Kan du dokumentere miljøeffekten av avfallshåndteringen din?

Av Christine Tørklep 01. august 2017

Norsk_Gjenvinning_karbonavtrykk-og-miljøeffekt_foto_shutterstock_466476530.gifHvilke spor etterlater din bedrift? Stadig flere stiller miljøkrav til sine samarbeidspartnere. Dokumentasjon og rapportering blir viktige verktøy.

I juni kom strømleverandørselskapet Fjordkraft med en melding om at de kun vil samarbeide med selskaper som kan "dokumentere at de driver klimanøytralt" (SYSLA Grønn, 2017). De vil vise sine kunder og samarbeidspartnere at miljøutfordringer har høy prioritet. Ville din bedrift klart å kvalifisere seg som leverandør?

Betydelig eller ubetydelig påvirkning?

Alle norske bedrifter er pålagt å rapportere om miljøeffekten av sin virksomhet, i henhold til regnskapslovens §§ 3-3 og 3-3a:

Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

En formulering vi ofte finner i årsrapportene er "bedriften forurenser ikke det ytre miljø". Mange tenker nok at miljøbelastningen er ubetydelig dersom de ikke har egen produksjon eller transport. Men hva bedriften selv mener, er likegyldig for Fjordkraft og andre som stiller denne typen krav. Stadig flere tvinges til å dokumentere og rapportere.

Hva bør være med i miljøregnskapet?

Alle bedrifter - også de aller minste - påvirker miljøet gjennom sin virksomhet; det kan være reiser, innkjøp av kontorutstyr, eiendomsdrift og avfallshåndtering.

Når virksomheten er liten, er det en forholdsvis enkel oppgave å dokumentere miljøbelastningen. Her finner du et eksempel på en kalkulator som kan benyttes for å beregne utslipp av klimagasser fra flyreiser: https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx.

For større og mer komplekse bedrifter vil det være nødvendig å ta med flere faktorer; andre utslipp til luft, utslipp til vann, vannforbruk, osv.

Mange bransjeorganisasjoner bistår sine medlemsbedrifter i dette arbeidet. Organisasjonen Carbon Disclosure Projects samler data fra børsnoterte selskaper over hele verden. Det er et veldig omfattende rapporteringssystem, men det kan gi noen ideer til rapportering for større bedrifter.

Uansett størrelse er avfallshåndteringen interessant: Hvis bedriften jobber godt med avfallsreduksjon og kildesortering, og velger leverandører som bidrar til at mest mulig gjenvinnes, gir det positive utslag i miljøregnskapet.

Tips til "avfallsdelen" av regnskapet

I avfallshåndteringen er første bud å redusere mengdene avfall. Når avfallet har oppstått, er neste skritt å forsøke å bruke noe om igjen, som det er. Dersom ombruk ikke er mulig, er materialgjenvinning nødvendig.

Ved å prosessere papp, plast eller metaller til nye råvarer, reduserer vi miljøbelastningen. Avfallsbaserte råvarer kan erstatte utvinning og produksjon av nye, jomfruelige materialer. For å lykkes, er det viktig å jobbe systematisk med kildesortering.

Digitale verktøy gir statistikk over mengder, transport, og sorteringsgrad. Det er også god økonomi i både avfallsreduksjon og kildesortering. Men det er avgjørende å velge en leverandør som har kunnskap om forbedringsarbeid, og sørger for at avfallet blir levert til godkjente anlegg.

Husk å be om dokumentasjon på sporbarhet, så sikrer du deg mot useriøse aktører.

Verdier i avfallet

Når avfall gjenvinnes og blir nye råvarer, får du positive effekter i regnskapet. Her ser du hvordan klimanytten fra avfall kan beregnes, fra Norsk Gjenvinnings egen rapportering:

klimanytte NG.png
Det handler om å redusere de negative og øke de positive. Enkel matte. Modellen bak dette regnskapet er i prosess for bli mer nøyaktige, derfor er disse tallene fra NGs bærekraftsrapport 2015. 

Konkurransen om kundene

Fjordkraft oppfordrer flere til å stille krav om klimanøytralitet. Jeg tror det er et smart trekk, for klima og miljø rykker stadig høyere opp på agendaen - både hos forbrukere, næringsliv og myndigheter. Hvis din bedrift kan vise at miljøregnskapet kommer ut i null, blir det enklere å vinne konkurransen om kundene.

PS. Her kan du lese mer om sammenhengen mellom avfallshåndtering og bærekraft.  

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: miljørapportering, avfallshåndtering


Christine Tørklep's photo

Av: Christine Tørklep

Christine Tørklep har tidligere jobbet som Key Account Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet. Hun er utdannet miljøingeniør, har en MSC i miljøstrategi og en MBA i økonomisk styring og ledelse. Før hun kom til Norsk Gjenvinning ledet Christine arbeidet med å utvikle og integrere bærekraftsanalyser i Storebrand Kapital-forvaltning. Hun har også bakgrunn som rådgiver innenfor farlig avfall.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all