Har du fortsatt ikke fjernet den nedgravde oljetanken?

Av Renate Heder 24. oktober 2023

Gravemaskin som graver i en hage.

Med oljefyringsforbudet ble det slutt på å bruke oljetanker til fossilt brensel. Det er fortsatt en del nedgravde tanker rundt omkring, til tross for at de som hovedregel skal tømmes og fjernes når de ikke lenger er i bruk.

Mange kommuner har egne forskrifter for fjerning av ubrukte oljetanker. Hvis din kommune ikke har en slik forskrift, gjelder forurensningslovens §7. I denne loven står det ikke spesifikt at ubrukte tanker må fjernes, men Miljødirektoratet anbefaler likevel at det blir gjort.

Ved å fjerne tanken, reduserer du sjansen for oljelekkasjer og forurensning, noe du som eier blir stilt til ansvar for, hvis det skulle skje.

Er du usikker på om du har en slik tank gravd ned i hagen, bør du ta kontakt med kommunen din. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker. 

Be om tilbud: Sanering og fjerning av oljetank

Hvem er ansvarlig for å fjerne eller sikre oljetanken?

Etter forurensningsloven §7 har tankeier en plikt til å unngå forurensning og er ansvarlig for eventuelle lekkasjer fra tanken. Dermed er det også ditt ansvar å enten fjerne eller sikre tanken. 

Sikring av oljetanken innebærer at den blir tømt og renset. Så må den fylles med f.eks. pukk, før frakobling og plombering. Merk deg at dette kun kan gjøres hvis kommunen din tillater gjenfylling.

For at arbeidet skal bli tryggest mulig, bør fagfolk hjelpe til med å håndtere, sikre og sanere oljetanken.

Den som eier en nedgravd oljetank, er ansvarlig for den. Det innebærer også ansvar for konsekvensene ved uhell. Det lønner seg derfor å få kontroll på oljetanken.

Se video: I dag snakker vi om Miljøsafe og oppbevaring av spillolje

Slik går du fram for å fjerne oljetanken

Begynn med å finne frem nødvendig informasjon om oljetanken:

 • alder
 • størrelse
 • type
 • plassering
 • siste tilstandskontroll
 • annen viktig informasjon

Bestill fagfolk til å gjøre jobben. Alt arbeid knyttet til rensing, tømming, heving og transport, skal utføres av noen som er sertifisert til å utføre denne typen oppdrag. 
Be gjerne om flere tilbud for å sammenligne priser. Når du bestemmer deg for hvem som skal utføre jobben, er det viktig at du forsikrer deg om at de kan dokumentere nødvendige godkjenninger og kompetanse.

Nedenfor kan du se oppgavene som må gjøres i forbindelse med tømming og fjerning av tanken:

Måle gassinnhold. Før tanken tømmes, må den sjekkes for gass. Det må også gjøres etter at tanken har blitt tømt.  

Tømme tanken. Den er ikke nødvendigvis tom selv om du tror du har fyrt opp alt brenselet. Det er ikke uvanlig at en vanlig oljetank kan inneholde så mye som 300 liter restolje. Tømmingen gjøres gjerne med en sugebil.

Kontroll og entring. For å kontrollere at alt er klart til å fjerne og destruere tanken, er det nødvendig å entre den. Før det må atmosfæren inne i tanken måles, for den må erklæres gassfri før en kan entre og eventuelt påbegynne varme arbeider. Entrings- og arbeidstillatelse skal utstedes. Entringen skal ikke skje uten at lukevakter/brannvakter og påkrevd sikkerhetsutstyr er på plass. Ifølge vår samarbeidspartner Kiwa* er kravene som gjelder for entring og varmt arbeid følgende:

  • ingen spor av brennbar gass
  • oksygennivå som i vanlig luft
  • lavere grenseverdier enn for helsefarlige stoff
  • ingen produktrester 

Gassfri-sertifikat. Kontrolløren utsteder så et gassfri-sertifikat som er gyldig i 24 timer. Et slikt sertifikat viser at det ikke er igjen noen gasser i tanken slik at den lovlig kan transporteres og destrueres uten farlige konsekvenser, som eksplosjoner og lignende.

Fjerne tanken. Den må transporteres bort i løpet av de timene sertifikatet gjelder. Hvis ikke, må det utstedes et nytt sertifikat. De som utfører jobben tar seg selvfølgelig av denne logistikken. Når det gjelder transport, er det samme krav som øvrig transport av farlig avfall. Den som transporterer tanken, må ha tilstrekkelig kompetanse.

Informere kommunen. Etter at tanken er fjernet og levert til et godkjent mottak, skal du motta dokumentasjon på at alt er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Alle seriøse virksomheter er pålagt å sende inn rapporter, men det er ditt ansvar å sørge for at det blir gjort. Derfor bør du be om å få det bekreftet – skriftlig.

Les også: Feil håndtering av farlig avfall får konsekvenser

Hva koster det å fjerne en nedgravd oljetank?

Hvor mye du må ut med avhenger av hva som må gjøres med oljetanken du har og hvor den befinner seg. Du må trolig regne med en kostnad på mellom 10 000 og 30 000 kroner for å få fjernet, eventuelt fylt og avstengt tanken. Dette er et lavt beløp sammenlignet med hva summen kan bli ved en eventuell lekkasje. 

Kanskje er det andre i nærheten som også trenger å fjerne oljetanken sin? Det kan gi lavere pris.

Kan oljetanken bli liggende?

Hvis du satser på bruk av bioolje i stedet, kan tanken forbli der den er. Men husk at alle tanker har begrenset levetid, og faren for lekkasje øker med alderen. Materialet i tanken har også stor betydning for levetiden. Oljetanker skal derfor kontrolleres jevnlig for å forebygge uhell.

Oljetanken kan i noen tilfeller bli liggende hvis den befinner seg under en terrasse, platting eller lignende. I slike tilfeller vil det bli svært vanskelig – eller uforholdsmessig dyrt – å få den opp. Da må du søke kommunen om fritak fra å fjerne den. Får du innvilget søknaden, skal tanken, som tidligere nevnt, sikres. Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt inn til kommunen.

Det aller viktigste er at du som eier av nedgravd oljetank tar ansvar. Både for tanken og miljøet for øvrig. Samtidig er det viktig at jobben blir skikkelig gjort – oljetanker er farlig avfall.

Se video: I dag snakker vi om farlig avfall

Norsk Gjenvinning er godkjent aktør for både sanering og fjerning av oljetanker. Kontakt oss direkte dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Kontakt oss om oljetank

Kilder: Miljødirektoratet, oljefri.no, lovdata.no

*Når det gjelder kompetanse og kurs for gassmåling før entring og arbeid, sjekk kiwa.com.

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 20. juli 2021 og er senere oppdatert. 

Temaer: oljefyringsforbud, fjerne oljetank


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all