Hvem er ansvarlig for deklarering av farlig avfall?

Av Renate Heder 30. august 2022

farlig avfall må leveres og deklareres

Overstiger bedriften 1 kg farlig avfall i året, er man pliktig å deklarere og levere det til godkjent mottak. Men hvem er egentlig ansvarlig for at det blir gjort? 

Kravet og bestemmelsen om avfallsdeklarering finner du i avfallsforskriftens kapittel 11. Hovedregelen er at avfallet skal deklareres og leveres inn til godkjent mottak for videre behandling. Deklarering innebærer blant annet at det blir gitt tilstrekkelige opplysninger om:  

  • avfallets opprinnelse
  • egenskaper
  • innhold
  • godkjent mottak av det farlige avfallet
  • transportør

Hvem må deklarere farlig avfall og hvordan går man frem?

Deklarering av farlig avfall utføres av den som har fått tildelt rollen som sluttbruker eller administrator. Daglig leder har det øverste ansvaret, men han eller hun kan delegere deklareringsansvaret til andre. I tillegg til daglig leder, kan også styreleder eller styremedlem i bedriften tildele fullmakt til avfallsleverandør hvis de ønsker at de skal deklarere på vegne av bedriften. 

Opplysningene registreres elektronisk. Du finner informasjon om elektronisk deklarering både hos Norskgjenvinning.no og Avfallsdeklarering.no. Vi har også laget et lynkurs for e-deklarering til deg som ønsker en kjapp innføring.  

Hva avgjør om avfallet er farlig eller ikke?

Farlig avfall kan være mye forskjellig, fra etsende stoffer og løsemidler til spraybokser og blekemidler, for å nevne noe. 

Det er bedriften som er ansvarlig for å vurdere hva som er farlig avfall. Jobben med å vurdere og klassifisere farlig avfall forenkles om avfallet er merket med et symbol som forteller hva det inneholder. 

Finner du ingen informasjon, må du sjekke om produktet er oppført med en "" i den europeiske avfallslisten (EAL). Står produktet på listen, er det farlig avfall.  

Les mer: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette må du passe på 

Grenseverdier 

Men ikke glem at et stoff kan være farlig selv om det ikke er merket med stjerne. Da må du gå videre til vedlegg 2, sjekke hvilke stoff det er snakk om og finne grenseverdiene for disse. 

Hos Miljødirektoratet finner du en veileder som forklarer hvordan du går frem når du skal klassifisere farlige stoffer.  

Om du finner ut at dette arbeidet er krevende og tar mye tid, som du helst skulle brukt på andre oppgaver, kan det være en idé å kjøpe ekstern hjelp. Tjenesten Kjemiker på vei™ tilbyr blant annet analyse av stoffer, prøvetaking, råd og veiledning. 

 Les mer: Lover og regler for deg som produserer farlig avfall  

Avfallsmottakets plikter

Det er også bedriftens ansvar å sørge for at avfallet blir levert til et godkjent mottak. Miljødirektoratet utfører jevnlige tilsyn av norske virksomheter, i samarbeid med flere statlige organer. Da kontrolleres det at avfallet blir håndtert i henhold til lovverket, og at nødvendig kompetanse er på plass. 

Be gjerne om bekreftelse på at avfallsleverandøren din har sitt på det tørre: 

1. Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert 

2. Avfallsmottakeren har plikt til å sende deklarasjonsskjema til myndighetene 

3. Avfallsmottak kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter. Før dette kan gjøres, må avfallsprodusenten tildele en elektronisk fullmakt i Avfallsdeklarering.no 

Siste punkt er spesielt viktig, da mottakene ikke lenger har lov til å ta imot farlig avfall hvis bedriften ikke har registrert seg på avfallsdeklarering.no, eller gitt fullmakt til mottaket.  

Obs! Forsikre deg om at avfallsprodusenten/-mottaket som du sender fullmakt til har opprettet en bedriftsprofil på avfallsdeklarering.no. Hvis ikke, kommer ikke fullmakten fram. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Denne artikkelen ble første gang publisert  31.1.2017, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all