ISO-sertifisering: Slik legger du opp avfallshåndteringen

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 18. juni 2024

ISO-sertifisering_Slik legger du opp avfallshåndteringen blogg

Skal bedriften sertifiseres etter miljøstandarden ISO 14001, er det viktig å ha gode systemer for avfallshåndtering på plass. Her er noen tips til hvordan du kan håndtere bedriftens avfall for å stille best mulig forberedt til sertifiseringsprosessen.

Først en liten repetisjon av ISO 14001-standarden. Formålet med standarden er å hjelpe bedriften med å beskytte miljøet ved å:

 • forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning
 • oppnå bedre miljøprestasjon
 • få økonomiske og driftsmessige fordeler ved å implementere miljøriktige alternativer - som igjen kan gi bedriften en konkurransefordel.

Standarden gir en systematisk tilnærming til planlegging, implementering og styring av et miljøledelsessystem.

Kartlegg bedriftens miljøpåvirkning fra et avfallsperspektiv

En av suksessfaktorene i arbeidet med å innføre ISO 14001 er å ha oversikt over virksomhetens miljøpåvirkning, slik at dere kan ta tak i de riktige tingene i det forebyggende arbeidet.

I avfallskartleggingen bør du stille deg følgende spørsmål:

 • Hvor mye avfall har vi?
 • Hvilke avfallstyper har vi?
 • Hvordan jobber vi for å redusere avfallsmengdene?
 • Kildesorterer vi?
 • Hvordan oppbevarer vi avfallet?
 • Hva skjer med avfallet når vi leverer det fra oss?
 • Har de som håndterer avfallet vårt de nødvendige tillatelsene til å håndtere avfallet?

I tillegg er det relevant å undersøke hvilke systemer og prosedyrer bedriften har for å sikre at avfallet håndteres riktig på avfallsmottaket og videre i verdikjeden. Hvilke kriterier setter bedriften for valg av avfallsleverandør?

Inkluder avfallshåndtering i miljømålene

Når kartleggingsarbeidet er gjennomført og dere har funnet ut hva som har en vesentlig miljøpåvirkning, kan dette benyttes til å sette konkrete forbedringsmål og iverksette relevante tiltak.

Alle bedrifter som generer mye avfall, eller som har flere typer avfall, bør inkludere noe knyttet til avfallet i sine mål for ytre miljø. Det kan være å:

 • redusere den totale avfallsmengden med x antall tonn
 • redusere restavfallsmengden med x antall tonn
 • øke kildesorteringsgraden på avfallet med x prosent
 • redusere antall avfallstransporter

God avfallshåndtering kan bidra til å redusere fotavtrykket. Ved å øke materialgjenvinningen og fremme en mer sirkulær økonomi blir resirkulerte varer tilgjengelige som erstatning for nye varer. Dette fører til et lavere fotavtrykk for både klima, natur og mennesker.

Utvidet ansvar

Det er lett å tenke at du har gjort ditt når du har kartlagt bedriftens miljøpåvirkning, satt mål og iverksatt tiltak.

En miljøsertifisering som ISO 14001 innebærer også at dere har oversikt over gjeldende miljøkrav og sikrer at kravene overholdes (samsvarsvurderes).

Husk at bedriftens ansvar ikke stopper når avfallet leveres eller hentes av en avfallsleverandør. Du må sikre at avfallet håndteres riktig videre også, ved å stille krav til leverandøren. Be om dokumentasjon på håndtering, få bekreftelse på at alle lovkrav blir fulgt og vurder om dere bør gjennomføre revisjon hos avfallsleverandørene.

Les mer: Disse lovkravene gjelder for håndtering av ulike avfallstyper

Hvis bedriften din ikke er helt klar for å ta det store spranget og bli ISO-sertifisert ennå, kan Engage® være en god start for å få kontroll på avfallet i din bedrift.

Du kan selvfølgelig også ta kontakt med oss i Norsk Gjenvinning hvis du lurer på noe om relevant lovverk eller hvordan du kan få til en miljøvennlig og helhetlig avfallshåndtering. Vi hjelper deg gjerne!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Dette blogginnlegget ble sist publisert 1. november 2016 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallshåndtering, miljø, iso-sertifisering


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Head of Compliance i NG Group og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all