Enklere gjenvinning av EPS for entreprenør og varehandel

Av Peter Sjølie Callister 04. april 2023

Isoporavfall (EPS og XPS) er 100 prosent gjenvinnbart, men store mengder går til forbrenning.

EPS og XPS kan gjenvinnes i det uendelige. Likevel blir store volumer av det vi best kjenner som isopor, transportert fra kjøpesentre og byggeplasser til avfallsmottak og brent. En ny maskin skal bidra til økt bærekraft og gjenvinne mer enn 500 tonn årlig.

For å gjenvinne EPS, må materialet komprimeres, ettersom det består av 98 prosent luft. Det er svært kostnadskrevende og innebærer store CO2-avtrykk å transportere denne ukomprimert. I dag er det få gode løsninger for materialgjenvinning av EPS i Stor-Oslo, som ikke innebærer transport over lengre avstander.

Derfor har Norsk Gjenvinning sammen med Plastretur AS fått på plass en ny maskin ved sitt anlegg i Oslo, med stor kapasitet til å kverne opp og komprimere EPS og XPS.

Maskinen vil være stasjonert der, men kan enkelt transporteres for bruk på enkelte andre anlegg på Østlandet. Den kan også leies ut for bruk ute hos kunder med større volumer av EPS hvor det er hensiktsmessig å komprimere på stedet fremfor å transportere det til et anlegg.

Detaljene i dette skal vi se nærmere på, så les videre.

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Avfallsforskriften og krav til EPS

Virksomheter som må innrette seg etter de nye bestemmelsene i Avfallsforskriften, vil dra nytte av dette. EPS er definert som husholdningslignende avfall, som innebærer at blant annet kjøpesentre og bedrifter med kantine må kildesortere isoporemballasje. Dette skal ikke sorteres som plastemballasje eller restavfall.

I praksis er det snakk om å samle det i 800 liters plastsekker og få det transportert til mottak sammen med annet avfall. Sortert EPS blir da gjenvunnet hos Norsk Gjenvinning.

Se flere detaljer om avfallsforskriften i egen video

Slik materialgjenvinnes EPS

Selve prosessen med materialgjenvinning av EPS og XPS er ganske fascinerende. Materialet er 100 prosent gjenvinnbart og kan brukes på nytt i det uendelige.

Rent fysisk mates maskinen med EPS- eller XPS-avfall, som blir kvernet og komprimert med stort trykk. Ut kommer blokker med komprimert EPS, og volumet er redusert 50 ganger ned til 2 prosent av opprinnelig volum.

Da er det enklere og merkbart mindre energikrevende å transportere dette som råvare til produksjon av nye produkter.

Komprimerer 530 busser

Kapasiteten på produksjonsmaskinen er på 552 tonn årlig, som i ukomprimert tilstand har et volum på 89 500 kubikkmeter. For å illustrere dette, kan vi sammenligne med de store leddbussene som trafikkerer hovedstaden. Én slik buss har et volum på rundt 169 kubikkmeter, og hvert år vil vår maskin kunne kverne gjennom volumer tilsvarende 530 leddbusser.

Selv om maskinens kapasitet utgjør kun en andel av det totale volumet av isoporavfall gjennom året her til lands, gir det et bilde av hvor store mengder vi bidrar med til materialgjenvinning.

Den nye maskinen som gjenvinner EPS og XPS er fra Shark compactors og har stor kapasitet.
Den nye maskinen som gjenvinner EPS og XPS er fra Shark compactors og har stor kapasitet.
Den nye maskinen som gjenvinner EPS og XPS er fra Shark compactors og har stor kapasitet.
Den nye maskinen som gjenvinner EPS og XPS er fra Shark compactors og har stor kapasitet.

Komprimering av EPS ute på byggeplass

Maskinen er mobil. Den kan heises på en lastebil og transporteres dit det er behov for den. Et typisk eksempel er et nyoppført boligkompleks der hvitevarer, garderobeskap og sanitærutstyr skal på plass i et par hundre boliger. Dette fører til mye emballasjeavfall med EPS.

Både arbeid og miljø blir spart ved å frakte maskinen til byggeplassen og kjøre gjenvinningen der. Det som kunne kreve en full lastebil, kan nå få plass på én pall i en varebil for levering til mottak. Norsk Gjenvinning kan også stille med personell som komprimerer ute hos kunden ved behov.

Miljøeffekten er åpenbar: Klimafotavtrykket på denne typen avfall reduseres til en brøkdel ved å sende det til materialgjenvinning i stedet for brenning/energigjenvinning.

Mer fra bygg og anlegg: Materialgjenvinning av bygningsglass

EPS-gjenvinning krever kapasitet

Man kan spørre seg hvorfor materialgjenvinning av EPS og XPS ikke har kommet i gang i stor skala før nå. Årsaken er nettopp kapasitet. Små maskiner kan ta unna mindre volumer, mens det krever plass og ressurser å lagre partiene med EPS-avfall forsvarlig over tid.

Du kan ikke bare legge det fra deg på et uteområde. Da vil det fort brekke opp og fly av gårde med vinden og forsøple natur og naboeiendommer.

Med god kapasitet kan vi kjøre gjenvinningsøkter kontinuerlig med minimalt behov for lagring. Dermed kan vi drive dette mer bærekraftig på flere måter.

Noen fakta om EPS og XPS:

  • EPS – ekspandert polystyren
  • XPS – ekstrudert polystyren
  • En allsidig type plast som brukes i alt fra matemballasje til isolasjon
  • Materialet består av 98 prosent luft, har stort volum og lav vekt. Dette gjør det utfordrende å håndtere
  • Står for en stor del av plastavfallet og tar opptil 500 år å bryte ned i naturen
  • Er 100 prosent gjenvinnbart
  • Riktig sortert EPS og XPS blir brukt til å produsere blant annet kleshengere og plantebrett

Tips:

Har din virksomhet behov for å komprimere EPS eller XPS på eget område i en kort periode? Ta kontakt for å leie maskinen.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: Materialgjenvinning, Avfallsforskriften


Peter Sjølie Callister's photo

Av: Peter Sjølie Callister

Peter er teknisk prosjektleder i divisjon gjenvinning hos NG og hører til CCO-teamet. Han jobber nasjonalt med prosjektutvikling og forbedringsprosjekter innen produksjon. Peter har bakgrunn fra oljebransjen i Aker Solutions og er utdannet sivilingeniør innen Systems engineering ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all