Video: Slik takler bedriften strengere regler for kildesortering

Av Morten Frøid 20. desember 2022

2022 NG videoblogg Avfallsforskriften 1Som kjent for mange, blir avfallsforskriftens regler for kildesortering av plast- og matavfall innskjerpet fra og med 2023. I denne videoen gir vår ekspert Eirik Hvamstad et innblikk i konsekvensene av dette. Han kommer også med tips om løsninger som hjelper din virksomhet med å innfri de strengere kravene.

Endringer i avfallsforskriften innebærer at de aller fleste private og offentlige virksomheter må ha løsninger for å kildesortere såkalt husholdningslignende avfall.

Da snakker vi om både mat- og plastavfall, men også park- og hageavfall. Her konsentrerer vi oss om de to første.

Hensikten er å redusere restavfallet og øke andelen som går til materialgjenvinning. Dette er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 10a, Utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall.

La oss se på videoen "I dag snakker vi om avfallsforskriften", der Eirik Hvamstad gir oss flere detaljer om reglene og løsningene:

Enkle løsninger for kildesortering

De nye reglene berører i første rekke spise- og serveringssteder, dagligvarebransjen og andre tjenesteytende næringer. Kantine og kontor må også omstille seg. Matrester skal ikke i søppelbøtta, men i en egen beholder sammen med annet matavfall.

Her finnes det praktiske løsninger, som biobøtter for matavfall  i nærheten av der medarbeiderne spiser, mens en avfallskjøler kan ta hygienisk vare på matavfallet inntil det leveres videre.

Se her for en sjekkliste og mer informasjon om endringene i avfallsforskriften.

Energiplast er borte

Innenfor området plastavfall ser vi den største endringen for «energiplast»: Begrepet forsvinner for de aller fleste.

I lang tid har mange praktisert sortering i kategoriene klar folie, farget folie og energiplast. Sistnevnte er den simpleste plasten som ikke har annen restverdi enn å brennes, altså energigjenvinning.

Nå skal også denne kategorien sorteres til materialgjenvinning i de bedriftene som har husholdningslignende avfall.

Praktiske råd om kildesortering

I videoen kommer prosjektleder Eirik Hvamstad med enkle råd om hvordan denne sorteringen kan gjøres for å innfri de nye kravene i avfallsforskriften.

Spoiler-alert: Nye farger på sekkene for sortering.

Han tar også tak i nye krav til dokumentasjon. Virksomheten må dokumentere omfanget av kildesorteringen. I praksis er dette noe du og leverandøren av gjenvinningstjenester kan samarbeide om.

Avfallsforskriften er rett på rett vei

Det er mange meninger om de strengere kravene til kildesortering i avfallsforskriften. Ikke alle løsninger er på plass fra årsskiftet, og det vil ta litt tid før ting går seg til.

Imidlertid er økt grad av kildesortering et viktig tiltak for å redusere miljøavtrykket, og de nye reglene er et skritt i riktig retning.

Avfallsforskriften:  Sjekkliste og mer informasjon for bedrifter

Temaer: Avfallsforskriften


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all