Dette er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall

Av Renate Heder 17. januar 2023

Dette er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall 1000 × 563

Fokuset på sikkerhet og smitterisiko rundt farlig avfall har aldri vært større. Med hundrevis av ulike begreper for farlige avfallstyper, er det ikke alltid lett å skille på hva hver av dem faktisk betyr. Derfor bør du gjøre deg kjent med hovedbegrepene, slik at bedriften håndterer alt farlig avfall på rett måte.

Alle som på en eller annen måte jobber med farlige avfallstyper må følge gjeldende lover, forskrifter og regler for avfallshåndtering. God kjennskap til de ulike avfallstypene er kun grunnlaget. Like viktig er det å vite hvordan farlige produkter og kjemikalier skal merkes eller skiltes, transporteres, lagres og håndteres i uventede situasjoner.

Spesialavfall kan også være farlig avfall

Mange bruker fremdeles begrepet spesialavfall enstydig med farlig avfall. Men det er en liten forskjell på de to. 

Spesialavfall kan være farlig avfall, men omfatter også avfallstyper som ikke nødvendigvis er farlige kjemikalier og stoffer. Forurensningsloven definerer spesialavfall på følgende måte:  

«Med spesialavfall menes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse, eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.» 

Farlig avfall derimot, er en paraplybetegnelse som utelukkende omfatter de ulike avfallstypene og -stoffene som kan medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Maling og kjemikalier er blant de vi raskt kjenner igjen, mens andre er mer uvanlige.

Er du usikker er det alltid lurest å sjekke. Du finner en komplett oversikt over farlige avfallstyper i Den europeiske avfallslisten (EAL) og en definisjon av begrepet i Avfallsforskriften.

Risikoavfall er smittefarlig avfall

Risikoavfall kan deles inn i to hovedgrupper:

 • Medisinavfall (kasserte legemidler og medisiner)
 • Smittefarlige avfallsprodukter (fra medisinsk behandling eller infeksjonsfremmende avfall)

Det viktigste du må vite om risikoavfall er:

 • ALDRI å blande det med annet avfall, på grunn av økt fare for smittespredning.
 • ALLTID å levere avfallet til destruksjon så snart som mulig og følge særskilte krav om bestilling av egen transport (ADR) for slikt avfall.

Egne forskrifter for smittefarlig avfall

Denne avfallstypen har farlige egenskaper, men omfattes likevel ikke av avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall. Derimot reguleres det av en rekke andre forskrifter:

Det er du som avfallsbesitter som er ansvarlig for å vurdere om avfallet er smittefarlig eller ikke, og håndtere det deretter. På våre nettsider finner du konkrete råd om håndtering av slikt avfall.

Krav til merking og klassifisering

Hvis avfallet er smittefarlig, skal det klassifiseres og merkes. Dette kan du lese mer om på Miljødirektoratets nettsider

Videre må du kunne dokumentere:

 • hvor avfallet har oppstått
 • om det er fra helse- eller dyrehelsetjeneste
 • mengde
 • hvis det er relevant: hvordan det er oppbevart, håndtert og transportert

Du finner utfyllende informasjon på dette faktaarket og i guiden vår om farlig avfall nedenfor. Ta gjerne en titt på denne nettsiden også, hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall.

Lagring og transport av smittefarlig avfall

Skal du lagre eller frakte risikoavfall må du sørge for:

 • at det er emballert slik at det ikke renner ut og medfører noen smittefare
 • å ha beholdere som er både støtsikre og fukttette
 • at avfallet oppbevares utilgjengelig for uvedkommende
 • at emballasjen er merket slik at det går klart frem at innholdet er smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall som skal leveres til transport skal være emballert og merket i henhold til kravene for emballering av infeksjonsfremmende stoffer i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane. 

Avfallshåndtering og tiltak under koronapandemien

I forbindelse med pandemien vi fremdeles opplever, brukes det store mengder engangsbeskyttelsesutstyr. Slikt utstyr skal kastes i lukket pose som restavfall. Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker skal, ifølge FHI, lukkes godt og kastes i dobbel pose, og deretter som restavfall.

I arbeidet med å forhindre spredning av smitte i samfunnet har Norsk Gjenvinning utarbeidet løsninger som gjør det enkelt for deg å sikre forsvarlig håndtering av potensielt smittebefengt avfall, herunder avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker. Tilrettelagte sorteringsordninger isolerer eventuell smitte og forebygger unødig spredning. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan bidra i samfunnsdugnaden og bekjempe Covid-19.

Har du spørsmål om smittefarlig avfall, spesialavfall eller annet farlig avfall? Eller spørsmål om nødvendig utstyr, emballasje, håndtering og transportkrav for ulike typer farlig avfall? Ta en titt på nettsiden vår og last gjerne ned vår gratis guide:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble sist publisert 31. mars 2020 og er senere oppdatert.

Temaer: farlig avfall, risikoavfall, smittefarlig avfall, spesialavfall, korona-pandemi


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all