Bygg grønt omdømme med miljøvennlig avfallshåndtering

Av Morten Frøid 29. august 2023

Et tre som reflekteres i vinduene på et kontorbygg

Samfunns- og miljøansvar har de seneste årene blitt så vanlig blant virksomheter at det kanskje ikke lenger kan sies å være et spesielt konkurransefortrinn. I stedet har det blitt en forutsetning for videre eksistens. Nettopp derfor er det viktig å bygge videre på bedriftens grønne omdømme, også når det kommer til avfallshåndtering.

Ingen seriøs virksomhet i dag har en plan for omdømmet uten at bærekraft og miljø er en del av dette. Det er nødvendig, både for å bidra positivt til miljøet og for å tiltrekke seg kundene og medarbeiderne du ønsker.

Mange undervurderer hvilken påvirkningskraft avfallshåndteringen har på dette området og rollen den spiller i å forsterke bedriftens omdømme. Ved hjelp av gode rutiner blir det enklere å unngå feiltrinn som kan bidra til det motsatte.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Omdømme og avfallshåndtering

Alt virksomheten og ansatte gjør eller ikke gjør, kan påvirke omdømmet positivt eller negativt. Et negativt omdømme kan utløses av ulike faktorer, for eksempel:

  • feil valg av samarbeidspartner
  • medarbeidere som ikke etterlever lovverket
  • at noen overser viktige endringer i en forskrift slik at jobben ikke blir gjort riktig

Samtidig kan det lett få uheldige konsekvenser dersom regelverket knyttet til avfallshåndtering ikke blir fulgt. Det skal heller ikke mye til før feil blir kjent for offentligheten.

Utslipp, kvikksølvdeponering, dumping av farlig avfall – disse er alle gamle miljøsynder. Du har sikkert sett eller hørt om tilfeller du, også. Da vet du hva som skjer med omdømmet. Til syvende og sist ligger ansvaret hos den som generer avfallet, og dét er det fullt mulig å ha kontroll på.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Slik kan du påvirke omdømmet positivt

Avfallshåndtering er et område der bedriften enkelt kan sette inn tiltak og få konkrete resultater. Her er våre fem tips til hvordan du kan bruke avfallshåndtering til å styrke omdømmet til bedriften:

1. Begynn med å få kontroll på regelverket

Å følge regelverket er grunnleggende for å lykkes med avfallshåndteringen. Det innebærer at alle som er involvert må ha kunnskap både om relevant lovverk og om hvordan jobben skal utføres i praksis. Videre er samarbeid med en seriøs avfallsaktør en naturlig del av denne prosessen.

For å kontrollere at rutiner og lovverk blir fulgt, kan du bruke internkontrollen som utgangspunkt, men da må du selv sørge for å ha et system med klare retningslinjer.

2. Sett konkrete mål

Sett høye og håndgripelige mål som kan kommuniseres. Et godt eksempel er kildesorteringsgrad, der 70-80 prosent er mulig for de fleste. 

Les også: 5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål

3. Dokumenter resultatene

Sørg for å dokumentere alt som har med avfallshåndteringen å gjøre – fra avfallet oppstår hos dere til det er levert på et godkjent avfallsmottak. Fortell gjerne om hva som skjer med avfallet videre også – skap historier!

4. Skap en faktabasert historie

Fortell historier om tiltak virksomheten har gjort og bruk fakta for å underbygge dem. Har du god dokumentasjon, har du allerede faktaene på plass. Kanskje blir 2023 året dere forsøker å gjøre ting andre ikke har gjort tidligere?

5. Gjør avfallshåndteringen synlig

Sist, men ikke minst: Vis frem hvordan virksomheten håndterer avfall. Orden på avfallsrommeter er positivt for brukerne og viktig for at avfallet kastes på rett plass.

Vil du virkelig forsterke et grønt omdømme, bør du sørge for synlig og profilert kildesorteringsutstyr i publikumsområder og fellesarealer også. Kanskje merkingen kan bestå av noe mer enn kun klistremerker? Her er det mange muligheter for å være kreativ, og du kan få mange gode råd av oss i Norsk Gjenvinning.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 12. februar 2019 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallshåndtering, bærekraft, omdømmebygging


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all