Kan du dokumentere miljøeffekten av avfallshåndteringen din?

Av Oda Rosvoll 12. september 2023

Tastatur med illustrasjon av grønt fotavtrykk og CO2 skrevet på en av tastene.

Uansett størrelse på virksomheten, er avfallshåndtering en viktig del av miljørapporteringen. Ved å jobbe kontinuerlig med å redusere avfallsmengden og kildesortere mer, kan mest mulig av avfallet gjenvinnes. I samarbeid med en godkjent avfallsleverandører blir det enklere å kartlegge hvordan bedriften kan redusere de negative effektene, og øke de positive.

Alle norske bedrifter er pålagt å rapportere om miljøeffekten av sin virksomhet, i henhold til regnskapslovens §§ 3-3 og 3-3a:

«Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger

En formulering vi ofte finner i årsrapportene er "bedriften forurenser ikke det ytre miljø". Mange tenker nok at miljøbelastningen er ubetydelig dersom de ikke har egen produksjon eller transport.

Hva bedriften selv mener er imidlertid likegyldig for virksomhetens kunder, samarbeidspartnere og andre aktører som stiller krav til innsikt i egen miljøprofil.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Dette skal med i miljøregnskapet

Både små og store bedrifter påvirker det ytre miljøet gjennom sin virksomhet, gjennom blant annet:

  • reiser
  • innkjøp av kontorutstyr
  • eiendomsdrift
  • avfallshåndtering

Mindre bedrifter har som regel færre data å rapportere på, men det er allikevel en stor og komplisert oppgave å dokumentere miljøbelastningen. Det finnes hjelpemidler som kan forenkle prosessen, blant annet en kalkulator til å beregne utslipp av klimagasser fra flyreiser.  

Miljørapportering for store bedrifter er svært kompleks, og det vil være nødvendig å ta hensyn til flere faktorer i beregningene; andre utslipp til luft, utslipp til vann, vannforbruk og lignende. Større bedrifter benytter seg ofte av et reisebyrå i forbindelse med forretningsreiser, som gjerne oppgir klimagassutslipp slik at bedriften ikke trenger å gjøre beregningene selv.  

Mange bransjeorganisasjoner bistår sine medlemsbedrifter i dette arbeidet. Organisasjonen Carbon Disclosure Projects samler data fra børsnoterte selskaper over hele verden. Det er et svært omfattende rapporteringssystem, men kan gi noen ideer til rapportering for større bedrifter.  

Les også: Bygg grønt omdømme med miljøvennlig avfallshåndtering

Tips til dokumentasjon av avfallshåndteringenAvfallspyramiden_trekant

Avfallspyramiden viser at første bud i avfallshåndteringen er å redusere mengden avfall. Neste skritt er å forsøke å bruke noe om igjen, slik det er. Dersom ombruk ikke er mulig, skal avfallet gå til materialgjenvinning.

Ved å materialgjenvinne ulike avfallstyper som papp, plast eller metaller, kan vi erstatte utvinning og produksjon av jomfruelige materialer som brukes i nye produkter. For å lykkes, er det viktig å jobbe systematisk med kildesortering. Det kan bidra til å redusere den totale klimapåvirkningen til produktene.

Digitale verktøy gir statistikk over mengder, transport, og sorteringsgrad. Avfallsreduksjon og kildesortering er også gunstig for bedriftens økonomi, men forutsetter at dere velger en leverandør med god kunnskap om forbedringsarbeid og som sørger for at avfallet blir levert til et godkjent anlegg. Husk å be om dokumentasjon på sporbarhet, så sikrer du deg mot useriøse aktører.

Les også: Hva er sammenhengen mellom avfallshåndtering og bærekraft?

Konkurransen om kundene

Store selskaper, som blant annet Fjordkraft, oppfordrer flere til å stille krav om klimanøytralitet. De vil vise sine kunder og samarbeidspartnere at miljøutfordringer har høy prioritet. Jeg tror det er et smart trekk, for klima og miljø rykker stadig høyere opp på agendaen - både hos forbrukere, næringsliv og myndigheter. Hvis din bedrift kan vise at miljøregnskapet kommer ut i null, blir det enklere å vinne konkurransen om kundene.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 1. august 2017 og er senere oppdatert. 

Temaer: miljørapportering, avfallshåndtering


Oda Rosvoll's photo

Av: Oda Rosvoll

Oda er analytiker innen klima og natur i NG Group. Hun er utdannet bærekraftsingeniør med bakgrunn fra masterstudiet industriell økologi på NTNU.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all