Har du oversikt over bedriftens avfallsvolum?

Av Morten Frøid 25. oktober 2016

ngn_avfall_transport.jpg

Mange bedrifter mangler dokumentasjon og statistikk på avfallsvolumenene de generer. Avfallet blir hentet og betalt for, men ut over det, tenker de færreste på det. Hvordan er det i din bedrift? Har du oversikt over avfallsvolumet?

Det er viktig å ha et enkelt system som gir en detaljert oversikt over avfallsmengder fordelt på avfallstyper. Det vil gjøre deg i stand til å se hvilke områder i avfallshåndteringen som må forbedres, og hvor det er mulig å redusere kostnader.

Å skaffe seg en slik oversikt er lettere enn du tror. Her er to enkle råd:

  • Ha færrest mulig avfallsleverandører 
  • Still krav til dokumentasjon, rapportering og statistikk fra leverandør 

Én avfallsleverandør

Det er ikke uvanlig at bedrifter har forskjellige leverandører som håndterer forskjellige avfallstyper. Det gjør det vanskeligere å ha kontroll. Kanskje sitter du fortsatt og legger sammen fakturaer fra flere leverandører for å beregne avfallsvolum. Det er unødvendig bruk av tid og ressurser.

Det blir ikke lettere hvis virksomheten din består av flere datterselskap eller kontorer som ligger på forskjellige lokasjoner. Jeg anbefaler deg derfor å ha så få leverandører som mulig - aller helst bare én.

Les også: Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften >>

Rapporter og dokumentasjon

For at du skal slippe jobben med å samle sammen diverse fakturaer og ordregrunnlag, bør du stille som krav at leverandøren din kan tilby deg en enkel rapporteringsløsning. Løsningen må kunne vise blant annet:

  • Statistikk over forskjellige avfallstyper
  • Oversikt over sorterte/usorterte avfallsvolum
  • Oversikt over antall tømminger/hentinger
  • Utvikling av avfallsvolum over tid
  • Oppdatert status i forhold til mål

Regler knyttet til avfallsdokumentasjon og sporbarhet blir stadig strengere. Både kunder og leverandører stiller i økende grad krav om klimaregnskap og miljørapportering. Har du en god rapporteringsløsning, blir det også lettere å innfri krav fra samarbeidsaktører, og samfunnet forøvrig.

Du kan lese mer om dette i guiden vår Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering, eller du kan ta en kikk på nettsidene våre hvor vi har lagt ut informasjon om løsningen Grønt Ansvar®.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering 

Temaer: grønt ansvar, miljørapportering, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle