Avfallshåndtering: Compliance, dokumentasjon og rapportering

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 10. juli 2018

Norsk-Gjenvinning_compliance-og-rapportering_foto_shutterstock_400216678

Er du ansvarlig for avfallshåndteringen i din bedrift? Eller er du den som skal sørge for at dokumentasjon og rapporter knyttet til det er på stell og alt skjer i henhold til regelverket?  Da bør du passe på at bedriftens internkontrollsystem også inkluderer avfallshåndteringen.

Det å ha et system hvor krav og rutiner til avfallshåndtering er inkludert bidrar til at avfallet blir håndtert riktig. Samtidig kan det være et verktøy for måling enten det gjelder kostnader, miljø, eller begge deler. Men før vi ser nærmere på det, la oss sveipe innom det som må ligge til grunn - nemlig compliance.

Compliance og avfallshåndtering

Compliance betyr samsvar. For å sikre samsvar/etterlevelse opp mot de lover og regler som gjelder for avfallshåndteringen, er det nødvendig å ha:

  • En oversikt over de lover og regler som gjelder for din bedrift
  • Rutiner for overvåkning av disse
  • Jevnlig vurdering av samsvar opp mot de lover, regler og andre forpliktelser (fra kunder, samarbeidspartnere etc.) som gjelder for din bedrift

Mange norske bedrifter tar for gitt at avfallet blir trygt ivaretatt når det har blitt hentet, og at krav om sporbarhet slutter på mottaket. Som avfallsprodusent er du ansvarlig for avfallet helt fram til godkjent behandlingsanlegg. Da er det viktig å ha rutiner for valg av avfallsaktør, slik at du sikrer at det håndteres forsvarlig og at leverandøren har sporbarheten og dokumentasjonen i orden. Har du for eksempel etterspurt dokumentasjon på hvordan avfallet blir håndtert etter at du gir det fra deg? Eller vet du om avfallsaktøren har de nødvendige tillatelsene for avfallstypene dere leverer til dem?

Mange vet lite om dette, men det er viktig å ha kontroll på det. Du skal kunne forvente at leverandøren du benytter følger regelverket i alle ledd.

Les mer: Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen

Å dokumentere avfallets vei fra din bedrift

Jeg har tidligere skrevet om hvordan internkontrollen kan være et nyttig verktøy i avfallshåndteringen for å få satt ting i system og for å sikre at regelverk og rutiner blir fulgt.

Les mer:  Slik bruker du internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din

Husk at fakturaer og kvitteringer på innlevert avfall, e-deklarering av farlig avfall eller kjøp av tjenester knyttet til dette, også utgjør en del av dokumentasjonen. Dette bør være en del av internkontrollsystemet til bedriften din.

Rapportering om avfallshåndtering

Avfallsrapporteringen omhandler gjerne kostnader, mengder, type avfall, kildesorteringsgrad etc. Behovet for miljørapporter er økende og flere og flere kunder, leverandører og samfunnet for øvrig, stiller krav om en slik rapportering.

Gode rapporter har konkrete mål og tiltak og kan vise til hvilke resultater bedriften har oppnådd. I tillegg som de viser at det arbeides systematisk for en kontinuerlig forbedring.

Les også: Avfallshåndtering – en viktig del av miljørapporteringen

Uansett hvilke rapporter du skal utarbeide, vil du trenge tilgang til data fra avfallsleverandøren. Basert på den informasjonen du får, kan du selv beregne for eksempel kildesorteringsgrad, kostnader per tonn, andel restavfall. Med de rette dataene vil du også kunne synliggjøre kostnadsreduksjoner og eventuelle miljøgevinster- eller påvirkninger.

Du kan ta kontakt med din avfallsleverandør for å få hjelp til dette. Norsk Gjenvinning tilbyr kunder en enkel rapport, enten som en engangsutsendelse, eller på fast basis.

Kjøpe en ferdig løsning – eller etablere den selv?

Det finnes ferdige løsninger som gir deg oversikt over avfallshåndteringen i bedriften din slik at det er lett å følge utviklingen og se forbedringspotensial. I Norsk Gjenvinning har vi Grønt Ansvar® og ”Miljøsjekken”. Skal du etablere en løsning på egen hånd, er du helt avhengig av å ha et godt datagrunnlag, og selvfølgelig dokumentasjon på alt avfallet dere har levert - satt i system. Det kan være tidkrevende. En ferdig løsning vil derfor i mange tilfeller lønne seg.

Last gjerne ned guiden vår for å lese mer om hva du og bedriften kan gjøre for å bli enda bedre. Du kan også besøke temasiden vår om compliance, rapportering og regelverk i avfallshåndteringen.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Temaer: avfallshåndtering, compliance, rapportering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Head of Compliance i NG Group og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all