Farlig avfall: Miljøriktig håndtering for virksomheter

Av Renate Heder 01. februar 2022

2022 NG bloggrepub Fem tips farlig avfall

Hvis virksomheten håndterer farlig avfall, medfører det et stort miljøansvar. Her er litt konkret veiledning for å sikre at det farlige avfallet blir tatt hånd om trygt og miljøvennlig.

Kort oppsummert handler det om kunnskap, sortering, lagring, dokumentasjon og transport.

Gi alle involverte tilstrekkelig opplæring om farlig avfall

Håndtering av farlig avfall krever grundig opplæring av alle involverte slik at arbeidet blir trygt og miljøvennlig utført. Pass på at informasjon om konsekvenser ved feil håndtering av produktene dere har, er tilgjengelig for alle.

Ingen på arbeidsplassen skal lure på hvor de skal gjøre av helsefarlig materiale, malingrester, gamle spraybokser eller hva det måtte være. 

Riktig sortering og merking av farlig avfall

Det er viktig at forskjellige farlige avfallstyper ikke blandes. Ha tilstrekkelig med beholdere og øvrig utstyr, og sørg for at alt er godt merket.

Tydelig merking må til for å formidle til alle hva slags produkt det er snakk om og hva det inneholder. Dessuten er det et must for å få alle medarbeidere til å sortere riktig. 

Sikker oppbevaring av farlig avfall

Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke er til fare for noen. Sikker oppbevaring innebærer at avfallet har trygg og tett emballasje som er merket riktig og plassert på et låsbart sted. 

Enkelte bedrifter opplever at det kan være utfordrende å ha oversikt over alle krav og regler som gjelder i forbindelse med farlig avfall, og ikke minst, få til et miljøvennlig system som fungerer i hverdagen. Er dette utfordringer du kjenner deg igjen i, anbefaler jeg deg å ta en kikk på løsningen Miljøsafe™.

I blogginnlegget Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? kan du lese om hvilke krav og regler du må forholde deg til.

Norsk Gjenvinning tilbyr også Kjemiker på vei. Det innebærer blant annet at en fagperson kommer til din bedrift og bistår med opplæring i etableringen av et sikkert sorteringssystem og videre håndtering av det farlige avfallet.

Farlig avfall skal deklareres

En miljøriktig løsning innebærer naturlig nok deklarering av det farlige avfallet. All deklarering skjer i dag elektronisk på Avfallsdeklarering.no.

Er du fortsatt ukjent med denne måten å deklarere på, kan du ta en titt på våre nettsider for en rask innføring. Det kan være lurt at flere medarbeidere kjenner til hvordan dette arbeidet gjøres. 

Sikker transport av farlig avfall til mottak

Du er ikke i mål før avfallet har blitt transportert til godkjent mottak. Produserer dere mer enn 1 kg farlig avfall årlig, har virksomheten en innleveringsplikt. Avfallet skal leveres minst én gang hvert år.

Vurder transportbehovet ut ifra et miljøvennlig perspektiv. Kanskje har dere ikke større mengder enn at det klarer seg med en årlig transport. Noen avfallstyper skal imidlertid leveres for destruksjon så fort som mulig, og da bør det hensynet komme først.

Her finner du flere detaljer om håndtering av farlig avfall:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 Dette blogginnlegget ble første gang publisert 15. november 2016, og har siden blitt oppdatert.

Temaer: farlig avfall, miljø


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all