Materialgjenvinning av bygningsglass skal bli enklere

Av Bjørn Glenn Hansen 07. februar 2023

Det meste av glasset som demonteres ved riving og rehabilitering havner på deponi. Dette kan ikke fortsette. Denne materialressursen både kan og må gjenvinnes. (Foto Otto Von Münchow/Glass & Fasade)

Gjenvinning av bygningsglass skal få et løft med den nye samarbeidsavtalen mellom bransjen og Norsk Gjenvinning. Bakgrunnen er to pilotprosjekter der returglasset blir hentet på byggeplass for gjenvinning til glassvatt. Dette gir bærekraft et konkret innhold og viser at det nytter.

Store mengder glass fra rivning og renovering leveres til avfallsmottak for sortering etter bestemte kriterier. For isolerruter som klassifiseres som farlig avfall har Ruteretur i 20 år administrert en returordning som sikrer forskriftmessig håndtering.

Det store volumet ligger imidlertid i det gjenværende avfallet fra alle de andre typene vindusglass. Her har ulik praksis medført at mottakene tar ulik pris for sin håndtering, med til dels store forskjeller.

Nå har Glass og Fasadeforeningen inngått en ny samarbeidsavtale som skal hjelpe foreningens medlemsbedrifter med trygg og økonomisk avfallshåndtering, med sikte på økt gjenvinning av bygningsglass. To pilotprosjekter i henholdsvis Bergen og Oslo viser vei.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Returordning av bygningsglass

Etter beslutningen om å renovere fasadene i Grieghallen i Bergen, gikk huseier, Glass og Fasadeforeningen, medlemsbedriften Fasader og Glass, Glava, Norsk Gjenvinning og Bergen Glassmesterlaug sammen om et pilotprosjekt for å vise at materialgjenvinning av glass ville forsterke bærekraften i renoveringen.

Isolerrutene fra utskiftingen ble sampakket og transportert til Norsk Gjenvinnings anlegg på Øra i Fredrikstad. Der ble glasset prosessert til granulat som Glava benytter i sin produksjon til isolasjon med glassvatt.

Se også denne videoen om materialgjenvinning av bygningsglass.

Hentet 20 tonn returglass

Et tilsvarende prosjekt ble gjennomført ved rehabilitering av Grev Wedelsplass 9 i hovedstaden. I stedet for at entreprenør og byggherre måtte avhende og betale for utskiftet glass som bygg-avfall, ble det her organisert slik at Norsk Gjenvinning kunne hente 20 tonn glass til gjenvinning.

Gjenvinningsprosessen resulterte i råvare nok til bygningsisolasjon/glassvatt til 15 eneboliger. Bærekraften i prosjektet er ytterligere forsterket gjennom 400 kvadratmeter med solcellepaneler.

2023 NG bogg NG-2318 Glassgjenvinning 2

Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass- og Fasadeforeningen (t.v.) og markedssjef Morten Frøid i Norsk Gjenvinning satser på samarbeid som skal øke gjenvinningsgraden for bygningsglass. (Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade)

Gjenvinningsavtale med nye muligheter

Erfaringene fra disse prosjektene ligger til grunn for den nye samarbeidsavtalen mellom Norsk gjenvinning og oss. Målet er å komme frem til løsninger og metoder som gjør det lønnsomt og attraktivt å levere bygningsglass til materialgjenvinning.

Disse materialressursene og verdiene må styres unna deponiene og i stedet styres inn i en effektiv og økonomisk materialsirkulasjon på landsbasis.

Omfattede arbeid for mer returglass

Sammen med NG har vi kommet et stykke på vei for å møte behovet for et tilrettelagt system for innsamling og retur til gjenvinning. Samarbeidet er omfattende og ambisiøst.

Bygningsglass består i all hovedsak av kvartssand med spesielle krav til kvalitet. Med økningen i etterspørsel etter glass globalt, vil det innen noen tiår ikke lenger være tilgjengelige ressurser av denne kvaliteten uten ødeleggende naturinngrep. Da kan vi ikke lenger fortsette å grave ned en evig gjenvinnbar ressurs.

Innføringen av nytt kapittel 17 – Klima og livsløp i TEK17 gir klare føringer for hva som ligger foran oss.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: Materialgjenvinning, returglass


Bjørn Glenn Hansen's photo

Av: Bjørn Glenn Hansen

Bjørn Glenn er direktør i Glass og Fasadeforeningen med lang og bred erfaring fra lederposisjoner og tillitsverv i norsk og internasjonal glassbransje. Siden karrierestarten i den tyske glassindustrien i 1980, har han sentrale roller i produksjonsbedrifter og drevet egne virksomheter, blant annet som representant for internasjonale produsenter og leverandører.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all