Internkontrollforskriften - et nyttig verktøy i avfallshåndteringen

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 02. februar 2021

Norsk_Gjenvinning_Øra_internkontroll-og-avfallshåndtering.jpg

Har du tenkt over at du kan bruke internkontrollen som et nyttig verktøy i bedriftens avfallshåndtering? Bruker du den riktig, kan den gi deg oversikten du trenger for å sikre at regelverk og rutiner blir fulgt.

Internkontrollforskriften i et avfallsperspektiv

 
Alle virksomheter som er omfattet av internkontrollforskriften skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Forskriften stiller krav til forebygging innenfor HMS gjennom forbedringsarbeid. Ansvaret ligger hos den som leder virksomheten. Er det deg, bør du sikre at interkontrollen også omfatter avfallshåndteringen. De viktigste kravene i forskriften sett fra et avfallsperspektiv er å:
  • Kjenne til relevante lovkrav som stilles til deg som avfallsbesitter
  • Sørge for at de ansatte kjenner til bedriftens krav og rutiner vedrørende håndtering av avfall
  • Inkludere forbedring rundt avfallshåndtering i de skriftlige HMS-målene
  • Inkludere risikovurdering av operasjoner der avfall håndteres, og iverksette eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak
  • Etablere et fungerende avviksregistreringssystem som sikrer at brudd på rutiner og krav knyttet til avfallshåndteringen eller levering blir oppdaget, rettet opp og forebygget
  • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen
Avfallsregelverket er omfattende. Men tar du utgangspunkt i internkontrollforskriften, blir det også enklere å imøtekomme andre lover og forskrifter. Se på internkontrollforskriften som et av flere nyttig verktøy for å ha kontroll med avfallshåndteringen i din bedrift, og bruk det aktivt. 
 
 
Oversikt handler ikke bare om å ha kontroll på relevant lovverk. I tillegg skal du vite hva slags avfall du genererer, hvilke mengder, og ikke minst hva som skjer med avfallet når det blir hentet hos deg.
 

Dokumentasjon

 
Internkontroll handler også om dokumentasjon, det er ingen vei utenom. Har du dokumentasjon på at  avfallet er riktig håndtert? Du har ikke bare rett til å få det dokumentert, lovverket krever at du må sørge for det. Og den dokumentasjonen skal selvfølgelig avfallsleverandøren du bruker kunne gi deg.
 
Det avfallsselskapet du benytter, bør tilby en løsning som gir deg oversikt over volumer, kildesorteringsgrad, statistikker og avvik, for å nevne noe. Hos oss i Norsk Gjenvinning er Grønt Ansvar® et system som ivaretar alt dette. Etterspør gjerne lignende hvis du har en annen leverandør. Det er nemlig også verktøy du bør ha.
 

Virksomhetens ansvar

 
Ikke glem at det er virksomhetens - og kanskje ditt - ansvar å være informert om hvilke krav som gjelder. Hold deg oppdatert og følg oss på gjenvinningsbloggen. Still oss gjerne spørsmål. Du kan også laste ned e-boken vår: En gratis guide om dokumentasjon og rapportering, eller besøke temasiden vår!
 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: avfallshåndtering, lovverk, internkontrollforskriften


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Head of Compliance i NG Group og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all