Deklarering av farlig avfall: Hvem er ansvarlig for at det blir gjort?

Av Renate Heder 06. mars 2018

Norsk-Gjenvinning_Avfallsdeklarering_IMG_4963.jpg

Alle bedrifter som produserer mer enn én kilo farlig avfall årlig, har plikt til å levere det til godkjent mottak. Dette innebærer også en plikt til å deklarere avfallet. Men hvem er egentlig ansvarlig for at det blir gjort?

Hvem må deklarere farlig avfall?

Kravet om avfallsdeklarering gjelder bedrifter som produserer mer enn én kilo farlig avfall i året. Bestemmelsen finner du i avfallsforskriftens kap.11. Avfallet skal deklareres og leveres inn til godkjent mottak for videre behandling. Deklarering innebærer blant annet at det blir gitt tilstrekkelige opplysninger om:

  • Avfallets opprinnelse
  • Egenskaper
  • Innhold
  • Godkjent mottak av det farlige avfallet
  • Transportør

Opplysningene skal registreres elektronisk. Det er daglig leder som har det øverste ansvaret, men han eller hun kan delegere deklareringsansvaret til andre. 

Hvordan deklarere farlig avfall?

Deklarering av farlig avfall foregår på avfallsdeklarering.no og utføres av den som har fått tildelt rollen som sluttbruker eller administrator. Daglig leder for bedriften, styreleder eller styremedlem i bedriften kan også tildele fullmakt til avfallsleverandør hvis de ønsker at de skal deklarere på vegne av bedriften.

Du finner informasjon om elektronisk deklarering både hos Norskgjenvinning.no og Avfallsdeklarering.no. Vi har også laget et lynkurs som kan være aktuelt for deg som ønsker en kjapp innføring.

Hva avgjør om avfallet er farlig eller ikke?

Farlig avfall kan for eksempel være etsende stoffer, løsemidler, spraybokser eller blekemidler, for å nevne noe.

Det er bedriften som er ansvarlig for å vurdere om avfallet er farlig eller ikke. Det enkleste er selvfølgelig når emballasjen er merket med et symbol som forteller hva det inneholder. Dessverre er ikke jobben med vurdering og klassifisering bestandig så lett. Da må du sjekke om produktet er oppført med en "∗" i den europeiske avfallslisten (EAL). Finner du produktet her, er det farlig avfall. (Vedlegg 1, kap. 11.)

Men - et stoff kan være farlig selv om det ikke er merket med stjerne. Da må du gå videre til vedlegg 2, for å sjekke hvilke stoff det er snakk om, og finne grenseverdiene for disse. Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som forklarer hvordan du skal gå fram når du skal klassifisere farlige stoffer. Ta gjerne en titt på blogginnlegget Produserer bedriften din farlig avfall? Dette må du passe på for ytterligere tips.

Hvis du synes at dette arbeidet er krevende, og tar mye av tiden som kanskje vil bruke på andre oppgaver, kan det være en idé å kjøpe ekstern hjelp. Tjenesten Kjemiker på vei™ tilbyr blant annet analyse av stoffer, prøvetaking, råd og veiledning. 

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Avfallsmottakets plikter

Det er også bedriftens ansvar å sørge for at avfallet blir levert til et godkjent mottak. Denne vinteren gjennomfører Miljødirektoratet tilsyn på anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. De vil blant annet kontrollere at avfallet blir håndtert i henhold til lovverket, og at nødvendig kompetanse er på plass. Be gjerne om bekreftelse på at avfallsleverandøren din har sitt på det tørre:

  1. Avfallsmottaket har plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert
  2. Avfallsmottakeren har plikt til å sende deklarasjonsskjema til myndighetene
  3. Avfallsmottak kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter. Før dette kan gjøres, må avfallsprodusenten tildele en elektronisk fullmakt i Avfallsdeklarering.no

Fra september 2017 får ikke mottakene lenger lov til å ta imot farlig avfall hvis bedriften ikke har registrert seg på avfallsdeklarering.no, eller gitt fullmakt til mottaket. 

Obs! Forsikre deg om at avfallsprodusenten/-mottaket som du sender fullmakt til har opprettet en bedriftsprofil på avfallsdeklarering.no, hvis ikke kommer ikke fullmakten fram. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Denne artikkelen ble første gang publisert  31.1.2017, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle