Hvilken nytteverdi har vi av et rapporteringssystem for avfallshåndtering?

Av Morten Frøid 16. oktober 2018

Norsk-Gjenvinning_rapporteringssystem-for-avfallshåndtering_shutterstock_412561507

Er du opptatt av resultater og optimaliseringsmuligheter? Da vet du sikkert like godt som meg at et rapporteringssystem er en forutsetning for å oppnå, og ikke minst, måle resultater. I dette blogginnlegget kan du lese om nytteverdien et slikt system kan ha for avfallshåndteringen i din virksomhet.

Et rapporteringssystem kan ha forskjellig nytte og verdi for ulike målgrupper

For mindre bedrifter som holder til på ett sted og som kanskje har en avfallsløsning med få brukere, vil det først og fremst ha verdi for den som følger opp avfallshåndteringen til daglig. Men i tillegg vil det være verdifullt for den som skal utarbeide årsrapport, miljørapporter, rapport til eiere, myndigheter eller andre. Tall og statistikker kommer ferdig oppsummert på en måte som gjør det enkelt å bruke i andre sammenhenger.

Les også: Avfallshåndtering – en viktig del av miljørapporteringen

Et rapporteringssystem kan også bidra til å kartlegge og optimalisere avfallslogistikken. Kanskje viser det seg at dagens avfallsvolum er større eller mindre enn antatt. Eller det avdekkes at oppsamlingsutstyr bør stå nærmere kilden (der avfallet oppstår).

Les mer: Har du oversikt over bedriftens avfallsvolum?

For virksomheter som har ISO- eller andre miljøsertifiseringer hvor miljømål må rapporteres jevnlig, gjør et slikt rapporteringssystem at informasjon og data er oppdatert til enhver tid. Dermed blir det lett å vise til hvilke mål det jobbes med, og hva som eventuelt kreves for å nå dem.

I større virksomheter som har flere lokasjoner, vil et rapporteringssystem gjøre det enklere ikke bare for de som jobber med drift, men også for de som sitter med det økonomisk ansvaret. Det blir enklere å følge med på kostnader og gjøre sammenligninger, samtidig som det gir et bedre grunnlag for å iverksette forbedringstiltak. Vår erfaring er også at det kan ha verdi for andre roller og avdelinger, som miljø- eller hms-ansvarlige.

En moderne måte å presentere virksomheten på

Ikke minst, vil toppledere, kommunikasjonsrådgivere og andre i utadrettede stillinger, ha nytte av slike system. Å kunne legge fram status, bærekraftmål og vise hvordan det jobbes systematisk med miljø og avfallshåndtering, hører med i en moderne måte å presentere virksomheten på, eller hva?

Hva bør et rapporteringssystem for avfallshåndtering vise?

Et rapporteringssystem skal fokusere på relevante nøkkeltall, vise kostnadsutvikling over tid og KPIer som

  • kildesorteringsgrad
  • totalt avfallsvolum
  • vekt og kostnad i forhold til mengder

I de tilfellene hvor det er flere lokasjoner, bør systemet også fange opp dette og presentere resultat for hvert enkelt brukersted slik at en raskt kan se hvor det er eventuelle utfordringer, eller kanskje hvorfor noen lykkes bedre enn andre.

Valg av rapporteringssystem

Noen virksomheter lager egne systemer. Har du ikke noe rapporteringssystem i dag, men vurderer å lage et, anbefaler jeg deg å lese blogginnlegget Hvordan etablerer jeg en løsning for compliance, dokumentasjon og rapportering i avfallshåndteringen, som min kollega Lin har skrevet. Kanskje vil du erfare at det krever både tid, ressurser og tilgang til forskjellig informasjon, for å få til et godt system. En annen kollega av meg, Thorleif, har laget en god oppsummering om mål og hva som er smart å følge med på, nederst i blogginnlegget 5 KPIer som din bedrift kan benytte for avfallshåndtering. Det er også verdt å ta en kikk på.

Vurderer du å skaffe et ferdig opplegg, bør du vite at det sannsynligvis finnes enkle rapporter du kan abonnere på kostnadsfritt hos avfallsleverandøren dere benytter. Hos oss inneholder en slik standardrapport avfallsvolum og sorteringsgrad.

De fleste profesjonelle avfallsaktører tilbyr også mer avanserte system, mot tillegg. Da kan du få total kostnadsoversikt, tall for vekt og volum, mulighet for valg av egne KPIer, sammenligninger mellom ulike perioder og avdelinger, for å nevne noe. Har du rett samarbeidspartner, bør de også kunne tilby deg en skreddersydd løsning hvis du ønsker det.

Vil du vite mer om Norsk Gjenvinnings rapporteringssystem, kan du besøke websiden vår hvor du finner mer informasjon om Grønt Ansvar® og andre rapporteringsmuligheter. Last gjerne ned guiden vår om effektive og miljøriktige avfallsløsninger også. Her er det flere nyttige tips!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: grønt ansvar, avfallsløsninger, avfallsrapportering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle