Video: I dag snakker vi om farlig avfall

Av Morten Frøid 25. juli 2023

Ulike tønner og beholdere med farlig avfall

Virksomheter som håndterer farlig avfall, må vite at ting gjøres på riktig måte. De aktuelle medarbeiderne må ha en viss kjennskap til metoder, dokumentasjonsplikt og regelverk. Les mer og se video med vår spesialist.

Farlig avfall er alle avfallsstrømmer som må håndteres utenom ordinært avfall. Grunnen til at de håndteres separat er nettopp at de inneholder farlige miljøgifter. Det er svært viktig at disse stoffene ikke ender opp med å forårsake skade på mennesker, dyr eller miljø.

Mange har nok også hørt om begrepet spesialavfall, som tidligere ble brukt om både farlig avfall og risikoavfall. Men disse tre begrepene skilles nå fra hverandre, og hver av dem omfatter ulike avfallsgrupperinger. Farlig avfall brukes dermed nå som en egen betegnelse.

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Få med deg praktiske tips i denne videoen med spesialist Renate Heder, leder av verdikjede farlig avfall hos Norsk Gjenvinning:

Retningslinjer for produsenter av farlig avfall

Det er mange detaljer, lover og regler man må skaffe seg en oversikt over. Men det trenger ikke være altfor komplisert, så lenge du vet hvor og hvordan du raskt finner frem til informasjonen du trenger.

Her er de viktigste reglene som omhandler farlig avfall:

Begynn med å få en oversikt over avfallsforskriftens kapittel 11, så er du allerede godt på vei. Her får du informasjon om blant annet hvordan du lagrer, emballerer og deklarerer farlig avfall. Og ikke minst, hvilke håndteringskrav som stilles til deg som avfallsprodusent.

Regelverket berører alle typer virksomheter

Alle som driver en eller annen form for virksomhet der det produseres avfall, bør ha et bevisst forhold til lover og forskrifter om farlig avfall. Det gjelder både små, mellomstore og store bedrifter.

Reglene som omfatter håndtering av farlig avfall, er strenge av god grunn. Konsekvensene blir store dersom man ikke kan nok om typen farlig avfall man håndterer eller om fremgangsmåten for å håndtere avfallet. Risikoen for å alvorlig skade på både helse og miljø er reell uten klare retningslinjer til stede. I tillegg risikerer bedriften store bøter fra myndighetene og svekket omdømme.

Riktig oppbevaring og lagring av farlig avfall

For å etterleve kravene om forsvarlig oppbevaring av farlig avfall, kan man blant annet bruke Miljøsafe-skap eller -tank. Dette gjelder særlig for bedrifter som ikke har separate oppbevaringsfasiliteter for ulike typer farlig avfall. Utstyret skal sørge for at ingen uvedkommende får tilgang og at avfallet oppbevares på fast, tett dekke.

Les også: Optimal håndtering av farlig avfall med disse 5 punktene

Dokumentasjon av farlig avfall

Alle typer farlig avfall må deklareres på avfallsdeklarering.no. Dette er nødvendig for å:

  • klassifisere det farlige avfallet ut i fra dets egenskaper
  • dokumentere riktig håndtering i henhold til gjeldende regelverk
  • vise at avfallet har blitt levert til et godkjent mottak

Ofte kreves det noe fagkunnskap å fylle ut deklareringsskjema, og det er selvfølgelig mulig å få bistand til å deklarere avfallet riktig. Du kan blant annet gi fullmakt til et godkjent avfallsmottak, som tar seg av denne type dokumentasjon for deg.

Les også: Hva kan du gjøre for å sikre at kravene til farlig avfall blir fulgt?

Trenger du råd eller hjelp for å håndtere det farlige avfallet i bedriften, eller kurs og opplæring av ansatte, anbefaler vi Kjemiker på vei.

Last gjerne ned denne guiden for mer dybdeinformasjon om farlig avfall, oppbevaringsløsninger, avfallsdeklarering og regelverk:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 31. august 2021 og er senere oppdatert. 

Temaer: farlig avfall


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all