Avfallsbehandling: Derfor bør bedriften ha et rapporteringssystem

Av Morten Frøid 26. juli 2022

Hvorfor bør bedriften ha et rapporteringssystem for behandling av avfall

Er du opptatt av resultater og optimaliseringsmuligheter? Da vil et et rapporteringssystem være en forutsetning for å måle og oppnå resultater. Også når det gjelder behandling av avfall. 

For mindre bedrifter som holder til på ett sted og som kanskje har en avfallsløsning med få brukere, vil et rapporteringssystem først og fremst ha verdi for den som behandler avfall til daglig.

I tillegg vil det være verdifullt for den som skal utarbeide årsrapport, miljørapporter, rapport til eiere, myndigheter eller andre. Tall og statistikker kommer ferdig oppsummert på en måte som gjør det enkelt å bruke i andre sammenhenger.

Oppdatert informasjon om avfall

For virksomheter som har ISO- eller andre miljøsertifiseringer hvor miljømål må rapporteres jevnlig, gjør et slikt rapporteringssystem at informasjon og data er oppdatert til enhver tid. Dermed blir det lett å vise til hvilke mål det jobbes med, og hva som eventuelt kreves for å nå dem.

Et rapporteringssystem kan også bidra til å kartlegge og optimalisere avfallslogistikken. Kanskje viser det seg at dagens avfallsvolum er større eller mindre enn antatt.

Eller det avdekkes at oppsamlingsutstyr bør stå nærmere kilden, altså der avfallet oppstår.

Les mer: Kontroll på avfallet kan redusere kostnadene

Overvåke kostnader knyttet til avfall

I større virksomheter med flere lokasjoner vil et rapporteringssystem gjøre det enklere for de som jobber med drift, men også for de som sitter med det økonomiske ansvaret. Å overvåke kostnader og gjøre sammenligninger, samtidig som det gir et bedre grunnlag for å iverksette forbedringstiltak.

Vår erfaring er også at det kan ha verdi for andre roller og avdelinger, som miljø- eller hms-ansvarlige.

Fremstå som en fremoverlent og moderne bedrift

Toppledere, kommunikasjonsrådgivere og andre i utadrettede stillinger vil ha stor nytte av slike systemer. Å kunne legge fram status, bærekraftmål og vise hvordan det jobbes systematisk med miljø og avfallshåndtering, hører med i en moderne måte å presentere virksomheten på.

I dag forventes det at bedrifter viser at de er opptatt av bærekraft og miljø.

Innholdet i et rapporteringssystem

Et rapporteringssystem skal fokusere på relevante nøkkeltall, vise kostnadsutvikling over tid og KPIer som:

  • kildesorteringsgrad
  • totalt avfallsvolum
  • vekt og kostnad i forhold til mengder

I de tilfellene hvor det er flere lokasjoner, bør systemet også fange opp dette og presentere resultat for hvert enkelt brukersted. Slik kan man raskt avdekke hvor det er eventuelle utfordringer, eller kanskje hvorfor noen lokasjoner lykkes bedre enn andre.

Valg av rapporteringssystem

Noen virksomheter lager egne systemer. Har du ikke et rapporteringssystem i dag, men vurderer å lage et, anbefaler jeg deg å lese om hvordan du etablerer en løsning for compliance, dokumentasjon og rapportering i avfallshåndteringen, skrevet av min kollega Lin.

Kanskje vil du erfare at et godt system krever både tid, ressurser og tilgang til forskjellig informasjon?. En annen kollega av meg, Thorleif, har laget en god oppsummering av de 5 viktigste KPIene som din bedrift kan benytte for behandling av avfall og hva som er smart å følge ekstra nøye med på. Det er også verdt å ta en kikk på.

Vurderer du å skaffe et ferdig opplegg, finnes det enkle rapporter du kan abonnere på kostnadsfritt hos avfallsleverandøren dere benytter. Hos oss i Norsk Gjenvinning inneholder en slik standardrapport avfallsvolum og sorteringsgrad.

Profesjonell avfallsrapportering

De fleste profesjonelle avfallsaktører tilbyr også mer avanserte system, mot tillegg. Da kan du få total kostnadsoversikt, tall for vekt og volum, mulighet for valg av egne KPIer og sammenligninger mellom ulike perioder og avdelinger, for å nevne noe.

Har du rett samarbeidspartner, bør denne også kunne tilby deg en skreddersydd løsning hvis du ønsker det.

Vil du vite mer om Norsk Gjenvinnings rapporteringssystem, sjekk ut rapporteringsmulighetene som del av Grønt Ansvar®. Last gjerne ned guiden vår om effektive og miljøriktige avfallsløsninger også. Her bugner det av nyttige tips!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Denne bloggartikkelen ble første gang publisert 16. oktober 2018 og er siden revidert og oppdatert.

Temaer: grønt ansvar, avfallsløsninger, avfallsrapportering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all