Fjerne oljetanken?

Av Renate Heder 01. januar 2019

Norsk_Gjenvinning_fjerne_oljetank_26399644641.jpg

Det er nå et år igjen før det blir forbudt å bruke fossilt brensel til oppvarming. Fjerner du oljetanken før 1. januar 2020 kan du fortsatt få noe økonomisk støtte til å fjerne den. Vi har tatt for oss det bør du vite hvis du eier en nedgravd oljetank, eller har mistanke om at du gjør det.

I dag er det opp til den enkelte kommune å vedta forskrifter knyttet til fjerning av nedgravde oljetanker. Dette har medført forskjellig praksis rundt i landet. Men en endring er på trappene. Miljødirektoratet har sendt forslag til Regjeringen om forbud mot nedgravde oljetanker: «Alle nedgravde tanker som ikke er i bruk, må tømmes, rengjøres og graves opp – uavhengig av hvor stor tanken er».

Forslaget er ennå ikke vedtatt, men når det trer i kraft vil de samme kravene gjelde for alle, uansett om oljetanken ligger nedgravd på tomten til en enebolig, et borettslag, eller næringsvirksomhet. Tanken skal bort. Og eier er ansvarlig.

Nedgravd tank på tomta

Ifølge tall fra Miljødirektoratet finnes det trolig så mange som 270 000 nedgravde oljetanker i Norge i dag. Mange av disse tankene har blitt så gamle at de utgjør en risiko for oljelekkasje. Og mange eiere er sannsynligvis ikke klar over dem.  Er du usikker på om du har en slik tank, bør du ta kontakt med kommunen din, eller der virksomheten din holder til. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker. 

Alle som eier nedgravde oljetanker, er forpliktet til å sørge for jevnlige tilstandskontroller av tanken også. Oljetanker som ikke er i bruk, skal som hovedregel fjernes. Du kan lese mer om dette, og om sanering av nedgravde oljetanker på våre nettsider på norskgjenvinning.no 

Be om tilbud på fjerning av oljetank ›

Hva koster det å fjerne en nedgravd oljetank?

Hvor mye du må ut med, avhenger av hva som må gjøres med den oljetanken du har. Du må trolig regne med en kostnad på mellom 5 000 og 30 000 kroner for å få fjernet – eventuelt fylt og avstengt tanken. Dette er et lavt beløp sammenlignet med hva summen kan bli ved en eventuell lekkasje. På Miljødirektoratets nettsider antyder de at kostnaden kan utgjøre alt fra 40 000 kroner og oppover til flere millioner.

Kanskje er det andre i nærheten som også trenger å fjerne oljetanken sin? Det kan gi lavere pris.

Den som eier en nedgravd oljetank, er ansvarlig – også for konsekvensene ved uhell. Det lønner seg å få kontroll på oljetanken, med andre ord.

Kan oljetanken bli liggende?

Har du en oljetank som ligger under en terrasse, platting eller lignende og det vil bli svært vanskelig å få tanken opp – eller uforholdsmessig dyrt – kan du søke kommunen om å slippe å fjerne den. Får du innvilget søknaden, må tanken tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller andre naturlige masser. Og stenges. Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt inn til kommunen.

Det er viktig at jobben blir skikkelig gjort – oljetanker er farlig avfall.

Fjerne oljetanken? Slik går du fram

  • Finn fram all informasjon du har om tanken din; alder, størrelse, type, plassering, siste tilstandskontroll o.l.
  1. Bestill fagfolk til å gjøre jobben. Be gjerne om flere tilbud for å sammenligne priser. Når du bestemmer deg for hvem som skal utføre jobben for deg, er det viktig at du forsikrer deg om at de kan dokumentere nødvendige godkjenninger og kompetanse. Alt arbeid knyttet til rensing, tømming, heving og transport, skal utføres av noen som er sertifisert for det.
  1. Tøm tanken. Den er ikke nødvendigvis tom selv om du tror du har fyrt opp alt brenselet. Det er ikke uvanlig at en vanlig oljetank kan inneholde så mye som 300 liter restolje. Tømmingen gjøres gjerne med en sugebil.
  • Mål gassinnhold. Før tanken tømmes, må den sjekkes for gass. Det må også gjøres etter at tanken har blitt tømt. Kontrolløren utsteder da et gassertifikat som er gyldig i 24 timer.
  • Fjern tanken. Den må transporteres bort i løpet av de timene sertifikatet gjelder. Hvis ikke må det utstedes et nytt sertifikat. De som utfører jobben tar seg selvfølgelig av denne logistikken.
  • Informer kommunen. Etter at tanken er fjernet og levert til et godkjent mottak, skal du motta dokumentasjon på at alt er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Alle seriøse virksomheter er pålagt å sende inn rapporter, men det er ditt ansvar å sørge for at det blir gjort. Derfor bør du be om å få det bekreftet – skriftlig.

Belønning til deg eller dere som fjerner oljefyr og oljetank i tide

Samtidig som forbudet mot bruk av fossilt brensel trer i kraft i 2020, vil trolig forbudet mot nedgravde oljetanker også bli gjeldende.

Hvis du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du går over til å benytte fornybar energi, som for eksempel varmepumpe, kan du få 10 000 kroner i støtte fra Enova til fjerning av tanken. Du kan lese mer om dette på enova.no. Enova gir også støtte til næringsvirksomhet som satser på miljøvennlige tiltak. I Norsk Gjenvinning samarbeider vi flere steder med oljefri.no. På deres nettsted finner du også mange nyttige tips!

Derfor er det lurt å slå to fluer i en smekk; fjern den nedgravde oljetanken og få på plass en miljøvennlig varmeløsning i stedet. Men gjør det nå. Støtteordningen blir nemlig helt borte i 2020.

Norsk Gjenvinning er godkjent aktør for både sanering og fjerning av oljetanker. Har du spørsmål knyttet til dette, er det bare å kontakte oss. Enten ved å ringe 987 09700 eller chatte med oss på dagtid. Forespørsler kan sendes til kundeservice uansett tidspunkt. Du kan også bruke dette skjemaet fra våre nettsider hvis du ønsker tilbud på fjerning av tank.

Det aller viktigste er at du som eier av nedgravd oljetank tar ansvar. Både for tanken og miljøet for øvrig. 

Kontakt oss om dette ›

kilder: oljefri.no  Enova.no Miljodirektoratet.no

Temaer: oljefyringsforbud, fjerne oljetank


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle