Her er KPIene som gir deg full kontroll på avfallshåndteringen!

Av Thorleif Brustad 23. april 2019

Norsk-Gjenvinning_viktige-KPIer-for-avfallshåndtering

Vet du hvor mye avfall din virksomhet produserer? Eller hva du kan gjøre for å redusere kostnadene knyttet til håndteringen av avfallet? Med disse KPIene får du full oversikt!

1. Kildesorteringsgrad (%) - for fokus på miljø

Den andelen av avfallet som er mulig å sortere ut, utgjør virksomhetens kildesorteringsgrad.

Sorteringsgraden er et viktig måltall for de som ønsker å ha fokus på miljø, og ikke minst for virksomheter som er pålagt å sortere avfall på grunn av myndighetskrav. Et godt eksempel her er byggebransjen hvor det kreves en kildesorteringsgrad på minimum 60%.

Stadig større krav fra både samfunnet, næringslivet og myndighetene, gjør dette til en KPI det er viktig å ha kontroll på. Den er også relevant når det skal redegjøres for miljøpåvirkning i årsberetningen.

Lurer du på hvordan du kan forbedre kildesorteringsgraden? Ta en titt på blogginnlegget Slik øker du kildesorteringsgraden, som min kollega Rune Jahnsen har skrevet.

2. Totalt avfallsvolum (kg) - for å følge utviklingen


Totalt avfallsvolum i kilo er en KPI for å følge med på utviklingen i avfallsvolumet. Det er alltid en sammenheng mellom aktiviteter som genererer avfallet, og volumet som oppstår.

Hvis du ser at avfallsvolumet øker over tid, bør det med andre ord skyldes økt aktivitet i virksomheten som genererer avfall. La meg ta et par eksempler:

Kjøpesentre og store varekjeder kjører rett som det er salgskampanjer. I slike perioder vil det være naturlig at avfallsvolumet øker, hvis salget går bra. Mer publikum kaster mer avfall, og økt salg gir mer emballasje som skal kastes.

På samme måte vil volumet hos en byggentreprenør variere avhengig av hvilken fase byggeprosjektet er i. Skal det rives noe, oppstår det selvfølgelig mye mer avfall enn når man bygger eller monterer.
 

Kort sagt: Hvis denne KPIen utvikler seg voldsomt uten at du forstår hvorfor, bør du se nærmere på tallene, og hva som kan være årsaken. 

3. Vekt per tømming (kg) - for å måle effektivitet


Vet du hvor mye avfall som hentes ved hver tømming i din virksomhet? Blir det ofte hentet halvfulle containere, eller har du mange små beholdere i stedet for færre og større?

Denne KPIen er egentlig et mål på hvor effektiv avfallsløsningen din er, og den bør være høyest mulig per tømming. Eller for å si det på en annen måte:
 
Lav vekt per tømming kan være et tegn på en lite effektiv og kostbar avfallsløsning. 
 
Vurder volumene på avfallstypene dere har og hvor store oppsamlingsenhetene er. Størrelsen på disse enhetene henger sammen med hvor ofte dere trenger å tømme avfallet. Hvis det ikke er samsvar her, kan det føre til unødig høye kostnader til både transport og leie av utstyr dere kanskje ikke trenger.

Kanskje er dere også «for flinke» til å sortere. Det er ikke alltid det lønner seg å kildesortere alle avfallstyper. Er det snakk om små mengder plast for eksempel, kan det være vel så miljøvennlig å kaste det i restavfallet og la det gå til energiforbrenning.

Har du en virksomhet hvor det hentes avfall på flere steder? Da bør du sammenligne tallene med tilsvarende virksomheter i samme bransje. Ved å sammenligne vekt per tømming på flere  lokasjoner, blir det enklere å forbedre prosesser, fastslå riktig utstyr, og få optimale tømmerutiner på de forskjellige stedene. 

4. Totalkostnad (kr) - for kontroll på totalkostnadene


Totalkostnaden viser de samlede kostnadene for avfallshåndteringen, det vil si kostnader for selve avfallet, leie av oppsamlingsutstyr og transport. Som nevnt over, påvirkes denne av kildesorteringsgraden og effektiviteten i selve avfallsløsningen. Kontroll på totalkostnadene forutsetter kontroll på de øvrige KPIene.

Dette er med andre ord en balansegang, som jeg var inne på tidligere: Begynner du å sortere for mange ting, får du for mange oppsamlingsenheter og for lav vekt per tømming. Eventuelle besparelser vil spises opp av høyere leiekostnader på utstyr og transport.

5. Kostnad per 1000 kg (kr) - for å vurdere avfallsløsningen økonomisk


Dette er kanskje den beste KPIen for å se om dere har en kostnadseffektiv avfallsløsning. Den forteller deg hva dere betaler for avfallsløsningen per 1 000 kilo. Med rett utstyr, optimal kildesortering og en godt tilpasset tømmefrekvens, vil du kunne redusere disse kostnadene. Gå også gjennom interne rutiner: Er det mulig å forbedre noe?

Oppsummering

  • Få kontroll over hvor mye avfall dere har og hva det koster 
  • Ha som mål å få en best mulig sorteringsgrad, sett i sammenheng med hvor mange avfallstyper dere vil sortere og antall tømminger
  • Følg med på vekt per tømming og totale kostnader per 1000 kilo, for å se om avfallsløsningen dere har er kostnadseffektiv
Det finnes flere system som kan hjelpe i arbeidet med å få kontroll og oversikt på avfallshåndteringen. I Norsk Gjenvinning har vi blant annet utarbeidet en enkel avfallsrapport som viser volum per avfallstype, antall tømminger og sorteringsgrad. Den er gratis for våre kunder.

I tillegg er det mulig å kjøpe en mer avansert løsning; Grønt Ansvar®. Det er et komplett verktøy for å analysere og optimalisere avfallsløsningen. Verktøyet passer både for små og store bedrifter.

Dette kan du lese mer om på våre nettsider. Du kan også laste ned guiden vår om dokumentasjon og rapportering for flere råd og tips, eller besøke temasiden vår hvor vi har samlet mye informasjon om det å planlegge gode avfallsløsninger.
 
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 Dette blogginnlegget ble første gang publisert 24.10.17, men har siden blitt oppdatert.

Temaer: kildesortering, avfallshåndtering, KPIer


Thorleif Brustad's photo

Av: Thorleif Brustad

Thorleif Brustad har tidligere jobbet som kundeservicesjef i Norsk Gjenvinning og konseptsjef for avfallsanalyseverktøyet Grønt Ansvar®. Han har vært i selskapet siden 2002, og har hatt ulike roller innen ledelse for salg og kundeservice, fram til han sluttet i 2020.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle