Hvilke lover og regler gjelder for kildesortering?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 12. juni 2018

Norsk-Gjenvinning_Big-Belly_smarte-avfallsbeholdere_St-Hanshaugen

Det er i ferd med å bli godt innarbeidet hos de fleste av oss at enkelte avfallstyper skal sorteres ut og håndteres særskilt. Men hvor godt kjent er du egentlig med hvilke lover som gjelder for kildesortering? Og føler du deg trygg på at din bedrift følger dem? Her får du en kort innføring om det viktigste, og en liten oppfordring om å sette egne krav i tillegg!

Hva sier lovverket om kildesortering?

De avfallstypene som har klare lovkrav når det gjelder kildesortering i dag er blant annet:

 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Batterier
 • Avfall fra bygg og anlegg
 • Matavfall (våtorganisk avfall)

De overordnede kravene finner du i forurensningsloven og avfallsforskriften. Når det gjelder byggavfall legger også byggteknisk forskrift (TEK17) flere føringer.

Du kan lese mer om lovkrav og hvordan de forskjellige avfallstypene skal håndteres i blogginnlegget Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering.

Sortere.no og regelhjelp.no er også nyttige nettsteder hvis du lurer på mer rundt dette temaet.

Nye kildesorteringskrav kommer

I februar vedtok Stortinget at matavfall og utvalgte typer plastavfall både fra husholdninger og næring også skal kildesorteres. Når kravene trer i kraft er det foreløpig ikke opplyst om, men kravene kommer, så det er bare å forberede seg.

Selv om det for flere avfallstyper fortsatt er opp til den enkelte bedrift å velge hva som skal kildesorteres så mener jeg at alle bedrifter med respekt for seg selv uansett bør ha høyest mulig kildesorteringsgrad som et klart mål. God kildesortering er bra for miljøet og bra for økonomien.

Og jo renere avfallstypene er, jo lettere blir det å gjenvinne. I tillegg har det stor betydning for kvaliteten på råvarene som produseres fra avfallet. Så sett kildesorteringskrav internt, men gjerne også ovenfor leverandører og samarbeidspartnere. Gjør bedriften din det?

Hvilke krav stiller din bedrift til kildesortering?

Grønt skifte, grønne leieavtaler, grønn lønnsomhet. Det er in, men ikke minst viktig, å tenke grønt, og både bedrifter og privatpersoner har et ansvar for å skape et mer bærekraftig samfunn. En rekke aktører har begynt å stille egne krav utover det eksisterende regelverket.

Mye handler selvsagt om å redusere forbruk av energi, men avfallshåndtering spiller også en viktig rolle. Jeg er sikker på at det finnes mulighet for optimalisering av avfallshåndteringen, og sannsynligvis avfallsminimering, i din bedrift også!

Har dere ikke satt krav til kildesortering i bedriften ennå, har dere en gylden anledning til å begynne arbeidet nå:

 • Kontakt avfallsleverandøren dere benytter, og be om råd
 • Involver de andre i bedriften
 • Inkluder forbedring rundt avfallshåndtering i de skriftlige HMS-målene
 • Skap økt bevissthet rundt kildesortering og korrekt håndtering av alt avfall
 • Snakk med leverandørene deres - kanskje er det mulig å få til et samarbeid med dem om å redusere avfallsmengder også? 

Les mer: Hva har internkontrollen med det grønne skiftet å gjøre?

Rutiner for å sjekke at kravene blir innfridd

For noen er rutiner forbundet med noe kjedelig. Men vi hadde ikke greid oss særlig bra uten, hadde vi vel? Å bruke internkontrollen aktivt i avfallshåndteringen er én måte få på plass rutiner på. Miljøsjekken vi tilbyr i Norsk Gjenvinning, er en annen. Da får du rutinen ferdig servert, så og si. Enkelt som bare det. Er du interessert, kan du lese mer om løsningen på våre nettsider. Ønsker du å lese mer om rapportering, dokumentasjonskrav og regelverk knyttet til avfallshåndtering, kan du også besøke temasiden vår.

Hvis du laster ned guiden vår nedenfor, finner du råd og tips om hvordan dokumentasjon og rapportering kan gjøre bedriften din grønnere også.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

 

Temaer: kildesortering, kildesorteringsgrad, regler, grønt skifte


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor Compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle