Driftsleder: Slik får du full kontroll på avfallshåndteringen

Av Morten Frøid 02. november 2021

Kontroll på avfallskostnader 2

Vet du hvor mye avfall virksomheten produserer eller hvordan du kan kutte kostnadene knyttet til håndteringen av avfallet? Her er fem konkrete og målbare tiltak for driftsleder og andre med dette ansvarsområdet.

Mengden avfall innebærer naturlig nok høyere kostander til avfallshåndtering. Ved å sette mer presise mål på konkrete faktorer som påvirker kostnadene, kan du få god kontroll på den budsjettposten.

Disse faktorene er:

 • kildesorteringsgrad
 • totalt avfallsvolum
 • vekt pr. tømming
 • totalkostnad
 • kostnad pr. 1000 kg

I faglige termer snakker vi om såkalte KPI-er - key performance indicators - eller nøkkeltallsindikatorer på norsk. La oss ta det systematisk.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

1. Kildesorteringsgrad - for fokus på miljø

Den andelen av avfallet som er mulig å sortere ut, utgjør virksomhetens kildesorteringsgrad og måles i prosent. Sorteringsgraden er et viktig måltall for de som ønsker å ha fokus på miljø og ikke minst for virksomheter som er pålagt å sortere avfall på grunn av myndighetskrav.

Et godt eksempel er byggebransjen hvor det kreves en kildesorteringsgrad på minimum 60 prosent.

Stadig større krav fra både samfunnet, næringslivet og myndighetene, gjør dette til en KPI det er viktig å ha kontroll på. Den er også relevant når det skal redegjøres for miljøpåvirkning i årsberetningen.

Lurer du på hvordan du kan forbedre kildesorteringsgraden? Ta en titt på blogginnlegget Slik øker du kildesorteringsgraden, som min kollega Rune Jahnsen har skrevet.

2. Totalt avfallsvolum (kg) - for å følge utviklingen


Totalt avfallsvolum i kilo er en KPI for å følge med på utviklingen i avfallsvolumet. Det er alltid en sammenheng mellom aktiviteter som genererer avfallet og volumet som oppstår. Hvis du ser at avfallsvolumet øker over tid, bør det med andre ord skyldes økt aktivitet i virksomheten som genererer avfall.
 
La oss se på et par eksempler:

Kjøpesentre og store varekjeder kjører rett som det er salgskampanjer. I slike perioder vil det være naturlig at avfallsvolumet øker, hvis salget går bra. Mer publikum kaster mer avfall, og økt salg gir mer emballasje som skal kastes.

På samme måte vil volumet hos en byggentreprenør variere avhengig av hvilken fase byggeprosjektet er i. Skal det rives noe, oppstår det selvfølgelig mye mer avfall enn når man bygger eller monterer.
 

Kort sagt: Hvis denne KPIen utvikler seg voldsomt uten at du forstår hvorfor, bør du se nærmere på tallene og hva som kan være årsaken. 

3. Vekt per tømming (kg) - for å måle effektivitet


Vet du hvor mye avfall som hentes ved hver tømming i din virksomhet? Blir det ofte hentet halvfulle containere, eller har du mange små beholdere i stedet for færre og større?

Denne KPI-en er egentlig et mål på hvor effektiv avfallsløsningen din er, og den bør være høyest mulig per tømming. For å si det på en annen måte:
 
Lav vekt per tømming kan være et tegn på en kostbar og lite effektiv avfallsløsning. 
 
Vurder volumene på avfallstypene i virksomheten og hvor store oppsamlingsenhetene er. Størrelsen på disse enhetene henger sammen med hvor ofte dere trenger å tømme avfallet. Hvis det ikke er samsvar her, kan det føre til unødig høye kostnader til både transport og leie av utstyr dere egentlig ikke trenger.

Kanskje er dere også «for flinke» til å sortere. Det er ikke alltid det lønner seg å kildesortere alle avfallstyper. Er det for eksempel snakk om små mengder plast, kan det være vel så miljøvennlig å kaste det i restavfallet og la det gå til energiforbrenning.

Har du en virksomhet hvor det hentes avfall på flere steder? Da bør du sammenligne tallene med tilsvarende virksomheter i samme bransje. Ved å sammenligne vekt per tømming på flere  lokasjoner, blir det enklere å forbedre prosesser, fastslå riktig utstyr og få optimale tømmerutiner på de forskjellige stedene. 

4. Totalkostnad (kr) - for kontroll på totalkostnadene


Totalkostnaden viser de samlede kostnadene for avfallshåndteringen:
 • kostnader for selve avfallet
 • leie av oppsamlingsutstyr
 • transport
Som nevnt over, påvirkes totalkostnaden av kildesorteringsgraden og effektiviteten i selve avfallsløsningen. Kontroll på totalkostnadene forutsetter kontroll på de øvrige KPI-ene.

Dette er med andre ord en balansegang: Begynner du å sortere for mange ting, får du for mange oppsamlingsenheter og for lav vekt per tømming. Eventuelle besparelser blir spist opp av høyere leiekostnader på utstyr og transport.

5. Kostnad per 1000 kg (kr) - for å vurdere avfallsløsningen økonomisk


Dette er kanskje den beste KPI-en for å se om dere har en kostnadseffektiv avfallsløsning. Den forteller deg hva dere betaler for avfallsløsningen per 1 000 kilo. Med rett utstyr, optimal kildesortering og en godt tilpasset tømmefrekvens, vil du kunne redusere disse kostnadene.
 
Gå også gjennom interne rutiner: Er det mulig å forbedre noe?

Oppsummert

 • Få kontroll over hvor mye avfall dere har og hva det koster 
 • Ha som mål å få en best mulig sorteringsgrad, sett i sammenheng med hvor mange avfallstyper dere vil sortere og antall tømminger
 • Følg med på vekt per tømming og totale kostnader per 1000 kilo for å se om avfallsløsningen dere har er kostnadseffektiv
Det finnes flere systemer som kan hjelpe i arbeidet med å få kontroll og oversikt på avfallshåndteringen. I Norsk Gjenvinning har vi blant annet utarbeidet en enkel avfallsrapport som viser volum per avfallstype, antall tømminger og sorteringsgrad. Den er gratis for våre kunder.

I tillegg er det mulig å kjøpe en mer avansert løsning; Grønt Ansvar®. Det er et komplett verktøy for å analysere og optimalisere avfallsløsningen. Verktøyet passer både for små og store bedrifter.

Dette kan du lese mer om på våre nettsider. Du kan også laste ned guiden vår om dokumentasjon og rapportering for flere råd og tips, eller besøke temasiden vår hvor vi har samlet mye informasjon om det å planlegge gode avfallsløsninger.
 
LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

 Dette blogginnlegget ble første gang publisert 24.10.17, men har siden blitt oppdatert.

Temaer: avfallshåndtering, KPIer


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all