Hva er sammenhengen mellom avfallshåndtering og bærekraft?

Av Christine Tørklep 18. oktober 2016

ngn_avfall-er-en-ressurs.jpgAvfall er råvarer - hvordan kan din bedrift bidra til bærekraftig ressursbruk?

Denne tittelen høres kanskje svevende ut, men for oss som jobber med avfall er det lett å se sammenhengene: Avfall er ressurser på avveie, mens bærekraft handler om å bruke ressursene smartere.

- Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for FNs miljøkommisjon. Det er sikkert en hel del andre som har sagt det samme. Men både sitatet og Gro passer ekstra bra å referere til når temaet er bærekraft og avfall. 

Bærekraft = gevinst for flere

I 1987 presenterte Brundtlandkommisjonen sin rapport til FN, «Our Common Future». Den er mest kjent for definisjonen på bærekraftig utvikling; «..development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.» 

En viktig forutsetning for at noe skal være bærekraftig etter denne definisjonen, er at det gir gevinst både for miljø, samfunn og økonomi. For myndighetene kan dette bety renere vann, flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter. For næringslivet vil det si at produkter eller tjenester bidrar til redusert miljøbelastning og bedre vilkår for ansatte, samtidig som det er lønnsomt.

Nødvendig og attraktivt

Det er krevende å klare dette. Men det er heldigvis flere og flere som forstår at det både er nødvendig, og veldig attraktivt å finne bærekraftige løsninger. Nødvendig fordi økosystemene er under press og naturressursene blir stadig knappere. Attraktivt fordi det letter rekrutteringen av dyktige ansatte, gir økt tillit hos myndighetene, og gir flere kunder.

To stjerneeksempler

Norcem er et godt eksempel på at det lønner seg å drive bærekraftig. Sementproduksjon krever høy temperatur i forbrenningen og bruker derfor store mengder energi. De store sementprodusentene har vært vant til å bruke kull til å fyre med. Men hos Norcem har de benyttet avfall som brensel i sin produksjon i en årrekke.

På den måten reduserer de utslippene, unngår utvinning av kull, løser et samfunnsproblem ved å håndtere avfall, og reduserer egne kostnader. Avfall utnyttes som brensel: en vinneroppskrift!

Et annet bærekraftig eksempel er samarbeidet vi har med GLAVA: På vårt anlegg i Fredrikstad knuser vi kassert glass og sender det videre som råvare til bedriftens avdeling i Askim. Dette reduserer GLAVAS behov for å importere råvarer fra andre land, samtidig som NG får redusert andelen glass til deponi.

Det gir også lavere kostnader for begge virksomhetene. Det som startet med fem arbeidsplasser, er nå ti fulltids ansatte som driver med glass fra bygg og biler. Et stjerneeksempel på bærekraft og sirkulær økonomi!

Hvordan kan din bedrift bidra?

I begge disse eksemplene er det utradisjonelt samarbeid som gjør det mulig for avfall å bli ressurser. Myndighetene spiller også en viktig rolle: EU har for eksempel utarbeidet et rammeverk for det de kaller «End of Waste». Hovedtrekkene er at avfallet må benyttes til spesifikke formål, det må finnes et marked eller en etterspørsel, det må være lovlig, og det må ikke gi uheldig effekter på miljø eller helse. Men det viktigste er selvsagt å gjøre tiltak i egen bedrift eller organisasjon. Så hva kan din bedrift gjøre?

Ta utgangspunkt i kjernevirksomheten og still følgende spørsmål:

  • Hvor genereres det mest avfall?
  • Hva er viktigst for å redusere kostnader?
  • Hvor er miljøbelastningen størst?
  • Hva er enklest å få til?
  • Hvor ligger nøkkelen for å lykkes i en endring: design, produksjon, logistikk eller kundenes atferd?

For å lykkes med en bærekraftig utvikling må vi jobbe på mange områder parallelt. Alt henger sammen med alt. Og det fine er at alle har muligheten til å bidra.

Avfallshåndtering som startpunkt

Avfall er konkret, noe alle har et forhold til. Derfor kan det være et takknemlig tema å jobbe med i din bedrift. Men det aller viktigste trikset vi har for å drive bærekraftig, er at vi unngår at avfallet oppstår. Det er den smarteste måten å bruke ressurser på. Når vi klarer å hjelpe kundene med det, har vi virkelig lykkes i Norsk Gjenvinning.

Jeg håper du tar kontakt hvis du trenger hjelp til å komme i gang!

Ps! Ta gjerne en titt på blogginnlegget "Verktøy og hjelpemidler for effektiv og riktig avfallshåndtering" også. 

Vil du lese om avfallsbransjens anbefalinger til norske myndigheter? Sjekk ut veikartet vårt for sirkulær økonomi.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfallshåndtering, bærekraft, avfallsressurser, råvarer


Christine Tørklep's photo

Av: Christine Tørklep

Christine Tørklep har tidligere jobbet som Key Account Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet. Hun er utdannet miljøingeniør, har en MSC i miljøstrategi og en MBA i økonomisk styring og ledelse. Før hun kom til Norsk Gjenvinning ledet Christine arbeidet med å utvikle og integrere bærekraftsanalyser i Storebrand Kapital-forvaltning. Hun har også bakgrunn som rådgiver innenfor farlig avfall.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all