Kildesortering: Bedriften bør kjenne til mer enn grunnleggende lovkrav

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 05. juli 2022

2022 NG repub Lover og regler kildesortering

De fleste virksomheter er kjent med at mange avfallstyper skal sorteres ut og håndteres særskilt. Et annet forhold er faktisk kunnskap om hvilke lover som gjelder for kildesortering og bedriftens evne til å følge dem. La oss se på det viktigste – og kanskje legge til et par egne krav i tillegg.

Flere typer avfall har tydelige lovkrav når det gjelder kildesortering. Det gjelder blant andre:

 • farlig avfall
 • EE-avfall
 • batterier
 • avfall fra bygg og anlegg
 • matavfall (våtorganisk avfall)

De overordnede kravene finner du i forurensningsloven og avfallsforskriften. Når det gjelder byggavfall legger også byggteknisk forskrift (TEK17) flere føringer.

Du kan lese mer om lovkrav og hvordan de forskjellige avfallstypene skal håndteres i dette blogginnlegget.

Nye kildesorteringskrav kommer

Myndighetene har varslet nye krav om kildesortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og utvalgte typer plastavfall både fra husholdninger og næring fra 2023.

Selv om det for flere avfallstyper fortsatt er opp til den enkelte bedrift å velge hva som skal kildesorteres, så bør bedrifter ha høyest mulig kildesorteringsgrad som et klart mål. Avfall er ressurser på avveie, og mye kan brukes om igjen. God kildesortering er bra for miljøet og bra for økonomien. Og jo renere avfallstypene er, desto lettere blir det å gjenvinne.

I tillegg har det stor betydning for kvaliteten på råvarene som produseres fra avfallet. Så sett kildesorteringskrav internt, men gjerne også overfor leverandører og samarbeidspartnere. Gjør bedriften din det?

Hvilke krav stiller din bedrift til kildesortering?

Sirkulær økonomi, EUs taksonomi, grønn lønnsomhet og grønt skifte er viktige begreper i dagens samfunn. Både bedrifter og privatpersoner har et ansvar for å skape et mer bærekraftig samfunn. Mye kan handle om å redusere forbruk av energi, men avfallshåndtering og kildesortering er en brikke i dette arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn.

Jeg er sikker på at det finnes mulighet for optimalisering av avfallshåndteringen, og sannsynligvis avfallsminimering, i din bedrift også! Har dere ikke satt krav til kildesortering i bedriften ennå, har dere en gylden anledning til å begynne arbeidet nå:

 • Kontakt avfallsleverandøren og be om råd
 • Involver de andre i bedriften
 • Inkluder forbedring rundt avfallshåndtering i de skriftlige HMS-målene
 • Skap økt bevissthet rundt kildesortering og korrekt håndtering av alt avfall
 • Snakk med leverandørene deres om et samarbeid om å redusere avfallsmengder

Rutiner for å sjekke at kravene blir innfridd

For noen er rutiner forbundet med noe kjedelig, men vi hadde neppe greid oss særlig bra uten. Å bruke internkontrollen aktivt i avfallshåndteringen er én måte få på plass rutiner på.

Ønsker du å lese mer om rapportering, dokumentasjonskrav og regelverk knyttet til avfallshåndtering, kan du også besøke temasiden vår.

Hvis du laster ned guiden vår nedenfor, finner du råd og tips om hvordan dokumentasjon og rapportering kan gjøre bedriften din grønnere.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Dette blogginnlegget ble publisert første gang 12. juni 2018, men er siden revidert.

 

Temaer: kildesorteringsgrad, grønt skifte


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er compliance manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all