Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen?

Av Christine Tørklep 06. september 2016

ngn_compliance_vei_foto_scanstock.jpg

Er du en av dem som tenker at avfall stort sett går til forbrenning eller deponi? At så lenge det blir fraktet bort fra din bedrift, så er alt i orden? De fleste av oss tenker ikke så mye over hva som skjer med avfallet. Men det betyr også at du kan pådra deg unødvendig risiko. I dag får du tre tips om hva du må passe på.

Bedrifter har mange forpliktelser både overfor myndigheter, kunder, ansatte og samarbeidspartnere. Etterlevelse av disse forpliktelsene er nødvendig for å sikre god kvalitet, unngå straffeforfølgelse, og bygge et godt omdømme. 

Fordi avfall er en råvare, handles den i et globalt marked. Og fordi avfallsbransjen er en umoden bransje, kan vi ikke ta for gitt at alle aktører etterlever sine forpliktelser. Håndtering, transport og behandling av avfall er underlagt en rekke lover og forskrifter som gjelder for både små og store bedrifter.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering?

Regelverket varierer for de forskjellige avfallstypene, og mellom landene. Og det utvikles stadig. Dette gjør det krevende å holde oversikt. Derfor gjelder det å alliere seg med en profesjonell leverandør, og stille gode spørsmål i valg av samarbeidspartner. Her er mine tips:

1. Hold oversikt

For å sikre etterlevelse av lovkrav som treffer bedriften direkte må det etableres rutiner for overvåking av regelverket og retningslinjer. Dette er spesielt viktig innenfor håndtering av farlig avfall, eksport, transport og håndtering/behandling av avfall utenfor Norden.

2. Sikre sporbarhet

Sporbarhet betyr å ha kontroll på hvilke aktører som håndterer avfallet underveis til sluttbehandling, samt å sikre dokumentasjon på at sluttbehandlingen er gjennomført på forsvarlig måte. Dette krever at leverandøren har både spesialistkompetanse og gode, spesifikke krav til styring, kvalitet og kontroll internt. Uten sporbarhet øker risikoen for å medvirke til korrupsjon, brudd på menneskerettigheter eller miljøkriminalitet.

3.  Be om dokumentasjon

Leverandører som har orden i sysakene setter pris på at kundene ber om dokumentasjon på retningslinjer og prosedyrer for ansvarlighet og etterlevelse. Jeg anbefaler deg også å be om eksempler på hvordan retningslinjene etterleves i praksis, for eksempel:

  • Er det mulig å varsle om uønskede hendelser? Gjelder det både for ansatte og kunder?
  • Foretar leverandøren bakgrunnssjekk av samarbeidspartnere? Gjelder dette både inn- og utland?
  • Har leverandøren vært på revisjoner hos sine underleverandører? Hva var resultatet av det?

    Slik gikk det da Norsk Gjenvinning besøkte et anlegg i India 
For å unngå å bli innblandet i ulovlig virksomhet knyttet til avfallshåndteringen er det avgjørende å velge en samarbeidspartner som viser evne til å følge både bedriftens og myndighetenes krav og forventninger. Sørg gjerne for at din bedrift kontraktsfester kravet om å opptre i overensstemmelse med relevant nasjonal og internasjonal lovgivning. Da bidrar din bedrift både til å redusere egen risiko, og til å heve nivået blant leverandørene.
 
Klare forventninger fra kunden er antagelig vårt viktigste verktøy for ansvarlighet og etterlevelse. Så derfor: Still krav til compliance - i alle ledd!
 
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: grønt ansvar, avfallshåndtering, compliance


Christine Tørklep's photo

Av: Christine Tørklep

Christine Tørklep har tidligere jobbet som Key Account Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet. Hun er utdannet miljøingeniør, har en MSC i miljøstrategi og en MBA i økonomisk styring og ledelse. Før hun kom til Norsk Gjenvinning ledet Christine arbeidet med å utvikle og integrere bærekraftsanalyser i Storebrand Kapital-forvaltning. Hun har også bakgrunn som rådgiver innenfor farlig avfall.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all