Nå blir endelig pulverapparatene gjenvunnet for alvor

Av Janne Blaasvær 25. april 2023

Gamle brannslukningsapparater gis nytt liv ved hjelp av miljøvennlig gjenvinningsløsning

Til nå har de fleste utgåtte brannslukningsapparater endt opp som skrapjern. Nå blir pulverapparatene gjenvunnet i en automatisert prosess og kan få nytt liv. Det kan spare miljøet for opp til 120 tonn produksjon av nytt stål. Årsaken er et samarbeid mellom Norsk Gjenvinning og startup-bedriften Miljø Norge.

Farlig avfall er et område der det fremdeles mangler gode gjenvinningsløsninger. Når det gjelder gamle pulverbrannslukkere som må byttes ut, er ikke avfallshåndteringen bærekraftig nok. De fleste bedrifter kildesorterer riktig, men det er allikevel en lang vei å gå.

Typiske eksempler på dette er:

  • brannslukkere som havner i restavfallet
  • tømming av pulver på måter som skader miljøet
  • brannslukkere som ikke egner seg til gjenvinning som følge av skader under transport til avfallsmottaket

Denne typen avfallshåndtering er ikke bra for verken miljø og helse. For å øke ombruksgraden må kildesortering og gjenvinning av brannslukkere bli enklere, tryggere, rimeligere og mer effektivt.

Heldigvis dukker det opp innovative løsninger som bidrar til at flest mulig brannslukkere får nytt liv. Miljø Norge og Norsk Gjenvinning har nemlig inngått et samarbeid med mål om å øke ombruksgraden for gamle brannslukkere, slik at de går fra å være avfall til å bli fullt brukbare ressurser igjen.

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Bruker KI og kameraer i gjenvinningsprosessen

Det nye konseptet er utviklet av Miljø Norge og vil endre livsløpet til brannslukkerne. I første omgang gjelder dette pulverapparater.

Ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og automatiserte verktøy behøver ikke brannslukkerne lenger å deles opp i fraksjoner og sorteres som avfall. De kan restaureres og sendes tilbake i verdikjeden i sin helhet, klare til bruk.

Prosessen innebærer at Norsk Gjenvinning tar imot gamle pulverapparater fra sine bedriftskunder. I tillegg samler Jernia og Felleskjøpet inn fra private husholdninger. Apparatene sendes deretter til Miljø Norges egen fabrikk på Lierstranda utenfor Drammen.

Den automatiserte servicen starter med å tømme pulveret ved hjelp av trykket i beholderen. Deretter inspiseres innsiden av brannslukkeren med KI og kameraer for å avdekke rust eller andre skader. Dette avgjør om slukkeren er ombrukbar. Slukkere som ikke blir godkjent, går til skrapjern.  

Det opprinnelige pulveret blir ombrukt og returneres til sin rettmessige brannslukker før den settes sammen, trykksettes og får påklistret en serviceetikett. Denne er et bevis på at apparatet har fått utført service i henhold til servicestandard NS 3910 og har ny 10 års holdbarhet.

Les også: Farlig avfall: Miljøriktig håndtering for virksomheter

Pulverslukker blir gjenvunnet for å øke ombruksgraden og spare miljøet

Stor kapasitet

Gjenvinning av gamle brannslukkere har frem til nå foregått manuelt, og omfanget er begrenset. Ved hjelp av det nye ombrukskonseptet, kan store serier av brannslukkere nå samles opp og sorteres basert på slukker- og pulvertype.

Kapasiteten ved Miljø Norges anlegg utvides fortløpende, og målet er å kunne håndtere 350 000 slukkere hvert år. Det tilsvarer et gjenvunnet brannslukningsapparat hvert 32. sekund!

Kostnadsbesparende og miljøvennlig tiltak

Skal vi få til en høyere grad av ombruk, må vi få en annen prising. Miljø Norge trenger fulle apparater for å kunne gjenvinne dem. Fulle apparater koster mer å levere inn enn tomme, så mange bedrifter tømmer apparatene på ukjent sted for å spare penger. Da blir de i stedet sortert som skrapjern, som ikke akkurat er miljøhensyn i praksis.

Med en robust sirkulær løsning, der både apparatet og innholdet gjenvinnes samlet, kan kostnadene reduseres. Samtidig sparer det miljøet fordi en stor del av denne kategorien farlig avfall blir håndtert riktig.

Bedre kunnskap om riktig kildesortering av brannslukkere og hvilken effekt det har, kan bidra til å øke ombruksgraden ytterligere. Nå finnes det en reell mulighet for å nå dette målet, på en måte som er effektiv og besparende for bedriften, og som sparer miljøet.

Les også: Dette er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall

For å illustrere hva som er mulig kan vi ta utgangspunkt i en enkelt brannslukker - den gir en besparelse på 38 kg CO2 -ekvivalenter og uttak av 4 kg jomfruelig stål.

Norsk Gjenvinning mottar i snitt 50 000 brannslukere årlig, der 50% av disse kan ombrukes.

Ved å øke ombruksgraden til 60% kan vi spare miljøet for 1 140 tonn CO2-ekvivalenter og gjenbruke 120 tonn jomfruelig stål.

Distribusjon av gamle og ombrukte brannslukkereSikker transport av gamle brannslukkere hindrer skader og ytterligere slitasje

Ønsker du å levere inn brannslukkeren, tar du direkte kontakt med kundesenteret for farlig avfall hos Norsk Gjenvinning og avtaler et tidspunkt for henting. Brannslukkerne blir plassert på paller med skillevegger slik at verken beholder eller etiketter blir skadet under transport, før de havner på ombruksanlegget. Etter utført service, distribueres brannslukkerne tilbake til bedrifter og aktører i næring og offentlige bygg.

Les også: Hvem er ansvarlig for deklarering av farlig avfall?

Løsninger for private forbrukere

Jernia og Felleskjøpet har egne ordninger der du kan levere fra deg gamle brannslukningsapparater, ved kjøp av en ombrukt brannslukker fra Miljø Norge. Butikken sørger deretter for at disse finner veien videre til Norsk Gjenvinning og videre til Miljø Norge for å få utført riktig service. Etter fullført service returneres beholderne til Jernia og Felleskjøpets butikker og distribueres ut til kunder igjen. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall


Janne Blaasvær's photo

Av: Janne Blaasvær

Janne er markedsdirektør i Miljø Norge med bred erfaring innen forretningsutvikling, merkevarebygging og markedsføring fra industri- og teknologibransjer. Hun har vært global merkevaresjef i Eltek samt ledet utviklingen av digitale strømsatsninger i Agder Energi og Glitre Energi.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all