gode avfallsløsninger i jobben min og å dyrke en av mine store hobbyer på fritiden, nemlig golf. Noen ganger hender det at jobb og fritid blandes i hverandre.

Når jeg er ute på banen, legger jeg for eksempel merke til det grønne gresset og den skinnende solen – også på flekken hvor avfallsdunken burde stått. Eller når jeg passerer stedet hvor det skiftes olje på gressklipperen. Basert på denne type observasjoner har jeg gjort meg følgende tanker om kildesortering, farlig avfall og kostnader:

  • Avfallshåndteringen kan – og bør – i mye større grad brukes som et effektivt virkemiddel for å skape et positivt omdømme for golfklubbene
  • Det er et behov blant ansatte for opplæring om håndtering, oppbevaring og deklarering av farlig avfall, for å unngå skader og for å sikre at lovverket blir fulgt
  • Mange golfanlegg kan sannsynligvis gjøre avfallshåndteringen bedre og mer effektiv enn den er i dag

Å innføre mindre endringer kan utgjøre en stor forskjell og vise omverdenen, spillere, nærmiljø, myndigheter, eiere og sponsorer at miljøet blir ivaretatt.

Se video: Digitalisering og avfallshåndtering

Gjør kildesorteringen enklere og mer tilgjengelig

Noen golfklubber plasserer søppelbøtter i nærheten av utslagsfeltene. Det er vel og bra, men her kunne man i mye større grad lagt opp til avfallsbeholdere med enkel kildesortering på restavfall, glass og panteflasker. Plasserer du beholderne strategisk, øker du også sjansen for at de blir sett og ikke minst brukt!

I nærheten av kiosker og eventuelle serveringssteder kan man i tillegg ha intern sortering for papp, papir og matavfall.

Stedet hvor man oppbevarer farlig avfall, skal være sikret for uvedkommende, og avfallet skal lagres slik at det ikke er til fare for verken mennesker, dyr eller miljø.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Håndtering av farlig avfall

Det oppstår faktisk en del farlig avfall på golfanleggene, som blant annet:

  • rester av plantevernmidler
  • olje
  • lysrør
  • batterier
  • diverse kjemikalier

Oljeutskillere og sandfang må også tømmes og renses. Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall årlig, må levere det inn til et godkjent mottak. Før levering, skal avfallet deklareres på avfallsdeklarering.no.

Du bør også undersøke om de ansatte har behov for å styrke kompetansen om forsvarlig håndtering av farlig avfall. Et opplæringsprogram eller et digitalt kurs om farlig avfall rettet mot de som jobber på golfanleggene er et nyttig og miljøvennlig tiltak, særlig med tanke på HMS.

Har dine medarbeidere behov for kurs om farlig avfall? Her finner du påmelding.

Kostnadsbesparende tiltak

Golfklubbene har all mulighet til å redusere kostnader betraktelig ved å gjøre avfallshåndteringen mer effektiv enn den er i dag. Altfor mye avfall blir hentet når beholderen bare er halvfull. Reduserer dere mengden restavfall, vil kostnadene også reduseres. Så hva skal til for å løse disse utfordringene?

Holdninger, informasjon og miljøsertifisering

Å lykkes med en miljø- og brukervennlig avfallsløsning bør ikke være vanskelig. En viktig forutsetning er at det blir gitt tydelig informasjon både til ansatte og spillere på golfbanen, slik at alle forstår hensikten og konsekvensene.

Det handler om å vise hvilke holdninger klubben har, og det kan blant annet gjøres med plakater og skilting på synlige og relevante steder og beholdere rundt omkring på anlegget. Få på plass en god avfallsløsning og bruk sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat til å vise den frem. Vurder også om en miljøsertifisering kan være aktuelt for din golfklubb.

Norsk Gjenvinning har utviklet systemet Grønt Ansvar® som blant annet ivaretar myndighetskrav, rapporter, dokumentasjon, forbedringstiltak, informasjonsprogram og profilelementer. Kall det gjerne en forenklet versjon av en sertifisering. Det aller viktigste er at det sikrer at lovverk og rutiner blir fulgt kontinuerlig.

Les også: Slik får du god kontroll på avfallshåndteringen i bedriften

Smarte avfallsbeholdere

I disse dager er det flere som tar i bruk smarte avfallsbeholdere som Sortify og SolarBin. De kan dekoreres med eget design, sponsorreklame eller det budskapet du har lyst til å dele.

Sortify

Avfallshåndtering Går du for grønt kort på golfbanen blogg | Sortify avfallsbeholder for utendørs kildesortering i en park

Sortify sorterer inntil fire avfallstyper og har blitt stadig vanligere å se på golfbaner, skianlegg og idrettsplasser. Beholderne imøtekommer de nye kravene i avfallsforskriften om riktig kildesortering av plast- og matavfall i bedrifter.

SolarBin

Avfallshåndtering Går du for grønt kort på golfbanen blogg | Solarbin smart avfallsbeholder med himmelbakgrunn

Solarbin er beholdere som automatisk gir beskjed når de er fulle og det er behov for tømming. De er svært godt egnet for plasser der folk ferdes, som strender, parker og golfbaner.

Les også: Derfor bør du velge avfallsbeholdere som tenker selv

En klar anbefaling fra Norsk Gjenvinning

Ta kildesortering og farlig avfall på alvor. Begynn med å kontakte en seriøs avfallsleverandør og be om en gjennomgang og befaring. Gå gjennom hva slags avfall som oppstår hos dere og hva som trengs av oppsamlings- og kildeutstyr.

Mange har en form for miljøskap, som Miljøsafe, til oppbevaring av farlig avfall. Sjekk med leverandøren hvilken løsning som kan være egnet for behovet dere har.

Det finnes digitale avfallsløsninger som gjør tømming og transport langt mer effektivt enn tidligere. Utforsk mulighetene!

Ved å synliggjøre hvordan avfallet blir håndtert – både gjennom økt kildesortering og ved å vise at man tar ansvar for at det farlige avfallet – er jeg sikker på at det vil gi positive utslag både på og utenfor golfbanen. Skap holdningene som viser omverdenen at miljøet kommer først. Så kan vi snakke golf etterpå.

God golfsesong og lykke til med avfallsløsningen!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 22. mai 2018 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallsløsninger, oppbevaring av farlig avfall, golf


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all