Avfallshåndtering og nye muligheter

Av Morten Frøid 26. desember 2017

Norsk-Gjenvinning_avfallshåndtering_foto_shutterstock_525025249.jpg

Nytt år og nye muligheter. Hva har blitt gjort, og hva ligger foran oss? Det er flere temaer som bør nevnes når det gjelder avfallshåndtering på tampen av året som snart er over. Både for å oppsummere litt om hva som har skjedd, og for å motivere til økt handling i året som kommer. Utfordringene står i kø. Da gjelder det å se mulighetene også. Og ikke minst - hva kan vi få til sammen?

Ren kyst og plastavfall

Plast i havet er et økende problem som vi har fått merke mer i 2017. All plasten som skyldes i land på strendene våre, og erkjennelsen av hva det forårsaker av skader på miljø og biologisk mangfold, har heldigvis ført til mange tiltak og dugnader for å rydde strandsonen.

Norsk Gjenvinning bisto blant annet med rådgivning under dugnaden "Frå vik til vik -rein kyst". Det er viktig at både det offentlige, det private næringslivet og privatpersoner står sammen og gjør en innsats. Også når det gjelder å redusere bruk av plast, og å sørge for at plastavfall blir resirkulert. 

Redusert matsvinn

Det gjelder også de store mengdene med mat som kastes hvert år. Vi må redusere matavfallet og kaste mindre. Visste du at anslag viser at hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser? I juni i år inngikk regjeringen og matbransjen en avtale om å redusere matsvinnet med 50% innen 2030. Selv om den teknologiske utviklingen gjør oss stadig bedre i stand til å utnytte matavfall som ressurser omgjort til biogass og gjødsel, er det viktig at vi jobber med å minimere mengdene som kastes. Her kan sikkert mange av oss bli flinkere enn vi er i dag.

Alle produserer farlig avfall

Det farlig avfallet tar ikke slutt. Alle produserer farlig avfall i en eller annen form, og i ulike mengder. Korrekt håndtering av denne avfallstypen er en viktig del av vår virksomhet, og vil også framover ha stort fokus. Vi ønsker å bidra med å dele kunnskap og informasjon slik at alle vet hva de skal gjøre med avfallet som oppstår på den enkelte arbeidsplass. Derfor setter vi pris på spørsmål fra dere der ute som jobber med dette det i daglige. Spørsmål som kan gjøre oss alle bedre.

Snart farvel til nedgravde oljetanker 

Nedgravde oljetanker er også farlig avfall. Dette har ikke vært tema på Gjenvinningsbloggen ennå, men må med på agendaen for neste år. Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossilt brensel som olje til oppvarming i boliger, og nedgravde oljetanker skal fjernes. Og det må gjøres av fagfolk. I de to neste årene vil det være mulig å få økonomisk støtte fra Enova til fjerningen.

Mange er ikke klar over at støtten halveres i 2019, og blir helt borte etter det. For alle som har en slik oljetank, vil det derfor lønne seg å få den fjernet i 2018. 

Avfall fra byggeplasser

Det som derimot har fått litt spalteplass på bloggen vår i år, er avfall fra byggeplasser. I følge SSB hadde bygge- og anleggsnæringen de største avfallsmengdene i 2015. 

Norge har forpliktet seg til et mål om at 70% (vekt) av ikke-farlig bygg- og anleggsavfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning innen 2020. Mange virksomheter har kommet langt på området.

Vi ser likevel fram til at ny nasjonal handlingsplan, NHP4, som har vært ute på høring fram til 30. september i år, blir klar. Planen skal bidra både til ytterligere avfallsminimering og forsvarlig håndtering av farlig bygg- og anleggsavfall. 

Kildesortering

Det siste avfallsregnskapet fra SSB viser også en nedgang i gjenvinning. En del bedrifter har fortsatt forbedringspotensial når det gjelder kildesortering og avfallsreduksjon. Ved å få på plass gode, tilpassede avfallsløsninger og bruke KPIer i avfallshåndteringen, kan den enkelte virksomhet både redusere kostnader, øke kildesorteringsgrad og bygge opp under bedriftens miljøprofil.

Vi har alle et samfunnsansvar for å redusere økologiske fotavtrykk, blant annet gjennom økt gjenvinning og ved å ta i bruk metoder som gjør at avfall ikke oppstår. Samarbeid er viktig, både i og på tvers av bransjer. Kan ditt avfall brukes som ressurser av andre? Det handler om å se muligheter - og kontinuerlig forbedring. 

Klar for revidering?

Vi tar forbedring på alvor. Derfor har vi i år etablert et nytt datterselskap, Revise. Ordet betyr å revidere, og for oss i NG betyr det å tenke om igjen. Det nye selskapet tilbyr blant annet kartlegging, analyser og forslag til forbedringsarbeid, enten det handler om praktisk avfallshåndtering, sikkerhet, miljøstyring, eller compliance.

Utfordringene står i kø, både her hjemme og globalt. Å ta vare på miljøet, redusere avfallsmengder og bruke ressursene vi har på en smart måte, bør være et nyttårsforsett for oss alle. Og ikke glem mulighetene.

Godt, nytt avfallsår!

Psst! Nytt år betyr også årsrapport og fremlegging av regnskap. Husk at alle norske bedrifter er pålagt å rapportere om miljøeffekten av sin virksomhet.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall, avfallshåndtering


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all