Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften

Av Morten Frøid 10. mai 2016

ng-medarbeidere_650x300.jpg

Mange bedrifter driver sitt daglige virke uten at de har kontroll på avfallshåndteringen. De har ingen idé om mengder, eller hva som skjer med avfallet når det har blitt hentet. Enkelte kjenner heller ikke til hvilke krav som gjelder. Hvordan er det hos dere? Er dokumentasjon på korrekt avfallshåndtering på plass? Har bedriften et system som sikrer at dere kan følge utviklingen over tid? 

God kontroll gir økonomiske besparelser, letter rapporteringsarbeidet, og sikrer at lovkrav blir imøtekommet. Får dere uventet besøk fra offentlige instanser, er det bare å smile og ønske velkommen! I dagens blogginnlegg gir jeg deg noen tips om hvordan dere får dette til.

Myndigheter

Avfallsforskriften og forurensingsloven er styrende for hvordan dere skal håndtere avfallet i bedriften. I tillegg gjelder selvfølgelig krav til HMS og internkontrollforskriften, for å nevne de viktigste. Husk at det er virksomhetens ansvar å kjenne regelverket og være oppdatert.

Bransjekrav

Ulike bransjer har forskjellige krav og behov. Hvilke krav som stilles til oppbevaring av avfall, har selvfølgelig med avfallstypen å gjøre. Har dere farlig avfall skal dette oppbevares sikkert og på en slik måte at uvedkommende ikke får tak i det. Er det snakk om avfall fra en byggeplass, er det strenge krav til sortering og korrekt behandling. Her blir det også helt andre avfallsvolumer enn det gjør i andre bransjer. Driver du i matvarebransjen, er det helt andre hensyn å ta.

Som du ser, er det store variasjoner. I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet tilpassede løsninger til flere forskjellige bransjer. Du finner mer informasjon om bransjeløsningene på ngn.no.

I blogginnlegget "Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall" kan du bl.a. lese mer om hva du skal forholde deg til i forbindelse med farlig avfall. 

Sertifiseringer

Sertifiseringer kan brukes som styringsverktøy for virksomhetens systematiske arbeid på flere områder, blant annet i forbindelse med HMS, miljø og avfallshåndtering. I tillegg til at de gir god oversikt og struktur, fungerer sertifiseringene også som dokumentasjon.

To relevante internasjonale sertifiseringer er:

  • ISO 14001 – Miljøledelse
  • OHSAS 18001 – Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Du kan lese mer om disse sertifiseringene - eller standardene - på norskstandard.no.

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifisering som også er i ferd med å bli velkjent og godt innarbeidet i næringslivet. Dette sertifikatet innebærer blant annet krav om en miljøanalyse som tar for seg HMS, energibruk og avfalls- og utslippshåndtering. 

Økonomi

I likhet med en rekke andre faktorer, påvirker også avfallshåndteringen virksomhetens økonomi. Har du oversikt over avfallsvolum kan du lettere styre tømmehyppigheten og på den måten kontrollere kostnadene bedre.

Er dere gode på kildesortering, vil mengden restavfall minimeres. Det vil igjen redusere kostnadene på avfallet dere leverer inn. Det er betydelige kostnadsforskjeller på å levere blandet restavfall og sortert avfall. 

Les også 5 tips til en vellykket avfallsløsning >> 

Avfallsløsning

Husk å involvere alle nødvendige personer i både eventuell planlegging og praktisk gjennomføring av avfallshåndteringen. Sørg for tydelig informasjon og god opplæring. La alle involverte bidra til å danne en felles holdning til arbeidet.  Det skaper en større forståelse for hvorfor de valgte løsningene er som de er. Husk at kontrollen – eller eierskapet – ikke blir bedre enn de holdningene den enkelte i bedriften har.  

Bedriften bør ha et system som sikrer at dere vet hvordan avfallsvolumene utvikler seg og hvordan de fordeler seg hvis dere har flere avdelinger. Profesjonelle avfallsaktører leverer enkle system som gir deg kontroll på: 

  • Tjenester 
  • Tømmefrekvens
  • Utstyr for avfallshåndtering
  • Avfallstyper
  • Avfallsvolum
  • Kildesorteringsgrad
  • Kostnader  

Grønt Ansvar® er en løsning som blant annet dekker disse punktene. Systemet sikrer dokumentasjon og gir grunnlag for statistikk og rapporter, og ikke minst, full kontroll på kostnader og oppdragsmengde.

I dag er det også utviklet apper som gjør det lett å bestille eller utsette tømming ved varierende behov. 

Fikk du med deg blogginnlegget "Verktøy og hjelpemidler for effektiv og riktig avfallshåndtering"?

Full kontroll

Tar du hensyn til det jeg har vært innom i avsnittene over, skulle det ikke være noen grunn til å ikke ha kontroll på bedriftens avfallshåndtering framover. Besøk fra tilsynsmyndighetene kan bli en ren fornøyelse, ingen trenger å lure på regnskapstallene, og du får god miljøsamvittighet på kjøpet. Full kontroll har mange fordeler!

I guiden vår Alt du trenger å vite for å planlegge en effektiv og miljøriktig avfallsløsning, kan du lese mer om blant annet avfallsløsninger, hva sertifiseringer kan bidra til, og hvordan du kan gjøre avfallshåndteringen bærekraftig. Last den gjerne ned! 

 

 LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all