Hva er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall?

Av Renate Heder 31. mars 2020

Norsk-Gjenvinning_hva-er-forskjellen-på-farlig-avfall-og-spesialavfall_shutterstock_780742108

Det finnes hundrevis av farlige avfallstyper og begrepene er mange. I disse dager er flere enn normalt opptatt av smittefarlig avfall, og fokuset på sikkerhet og smitterisiko er stort. Her er en forklaring på noen av begrepene, og et par tips til hva du bør være oppmerksom på når smittefarlig avfall skal håndteres.

Spesialavfall = farlig avfall

Miljødirektoratet byttet ut ordet «Spesialavfall» med «farlig avfall» i 2003. Likevel er det mange som fortsatt operer med begrepet spesialavfall. Så når du leser ordet spesialavfall, er det altså farlig avfall det dreier seg om. Og det kan være så mangt, noe vi har vært inne på flere ganger på Gjenvinningsbloggen. Ta gjerne en titt på blogginnlegget "Hva er farlig avfall?", for eksempel. Den gir en enkel innføring i temaet. 

Risikoavfall = smittefarlig avfall

Risikoavfall kan deles i to hovedgrupper; medisinavfall og smittefarlig avfall. Mens medisinavfall er kasserte legemidler og medisiner, omfatter den andre gruppen som navnet sier, avfallsprodukter som er smittefarlige.

De skal:

  • ALDRI blandes med annet avfall. Blanding kan føre til økt smittespredning.
  • ALLTID leveres til destruksjon så snart som mulig. På grunn av særskilte krav, må det bestilles egen transport (ADR) for henting av slikt avfall. 

Smittefarlig avfall

Denne avfallstypen har farlige egenskaper, men omfattes likevel ikke av avfallsforskriftens kap.11 om farlig avfall. Derimot reguleres det av en rekke andre forskrifter:

Smittefarlig avfall er blant annet avfall fra medisinsk behandling, eller avfall som er infeksjonsfremmende. Det er du som avfallsbesitter som er ansvarlig for å vurdere om avfallet er smittefarlig eller ikke, og håndtere det deretter. På våre nettsider finner du konkrete råd om håndtering av slikt avfall.

Krav til merking og klassifisering

Hvis avfallet er smittefarlig, skal det klassifiseres og merkes. Dette kan du lese mer om på miljødirektoratets nettsider: Om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).

Videre må du kunne dokumentere følgende:

  • Hvor avfallet har oppstått
  • Om det er fra helse- eller dyrehelsetjeneste
  • Mengde
  • Hvis det er relevant; hvordan det er oppbevart, håndtert og transportert

Du finner utfyllende informasjon på dette faktaarket, og i guiden vår om farlig avfall nedenfor. Ta gjerne en titt på denne nettsiden også, hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall.

Lagring og transport av smittefarlig avfall

Skal du lagre eller frakte slikt avfall må du sørge for:

  • At det er emballert slik at det ikke medfører noen smittefare, eller at noe kan renne ut
  • Å ha beholdere som er både støtsikre og fukttette
  • At avfallet oppbevares utilgjengelig for uvedkommende
  • At emballasjen er merket slik at det går klart frem at innholdet er smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall som skal leveres til transport skal være emballert og merket i henhold til kravene for emballering av infeksjonsfremmende stoffer i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane. 

Avfallshåndtering og tiltak under koronapandemien

I forbindelse med pandemien vi nå opplever, brukes det store mengder engangsbeskyttelsesutstyr. Slikt utstyr skal kastes i lukket pose som restavfall. Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker skal, ifølge FHI, lukkes godt og kastes i dobbel pose, og deretter som restavfall.

I arbeidet med å forhindre spredning av smitte i samfunnet har Norsk Gjenvinning utarbeidet løsninger som gjør det enkelt for deg å sikre forsvarlig håndtering av potensielt smittebefengt avfall, herunder avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker. Tilrettelagte sorteringsordninger isolerer eventuell smitte og forebygger unødig spredning. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan bidra i samfunnsdugnaden og bekjempe Covid-19.

Har du spørsmål om smittefarlig avfall eller annet farlig avfall? Still oss gjerne spørsmål her på bloggen, eller besøk nettsidene våre. Der finner du også mer informasjon om nødvendig utstyr, emballasje, håndtering og transportkrav

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Temaer: farlig avfall, risikoavfall, smittefarlig avfall, spesialavfall, korona-pandemi


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all