Fjerne oljetanken?

Av Renate Heder 07. januar 2020

ngn_fjerne-oljetank_26399653109

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk, skal som hovedregel tømmes og fjernes. Eier du en slik tank? Da bør du være kjent med følgende.

Enn så lenge er det opp til den enkelte kommune å vedta egen forskrift (forurensningsforskriftens kap.1) for fjerning av ubrukte oljetanker. Hvis din kommune ikke har gjort dette, gjelder forurensningslovens §7. I denne loven står det ikke spesifikt at ubrukte tanker må fjernes, men Miljødirektoratet anbefaler likevel at det blir gjort.

Nedgravd oljetank på tomta?

Ifølge tall fra Miljødirektoratet finnes det trolig så mange som 270 000 nedgravde oljetanker i Norge i dag. Mange av disse tankene har blitt så gamle at de utgjør en risiko for oljelekkasje. Og mange eiere er sannsynligvis ikke klar over dem. Er du usikker på om du har en slik tank, bør du ta kontakt med kommunen din. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker. 

Hvem er ansvarlig for å fjerne eller sikre oljetanken?

Bor du i en kommune hvor krav om fjerning ikke er innført, må du huske at du som tankeier er ansvarlig for eventuelle lekkasjer fra tanken, og at du derfor uansett bør sikre tanken. Det innebærer at tanken må tømmes, renses, fylles igjen, frakobles og plomberes. Merk deg at dette kun kan gjøres hvis kommunen tillater gjenfylling. Du kan lese mer om dette, og om sikring og sanering av nedgravde oljetanker på våre nettsider på norskgjenvinning.no 

Den som eier en nedgravd oljetank, er ansvarlig – også for konsekvensene ved uhell. Det lønner seg å få kontroll på oljetanken, med andre ord.

Be om tilbud på fjerning av oljetank ›

Hva koster det å fjerne en nedgravd oljetank?

Hvor mye du må ut med, avhenger av hva som må gjøres med oljetanken du har. Du må trolig regne med en kostnad på mellom 5 000 og 30 000 kroner for å få fjernet, eventuelt fylt og avstengt tanken. Dette er et lavt beløp sammenlignet med hva summen kan bli ved en eventuell lekkasje. 

Kanskje er det andre i nærheten som også trenger å fjerne oljetanken sin? Det kan gi lavere pris.

Kan oljetanken bli liggende?

Hvis du satser på bruk av bioolje i stedet, kan tanken fortsatt bli der den er. Men husk, alle tanker har begrenset levetid, og faren for lekkasje øker med alderen. Materialet i tanken har også stor betydning for levetiden. Oljetanker skal derfor kontrolleres jevnlig for å forebygge uhell.

Oljetanken kan i noen tilfeller bli liggende hvis den befinner seg under en terrasse, platting eller lignende, og det vil bli svært vanskelig – eller uforholdsmessig dyrt – å få den opp. Da må du søke kommunen om fritak fra å fjerne den. Får du innvilget søknaden, skal tanken, som tidligere nevnt, sikres. Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt inn til kommunen.

Det er viktig at jobben blir skikkelig gjort – oljetanker er farlig avfall.

Fjerne oljetanken? Slik går du fram


  • Finn fram all informasjon du har om tanken din; alder, størrelse, type, plassering, siste tilstandskontroll o.l. 
  • Bestill fagfolk til å gjøre jobben. Be gjerne om flere tilbud for å sammenligne priser. Når du bestemmer deg for hvem som skal utføre jobben for deg, er det viktig at du forsikrer deg om at de kan dokumentere nødvendige godkjenninger og kompetanse. Alt arbeid knyttet til rensing, tømming, heving og transport, skal utføres av noen som er sertifisert for det. 
     
  • Tøm tanken. Den er ikke nødvendigvis tom selv om du tror du har fyrt opp alt brenselet. Det er ikke uvanlig at en vanlig oljetank kan inneholde så mye som 300 liter restolje. Tømmingen gjøres gjerne med en sugebil.
  • Mål gassinnhold. Før tanken tømmes, må den sjekkes for gass. Det må også gjøres etter at tanken har blitt tømt. Kontrolløren utsteder da et gassfri-sertifikat som er gyldig i 24 timer. (Et slikt sertifikat viser at det ikke er igjen noen gasser i tanken slik at den lovlig kan transporteres og destrueres uten farlige konsekvenser, som eksplosjoner og lignende.
  • Fjern tanken. Den må transporteres bort i løpet av de timene sertifikatet gjelder. Hvis ikke, må det utstedes et nytt sertifikat. De som utfører jobben tar seg selvfølgelig av denne logistikken.
  • Informer kommunen. Etter at tanken er fjernet og levert til et godkjent mottak, skal du motta dokumentasjon på at alt er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Alle seriøse virksomheter er pålagt å sende inn rapporter, men det er ditt ansvar å sørge for at det blir gjort. Derfor bør du be om å få det bekreftet – skriftlig.

Norsk Gjenvinning er godkjent aktør for både sanering og fjerning av oljetanker. Har du spørsmål knyttet til dette, er det bare å kontakte oss. Enten ved å ringe 987 09700 eller chatte med oss på dagtid. Forespørsler kan sendes til kundeservice uansett tidspunkt. Du kan også bruke dette skjemaet fra våre nettsider hvis du ønsker tilbud på fjerning av tank.

Det aller viktigste er at du som eier av nedgravd oljetank tar ansvar. Både for tanken og miljøet for øvrig. 

Kontakt oss om dette ›

Kilder: Miljødirektoratet, oljefri.no, lovdata.no

Temaer: oljefyringsforbud, fjerne oljetank


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle