Slik øker du kildesorteringsgraden

Av Rune Jahnsen 25. januar 2022

2022 NG repub Øke kildesorteringsgraden

Strengere krav til gjenvinning av avfall står på EUs agenda. Klimaregnskap etterspørres av kunder og samarbeidspartnere i økende grad. Kildesorteringsgrad er en god indikator på hvorvidt din bedrift lever opp til disse forventningene. Her er noen enkle grep.

Ideen om en lineær «bruk og kast-økonomi» er i ferd med å bli erstattet av en sirkulær økonomisk tankegang, hvor formålet er å sørge for at mest mulig av avfallsressursene forblir i økonomien gjennom gjenvinning til nye produkter.

Alt som kan materialgjenvinnes bør kildesorteres

Dette er et greit utgangspunkt. Etter min mening bør strengt talt ingen ting kastes som restavfall mer. Det krever selvsagt omstilling.

Likevel tør jeg påstå at en kildesorteringsgrad på 80-90 prosent er mulig for de fleste av oss, uten de helt store endringene.

Sørg for eierskap

Det starter her. Forankring i ledelsen er nødvendig og like viktig som at alle medarbeidere føler eierskap til arbeidet med kildesortering.

Det er mye større sjanse for å lykkes når eierskap og konkrete mål er på plass.

Gjør det vanskelig å kaste noe som restavfall

Videre kan du gjøre noe så "enkelt" som å gjøre det vanskelig å kaste i restavfallet. Kanskje trenger du ikke å ha en søppelbøtte stående under skrivebordet? Det er lettere å kildesortere når den gammeldagse dunken ikke er et alternativ lenger. (Avfallsbøtta under pulten er dessuten kostnadsdrivende).

Sørg også for at det er mulig å kildesortere der brukerne er. Noe omgjøring på arbeidsplassen, og en liten porsjon nytenkning må muligens til, men det vil lønne seg. Jeg ser stadig eksempler på effektiv kildesortering ute hos våre kunder som har gjennomført tiltak.

Tydelig merking og skilting er en selvfølge

Vi har tidligere skrevet om både avfallsløsninger og kildesortering på bloggen vår. Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig merking og skilting er for å lykkes med kildesortering.

De fleste virksomheter oppnår større kildesorteringsgrad ved å innføre merkeprogram og bruke informasjonsplakater. Det kan anbefales.

For lokasjoner med flere leietakere, kan vi anbefale sensorteknologi som registrerer hvilken bedrift som kaster avfallet og volumet som blir kastet. Sensorene gir beskjed når avfallet skal hentes/tømmes fra avfallsleverandør.

Dette er med på å redusere antall transporter og vil gi eierskap til avfallshåndteringen ved at alle leietakere får sin rapport på hva de har kastet.

Les også: 5 tips til en vellykket avfallsløsning >>

Foreta plukkanalyser

Kjør plukkanalyser på avfallet. Det innebærer at dere på et eller flere tidspunkt tømmer ut og sjekker hvilke avfallstyper som befinner seg i restavfallet.

Resultatet her vil gi en god pekepinn på hva slags avfall dere kan bli enda bedre på å kildesortere, samtidig som det kan avdekke hvilke utfordringer som må løses for å få til en enda bedre sorteringsløsning.

Hvordan kildesortere i din bransje?

Krav til kildesortering og egnet utstyr varierer selvfølgelig fra bransje til bransje. Jobber du i bilindustrien, må du tenke på helt andre ting enn om du for eksempel jobber på et hotell.

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet avfallsløsninger for mange forskjellige bransjer. Du kan lese mer om disse løsningene på nettsidene våre.

Det er penger å spare på kildesortering

Som du sikkert har fått med deg, er det mye dyrere å levere usortert restavfall enn å levere det ferdig sortert. Det er ikke noe å vente med - sett fokus på kildesorteringsgrad allerede i dag.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 11. oktober 2016 og er siden oppdatert og revidert.

Temaer: kildesorteringsgrad


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all