Hva er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall?

Av Renate Heder 04. september 2018

Norsk-Gjenvinning_hva-er-forskjellen-på-farlig-avfall-og-spesialavfall_shutterstock_780742108

Det finnes hundrevis av farlige avfallstyper og begrepene er mange. Her er en forklaring på noen av dem som brukes litt om hverandre, og et par tips om hva du bør være oppmerksom på uansett hvilke ord du bruker om farlig avfall.

Spesialavfall = farlig avfall

Kanskje kjenner du ikke til begrepet «Spesialavfall» i det hele tatt. Miljødirektoratet byttet ut ordet i 2003, og siden den gang har det blitt kalt for farlig avfall. Og farlig avfall kan være så mangt, det har vi vært inne på flere ganger på Gjenvinningsbloggen. Ta gjerne en titt på blogginnlegget "Hva er farlig avfall?". Her finner du en enkel innføring om temaet. 

Risikoavfall = smittefarlig avfall

Risikoavfall kan deles i to hovedgrupper; medisinavfall og smittefarlig avfall. Mens medisinavfall er kasserte legemidler og medisiner, omfatter den andre gruppen som navnet sier, avfallsprodukter som er smittefarlige.

De skal:

  • ALDRI blandes med annet avfall.
  • ALLTID leveres til destruksjon så snart som mulig. På grunn av særskilte krav, må det bestilles egen transport for henting av slikt avfall. 

Smittefarlig avfall

Denne avfallstypen har farlige egenskaper, men omfattes likevel ikke av avfallsforskriftens kap.11 om farlig avfall. Derimot reguleres det av en rekke andre forskrifter:

Krav til merking og klassifisering

Smittefarlig avfall er blant annet avfall fra medisinsk behandling, eller avfall som er infeksjonsfremmende. Det er du som avfallsbesitter som er ansvarlig for å vurdere om  avfallet er smittefarlig eller ikke. Hvis det er det, må det også klassifiseres og merkes. Dette kan du lese mer om på miljødirektoratets nettsider: Om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).

Videre må du kunne dokumentere følgende:

  • Hvor avfallet har oppstått
  • Om det er fra helse- eller dyrehelsetjeneste
  • Mengde
  • Hvis det er relevant; hvordan det er oppbevart, håndtert og transportert

Du finner utfyllende informasjon på dette faktaarket, og i guiden vår om farlig avfall nedenfor. Ta gjerne en titt på denne nettsiden også, hvor vi har samlet mange vanlige spørsmål og svar om farlig avfall..

Lagring og transport av smittefarlig avfall

Viktig punkt dette også. Skal du lagre eller frakte slikt avfall må du sørge for:

  • At det er emballert slik at det ikke medfører noen smittefare, eller at noe kan renne ut
  • Å ha beholdere som er både støtsikre og fukttette
  • At avfallet oppbevares utilgjengelig for uvedkommende
  • At emballasjen er merket slik at det går klart frem at innholdet er smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall som skal leveres til transport skal være emballert og merket i henhold til kravene for emballering av infeksjonsfremmende stoffer i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farlig gods på veg og jernbane. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Temaer: farlig avfall, risikoavfall, smittefarlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle