Hva kan du gjøre for å sikre at kravene til farlig avfall blir fulgt?

Av Renate Heder 13. august 2019

ngn_Kjemiker-på-vei_farlig-avfall-og-regler_56261630242

Hvordan sikre at virksomheten innfrir kravene knyttet til håndtering av farlig avfall? Arbeidet med farlig avfall er komplisert og krever gode rutiner i alle ledd. Her er noen enkle råd for å innfri lovkravene. Følger du dem, trenger du ikke bekymre deg om hverken ansattes sikkerhet, miljøet – eller besøk fra myndighetene!

Klare rutiner 

Mye er gjort med rutiner som fungerer i praksis. Sørg for at både regler fra myndigheter og virksomhetens egne, blir fulgt av alle. Ha klare rutiner for hvordan avfallet skal behandles og oppbevares, og når det sendes videre til mottak. 

Ha god oversikt 

Ha kontroll på hvilke typer farlig avfall dere har med å gjøre. Det kan for eksempel være sprøytemidler, rensemidler, rengjøringsmidler, spraybokser, maling, blybatterier, eller rett og slett avfall som er helse- og miljøskadelig. Sjekk at dere har nødvendig oppsamlingsutstyr og beholdere for de forskjellige avfallstypene. 

Hold deg oppdatert på gjeldende lover og regler 

Lover og forskrifter endres fra tid til annen. Hold deg oppdatert på gjeldende regelverk. Gjør det til en fast årlig rutine å undersøke dette. Virksomhetens internkontroll er også et viktig verktøy for å følge opp at rutiner og regler blir fulgt i avfallshåndteringen.

Ta gjerne en titt på blogginnlegget "Produserer bedriften din farlig avfall? - dette bør du passe på!". Her finner du også informasjon om hvordan du bestemmer hva som er farlig avfall eller ikke. Vil du lese mer om farlig avfall, anbefaler jeg deg å laste ned guiden vår nederst, eller å ta en titt på denne nettsiden hvor vi har samlet mange spørsmål og svar om temaet.

Gi opplæring

Påse at alle ansatte i virksomheten får nødvendig opplæring. Og at de forstår viktigheten av korrekt håndtering og oppbevaring av det farlige avfallet.

Hva er følgene ved å ikke innrette seg etter kravene?

Det å ikke følge lover og forskrifter rundt behandling og oppbevaring av farlig avfall er å gamble med:

  • Liv
  • Helse
  • Miljø
  • Eiendom
  • Økonomi
  • Virksomhetens omdømme

Når det gjelder farlig avfall så tas dette så alvorlig at det ikke holder å si at «du trodde at…». Du skal vite. Visste du forresten at faktisk kan bli personlig straffeforfulgt dersom du ikke håndterer avfallet etter gjeldende lover og regler?

Tilsyn på sykehus og i laboratorier avdekket svikt i avfallsrutinene

Det foretas jevnlig kontroller av blant annet Fylkesmannen som vil sikre at virksomheter følger gjeldende regelverk. I 2018 fikk 57 laboratorier – også på sykehus – tilsyn. Diagrammet nedenfor viser avvikene knyttet til kontrolltema «Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall, Lagret mer enn 12 mnd og Deklarering».

Som du ser var det flest avvik rundt oppbevaring og det at avfallet ble lagret for lenge:

Avviksdiagram farlig avfall_tilsyn 2018

 

Nedenfor ser du resultatene for temaet internkontroll. Her var hovedvekten (95%) av avvikene innenfor kontrolltemaene "Miljørisikovurderinger, Skriftlige rutiner og Avvikssystem":

Avviksdiagram_internkontroll_farlig avfall_tilsyn 2018

Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1284/m1284.pdf

Hvordan ville diagram som disse sett ut for din virksomhet, tror du?

Dersom virksomheten din får tilsyn og pålegg om utbedring av feil og mangler, må dere rette opp avvikene snarest. Dere vil også få en frist for å gi tilbakemelding hvor det skal dokumenteres at det har blitt gjort.

Vil du være føre var, eller vet at dere må utbedre noe, kan du også søke råd og veiledning hos oss. Hvis du vil, kan du jo begynne med en time gratis med Kjemiker på vei™?

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, regler for avfallshåndtering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all