Avfallshåndtering: Går du for grønt kort på golfbanen?

Av Rune Jahnsen 22. mai 2018

Norsk-Gjenvinning_avfallshåndtering_golfklubber_foto_shutterstock_475016368

Når norske golfklubber og baner våkner til liv etter en lang vinterdvale er det på tide å slå et slag for fokus på miljøbevissthet og ansvar. Flere og flere er opptatt av at miljøet må tas hensyn til, både hjemme, i jobbsammenheng og på fritiden. Denne økende miljøbevisstheten er noe golfklubbene bør ta på alvor.

Det er ingen hemmelighet at sporten opp gjennom årene har fått en litt negativ miljøprofil. Folk flest tror det er stor bruk av kjemiske plantevernmidler og at nærmiljøet blir forurenset. Det er ikke en diskusjon jeg har tenkt å gå inn på her.

Mitt innspill handler derimot om hvordan en bedre avfallshåndtering på landets golfanlegg kan trekke omdømmet i en positiv retning. For her er det mange muligheter – ikke bare med tanke på miljøet, men også på kostnadssiden når det gjelder avfallstømming, transporter, oppsamlingsutstyr og utnytting av sponsormidler.

Har du for eksempel tenkt tanken på å bruke avfallshåndteringen til å profilere golfklubbens egne tiltak for bærekraft og redusert fotavtrykk, og la sponsorer få være med på reisen til et grønnere golfanlegg?

Golf er en av mine store hobbyer. I jobben min er jeg opptatt av å skape gode avfallsløsninger. Og det hender at jobb og fritid blandes i hverandre. Som for eksempel når jeg er ute på banen hvor gresset er grønt og flott, og sola skinner – også på flekken hvor avfallsdunken burde stått. Eller når jeg passerer stedet hvor det skiftes olje på gressklipperen. Hvorpå jeg har gjort meg følgende tanker om kildesortering, farlig avfall og kostnader:

  • Avfallshåndteringen kan – og bør - i mye større grad brukes som et effektivt middel for å skape et positivt omdømme for golfklubbene. For å vise omverdenen, spillere, nærmiljø, myndigheter, eiere og sponsorer at miljøet blir ivaretatt.
  • Det er et behov for opplæring om farlig avfall blant ansatte når det gjelder håndtering, oppbevaring og deklarering. Både for å unngå skader, og for å sikre at lovverket blir fulgt.
  • Mange golfanlegg kan sannsynligvis gjøre avfallshåndteringen både bedre og mer effektivt enn de gjør i dag.

Kildesortering og tilgjengelige avfallsbeholdere

En del golfklubber har plassert ut søppelbøtter i nærheten av utslagsfeltene, og det er vel og bra. Men her kunne man etter min mening i mye større grad lagt opp til avfallsbeholdere med enkel kildesortering på restavfall, glass og panteflasker. Og plassert beholderne strategisk slik at de blir mest mulig brukt - og sett!

I nærheten av kiosker og eventuelle serveringssteder kan man i tillegg ha intern sortering for papp, papir, - og for matavfall, selvfølgelig.

Stedet hvor man oppbevarer farlig avfall, skal være sikret for uvedkommende, og avfallet skal lagres slik at det ikke er til fare for hverken mennesker, dyr eller miljø.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Håndtering av farlig avfall

Alle virksomheter som produserer mer enn én kilo farlig avfall per år, må levere det inn til et godkjent mottak. Før levering, skal avfallet deklareres på avfallsdeklarering.no. Og det oppstår faktisk en del farlig avfall på golfanleggene: Som for eksempel rester av plantevernmidler, olje, lysrør, batterier og diverse kjemikalier. Oljeutskillere og sandfang som må tømmes og renses.

Har de ansatte god nok kompetanse om hvordan dette skal håndteres? Jeg er ganske sikker på at et opplæringsprogram rettet mot de som jobber på golfanleggene hadde vært et nyttig og miljøvennlig tiltak. Ikke minst med tanke på HMS.

Reduserte avfallskostnader?

Jeg er også overbevist om at golfklubbene kan redusere kostnader mye ved å gjøre avfallshåndteringen mer effektiv enn den er i dag. Alt for mye avfall blir hentet når beholderen bare er halvfull. Mengden restavfall kan bli mindre, og det betyr reduserte kostnader. Så hva skal til for å løse disse utfordringene?

Her er hva jeg og Norsk Gjenvinning anbefaler:

Ta kildesortering og farlig avfall på alvor. Begynn med å kontakte en seriøs avfallsleverandør og be om en gjennomgang og befaring. Hva slags avfall oppstår hos dere, og hva trengs av oppsamlings- og kildeutstyr?

Mange har en form for miljøskap til oppbevaring av farlig avfall. Sjekk med leverandøren dere bruker om hva som kan være egnet for behovet dere har.

Det finnes digitale avfallsløsninger som gjør tømming og transport langt mer effektivt enn tidligere. Undersøk mulighetene!

Holdninger og informasjon

Å lykkes med en miljø- og brukervennlig avfallsløsning bør ikke være vanskelig. Men en viktig forutsetning er at det blir gitt tydelig informasjon både til ansatte og spillere, slik at alle forstår hensikten og konsekvensene. Det handler om å vise hvilke holdninger klubben har. Og det kan blant annet gjøres med plakater og skilting på synlige og relevante steder, og beholdere rundt omkring på anlegget.

I disse dager er det flere som tar i bruk smarte avfallsbeholdere som SolarBin. Dette er beholdere som gir automatisk beskjed når de er fulle og det er behov for tømming.

Beholderne kan dekoreres med eget design, med sponsorreklame, eller med det budskapet du har lyst til å dele. Og de er svært godt egnet for plasser der folk ferdes , som på strender, i parker -  og på golfbaner.Her er et par eksempler:

Norsk-Gjenvinning_smarte-avfallsbeholdere_uppsala

Norsk-Gjenvinning_smarte-avfallsbeholdere_Big-Belly-Solar_v2

Bruk sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat: Få på plass en god avfallsløsning og vis det frem. Vurder om en miljøsertifisering kan være aktuelt for din golfklubb.

I Norsk Gjenvinning har vi Grønt Ansvar® og Miljøsjekken.Dette er ikke sertifiseringer, men system som blant annet ivaretar myndighetskrav, rapporter, dokumentasjon, forbedringstiltak, informasjonsprogram og profilelementer. Kall det gjerne en forenklet versjon av en sertifisering. Det aller viktigste er at det sikrer at lovverk og rutiner blir fulgt kontinuerlig.

Ved å synliggjøre hvordan avfallet blir håndtert – både gjennom økt kildesortering, og ved å vise at man tar ansvar for at det farlige avfallet, er jeg sikker på at det vil gi positive utslag både på og utenfor banen.

Skap holdningene som viser omverdenen at miljøet kommer først. Så kan vi snakke golf etterpå. Ta gjerne kontakt med meg for en nærmere prat.

Vil du vite mer om planlegging av avfallsløsninger kan du også laste ned guiden vår gratis nedenfor, eller besøke denne siden hvor vi har samlet en masse informasjon om temaet.

God golfsesong og lykke til med avfallsløsningen!

 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: kildesortering, avfallsløsninger, oppbevaring av farlig avfall, golf


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all