Bygg grønt omdømme med miljøvennlig avfallshåndtering

Av Morten Frøid 12. februar 2019

Norsk-Gjenvinning_grønt-omdømme_42075840983

De senere årene har det blitt stadig vanligere blant virksomheter å ta samfunns- og miljøansvar. Så vanlig, at det kanskje ikke lenger kan sies å være et spesielt konkurransefortrinn, men en forutsetning for videre eksistens. På samme måte som god omdømmebygging er nødvendig for å være i toppsjiktet. Her tror jeg avfallshåndteringen er undervurdert som virkemiddel. Bruker din virksomhet den bevisst for å forsterke omdømmet? Har dere rutiner for å unngå feiltrinn som kan bidra til det motsatte? Få med deg fem tips til omdømmebygging i avfallshåndteringen i dette blogginnlegget!

Ingen seriøs virksomhet i dag har en plan for omdømme uten at bærekraft og miljø er en del av dette. Det er nødvendig, både for å bidra positivt til miljøet og for å tiltrekke seg kundene og medarbeiderne en ønsker.

Omdømme og avfallshåndtering

Alt virksomheten og ansatte gjør eller ikke gjør, påvirker omdømmet positivt eller negativt. Det er selvfølgelig sistnevnte vi frykter. Negativt omdømme som følge av for eksempel feil valg av samarbeidspartner, at en medarbeider ikke etterlever lovverket, eller at noen overser viktige endringer i en forskrift slik at jobben ikke blir gjort på korrekt måte.

Avfallshåndtering er et område hvor det er lett å sette inn tiltak og få konkrete resultater. Samtidig kan det lett få uheldige konsekvenser hvis regelverket ikke blir fulgt. Like lett som det kan bli kjent for offentligheten. Utslipp, kvikksølvdeponering, dumping av farlig avfall, gamle miljøsynder. Du har sikkert sett eller hørt om tilfeller du også. Og da vet du hva som skjer med omdømmet. Til syvende og sist er det avfallsbesitter som har ansvaret. Et ansvar det er fullt mulig å ha kontroll på.

Slik kan du påvirke omdømmet positivt

1. Begynn med kontroll på regelverket

Å følge regelverket er grunnleggende. Det innebærer at alle som er involvert i virksomhetens avfallshåndteringen må ha kunnskap både om relevant lovverk og om hvordan jobben skal utføres i praksis. Videre er samarbeid med en seriøs avfallsaktør en selvfølge.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

For å kontrollere at rutiner og lovverk blir fulgt, kan du bruke internkontrollen som utgangspunkt, men da må du selv sørge for å ha et system. Alternativt finnes det verktøy som Miljøsjekken, som sikrer systematisk gjennomgang både når det gjelder etterlevelse og måloppnåelse.

2. Sett konkrete mål

Sett høye mål som kan kommuniseres, som for eksempel kildesorteringsgrad. 70-80 prosent er mulig for de fleste. Du finner flere eksempler på mål i artikkelen 5 tips til smart avfallshåndtering for å nå bedriftens miljømål

3. Dokumenter resultatene

Sørg for å dokumentere alt som har med avfallshåndteringen å gjøre – fra avfallet oppstår hos dere til det er levert på et godkjent avfallsmottak. Fortell gjerne om hva som skjer med avfallet videre også – skap historier!

4. Skap en faktabasert historie

Fortell historier om tiltak virksomheten har gjort og bruk fakta for å underbygge dem. Har du god dokumentasjon, har du allerede faktaene på plass. Kanskje blir 2019 året dere forsøker å gjøre ting andre ikke har gjort tidligere?

5. Gjør avfallshåndteringen synlig

Sist, men ikke minst, bør du vise fram hvordan virksomheten håndterer avfall. Én ting er orden på avfallsrommet. Det er positivt for brukerne og viktig for at avfallet kastes på rett plass. Men vil du virkelig forsterke et grønt omdømme bør du sørge for synlig og profilert kildesorteringsutstyr i publikumsområder og fellesarealer også. Og kanskje strekke merkingen litt lenger enn til bare klistremerker? Her er det mange muligheter for å være kreativ. Spør oss gjerne om råd!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: avfallshåndtering, bærekraft, omdømmebygging


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle