Kontroll på avfallet kan redusere kostnadene

Av Morten Frøid 05. april 2022

Enkel og tydelig dokumentasjon på avfallsmengdene fra bedriften gir kontroll på kostnadene.

Bedriftens avfall blir hentet, fakturaen betalt og ferdig med det. Flere virksomheter mangler dokumentasjon og statistikk på avfallsvolumene de faktisk generer. Bedre oversikt gir enklere administrasjon og reduserte kostnader.

Det er viktig å ha et enkelt system som gir en detaljert oversikt over avfallsmengder fordelt på avfallstyper. Det vil gjøre deg i stand til å se hvilke områder i avfallshåndteringen som må forbedres, og hvor det er mulig å redusere kostnader.

Å skaffe seg en slik oversikt er lettere enn du tror. Her er to enkle råd:

  • Ha færrest mulig avfallsleverandører 
  • Still krav til dokumentasjon, rapportering og statistikk fra leverandør 

Én avfallsleverandør

Det er ikke uvanlig at bedrifter har forskjellige leverandører som håndterer ulike avfallstyper. Det gjør det vanskeligere å ha kontroll. Kanskje sitter du fortsatt og legger sammen fakturaer fra flere leverandører for å beregne avfallsvolum. Det er unødvendig bruk av tid og ressurser.

Det blir ikke lettere hvis virksomheten består av flere datterselskap eller kontorer på forskjellige lokasjoner. Jeg anbefaler derfor å ha så få leverandører som mulig - aller helst bare én.

Les også: Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften >>

Rapporter og dokumentasjon

For at du skal slippe jobben med å samle sammen diverse fakturaer og ordregrunnlag, bør du stille krav til leverandøren om å tilby deg en enkel rapporteringsløsning. Løsningen må kunne vise blant annet:

  • statistikk over forskjellige avfallstyper
  • oversikt over sorterte/usorterte avfallsvolum
  • oversikt over antall tømminger/hentinger
  • utvikling av avfallsvolum over tid
  • oppdatert status i forhold til mål

Strengere avfallsreglement

Regler knyttet til avfallsdokumentasjon og sporbarhet blir stadig strengere. Både kunder og leverandører stiller i økende grad krav om klimaregnskap og miljørapportering.

Har du en god rapporteringsløsning, blir det også lettere å innfri krav fra samarbeidsaktører, og samfunnet forøvrig.

Relevante detaljer finner du på nettsiden vår under temaet Grønt Ansvar®.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 25. oktober 2016 og er senere revidert og oppdatert.

Temaer: grønt ansvar, miljørapportering, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all