Avfallshåndtering for virksomheter som skal ISO-sertifiseres

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 01. november 2016

ngn_kildesortering_iso_sertifisering.jpg

Skal din bedrift sertifiseres etter miljøstandarden ISO 14001? Da er det viktig å ha gode systemer for håndtering av avfall. Her er noen tips om hva du bør tenke på når det gjelder avfallshåndtering i din sertifiseringsprosess.

Først en liten repetisjon om ISO 14001; formålet er å hjelpe bedriften din å beskytte miljøet ved å forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning, oppnå bedre miljøprestasjon og å få økonomiske og driftsmessige fordeler ved å implementere miljøriktige alternativer - som igjen kan styrke bedriftens markedsposisjon.

Kartlegg bedriftens miljøpåvirkning fra et avfallsperspektiv

En av suksessfaktorene i arbeidet med å innføre ISO 14001 er å ha oversikt over virksomhetens miljøpåvirkning slik at dere kan ta tak i de riktige tingene i det forebyggende arbeidet.

I kartleggingen bør du stille deg følgende spørsmål:

  • Hvor mye avfall har vi?
  • Hvilke avfallstyper har vi?
  • Hvordan jobber vi for å redusere avfallsmengdene?
  • Kildesorterer vi?
  • Hvordan oppbevarer vi avfallet?
  • Hva skjer med avfallet når vi leverer det fra oss?
  • Har de som håndterer avfallet vårt de nødvendige tillatelsene til å håndtere avfallet?

I tillegg er det relevant å spørre seg selv: Hvilke systemer og prosedyrer har vi på plass for sikre at avfallet håndteres riktig? Hvilke kriterier setter vi til valg av avfallsleverandør?

Forbedringsmål ytre miljø – inkluder avfall

Når kartleggingsarbeidet er gjennomført og dere har funnet fram til hva som har en vesentlig miljøpåvirkning kan dette benyttes til å sette konkrete forbedringsmål og finne fram til relevante tiltak.

Alle bedrifter som generer mye avfall, eller som har flere typer avfall, bør inkludere noe knyttet til avfallet i sine mål for ytre miljø. Det kan være:

  • Å redusere den totale avfallsmengden med x antall tonn
  • Å redusere restavfallsmengden med x antall tonn
  • Å øke kildesorteringsgraden på avfallet med x prosent
  • Å redusere antall avfallstransporter pr. uke
  • Å få null avvik når det gjelder håndtering av farlig avfall

Videre ansvar

Det er lett å tenke at du har gjort ditt når du har kartlagt bedriftens miljøpåvirkning, satt mål og iverksatt tiltak.

En miljøsertifisering som ISO 14001 innebærer jo at dere har oversikt over gjeldende miljøkrav og at de overholdes (samsvarsvurderes). Jeg har i et tidligere blogginnlegg skrevet om lovkrav i avfallshåndteringen. Det finner du her: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering? >>

Husk at bedriftens ansvar ikke stopper når avfallet er levert eller hentet av en avfallsleverandør. Du må sikre at avfallet blir håndtert riktig videre også, hvilket betyr at dere må stille krav til leverandøren. Be om dokumentasjon på håndtering og få bekreftelse på at alle lovkrav blir fulgt og vurder om dere skal gjennomføre revisjon hos avfallsleverandørene.

Har du lyst å lese mer om relevant lovverk og hvordan du kan få til en miljøvennlig og helhetlig avfallshåndtering, anbefaler jeg deg å laste ned guiden vår nedenfor. Du kan også besøke temasiden vår for å lære mer.

Du kan selvfølgelig også ta kontakt med oss i Norsk Gjenvinning hvis du lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne!

PS!

Er ikke bedriften din helt klar for å ta det store spranget og bli ISO-sertifisert ennå, kan dere begynne med dette: Grønt Ansvar® og Miljøsjekken er en god start for å få kontroll på avfallet i din bedrift.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: avfallshåndtering, miljø, iso-sertifisering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er compliance manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all