Slik bruker du internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 30. mai 2017

Norsk_Gjenvinning_Øra_internkontroll-og-avfallshåndtering.jpg

Har du tenkt over at du kan bruke internkontrollen som et nyttig verktøy i bedriftens avfallshåndtering? Bruker du den riktig, kan den gi deg oversikten du trenger for å sikre at regelverk og rutiner blir fulgt.

Internkontrollforskriften i et avfallsperspektiv

Alle virksomheter som er omfattet av internkontrollforskriften skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Ansvaret ligger hos den som leder virksomheten. Gjelder dette deg, bør du sikre at interkontrollen også omfatter avfallshåndteringen i din bedrift. De viktigste kravene i forskriften sett fra et avfallsperspektiv er å:

  • Kjenne til de viktigste lovkravene som stilles til deg som avfallsbesitter
  • Sørge for at de ansatte kjenner til bedriftens krav og rutiner vedrørende håndtering av avfall
  • Inkludere forbedring rundt avfallshåndtering i de skriftlige HMS-målene
  • Inkludere risikovurdering av operasjoner der avfall håndteres, og iverksette eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak
  • Etablere et fungerende avviksregistreringssystem som sikrer at brudd på rutiner og krav knyttet til avfallshåndteringen eller levering blir oppdaget, rettet opp og forebygget
  • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen

Avfallsregelverket er omfattende. Men tar du utgangspunkt i internkontrollforskriften, blir det også enklere å imøtekomme andre lover og forskrifter. Se på internkontrollforskriften som et av flere nyttig verktøy for å ha kontroll med avfallshåndteringen i din bedrift, og bruk det aktivt. 

Les også: Hvilke lovkrav som gjelder for avfallshåndteringen.

Oversikt handler ikke bare om å ha kontroll på relevant lovverk. I tillegg skal du vite hva slags avfall du genererer, hvilke mengder, hva som skjer med avfallet når det blir hentet hos deg, og så videre.

Dokumentasjon

Internkontroll handler også om dokumentasjon, og det er ingen vei utenom. Det må til, også for avfallshåndteringen. Har du dokumentasjon på at ditt avfall er riktig håndtert? Du har ikke bare rett til å få det dokumentert, lovverket krever at du må sørge for det. Og den dokumentasjonen skal selvfølgelig avfallsleverandøren du bruker kunne gi deg.

Les også: Slik får du kontroll på avfallshåndteringen i bedriften 

Det avfallsselskapet du benytter bør tilby en løsning som gir deg oversikt over volumer, kildesorteringsgrad, statistikker og avvik, for å nevne noe. Hos oss i Norsk Gjenvinning er Grønt Ansvar® et system som innebærer alt dette, mens Miljøsjekken er til god hjelp for å sikre at lovverket blir fulgt. Etterspør gjerne lignende hvis du har en annen leverandør. Det er nemlig også verktøy du bør ha.

Virksomhetens ansvar

Ikke glem at det er virksomhetens - og kanskje ditt - ansvar å være informert om hvilke krav som gjelder. Hold deg oppdatert og fortsett å følge oss på gjenvinningsbloggen. Still oss gjerne spørsmål. Du kan også laste ned e-boken vår: En gratis guide om dokumentasjon og rapportering, eller besøke temasiden vår!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: avfallshåndtering, lovverk, internkontrollforskriften


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og er en del av den sentrale Compliance-avdelingen. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim og har vært i Norsk Gjenvinning de tre siste årene. Jobber særlig med kvalitetsarbeid, compliance og HMS.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle