Slik øker du kildesorteringsgraden

Av Rune Jahnsen 11. oktober 2016

Papp_650x300.jpg

Strengere krav til gjenvinning av avfall står på EUs agenda. Klimaregnskap etterspørres av kunder og samarbeidspartnere i økende grad. Kildesorteringsgrad er en god indikator på hvorvidt din bedrift lever opp til disse forventningene. Les dagens blogginnlegg og få med deg hvordan du kan øke kildesorteringsgraden med noen enkle grep. 

Ideen om en lineær «bruk og kast-økonomi» er i ferd med å bli erstattet av en sirkulær økonomisk tankegang hvor formålet er å sørge for at mest mulig av avfallsressursene forblir i økonomien gjennom gjenvinning til nye produkter. 

Alt som kan materialgjenvinnes, bør kildesorteres!

Dette er et greit utgangspunkt. Etter min mening, bør strengt talt ingen ting kastes som restavfall mer. Det krever selvsagt omstilling. Likevel tør jeg påstå at en kildesorteringsgrad på 80 - 90% er mulig for de fleste av oss, uten de helt store endringene.

Sørg for eierskap

Det starter her. Forankring i ledelsen er nødvendig og like viktig som at alle medarbeidere føler eierskap til arbeidet med kildesortering. Det er mye større sjanse for å lykkes når eierskap og konkrete mål er på plass.

Gjør det vanskelig å kaste noe som restavfall

Videre kan du gjøre noe så "enkelt" som å gjøre det vanskelig å kaste i restavfallet. Kanskje trenger du ikke å ha en søppelbøtte stående under skrivebordet? Det er lettere å kildesortere når den gammeldagse dunken ikke er et alternativ lenger. (Avfallsbøtta under pulten er dessuten kostnadsdrivende).

Sørg også for at det er mulig å kildesortere der brukerne er. Noe omgjøring på arbeidsplassen, og en liten porsjon nytenkning må muligens til, men det vil lønne seg. (Jeg ser stadig eksempler på effektiv kildesortering ute hos våre kunder som har gjennomført tiltak). 

Tydelig merking og skilting er en selvfølge

Vi har tidligere skrevet om både avfallsløsninger og kildesortering på bloggen vår. Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig merking og skilting er for å lykkes med kildesortering. 

Les også: 5 tips til en vellykket avfallsløsning >>

De fleste virksomheter oppnår større kildesorteringsgrad ved å innføre merkeprogram og bruke informasjonsplakater. Det kan anbefales!

Foreta plukkanalyser

Kjør plukkanalyser på avfallet. (Det innebærer at dere på et eller flere tidspunkt tømmer ut og sjekker hvilke avfallstyper som befinner seg i restavfallet). Resultatet her vil gi en god pekepinn på hva slags avfall dere kan bli enda bedre på å kildesortere, samtidig som det kan avdekke hvilke utfordringer som må løses for å få til en enda bedre sorteringsløsning.

Hvordan kildesortere i din bransje?

Krav til kildesortering og egnet utstyr, varierer selvfølgelig fra bransje til bransje. Jobber du i bilindustrien må du tenke på helt andre ting enn om du for eksempel jobber på et hotell. 

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet avfallsløsninger for mange forskjellige bransjer. Du kan lese mer om disse løsningene på nettsidene våre. 

Det er penger å spare 

Som du sikkert har fått med deg, er det mye dyrere å levere usortert restavfall, enn å levere det ferdig sortert. Det er ikke noe å vente med - sett fokus på kildesorteringsgrad allerede i dag! 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Temaer: gjenvinning, kildesortering, kildesorteringsgrad


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune Jahnsen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo, og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder, og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle