Slik legger du opp bedriftens løsning for farlig avfall

Av Renate Heder 31. oktober 2017

Norsk_Gjenvinning_løsning-for-farlig-avfall_34089988890.jpg

For å sikre at alle lovkrav blir imøtekommet, må du også sørge for at selve avfallsløsningen blir lagt opp i henhold til disse. Her er 5 tips om hva du bør gjøre for å innfri nødvendige krav, samtidig som du får en løsning som er tilpasset det farlige avfallet din bedrift produserer.

En gjennomtenkt og godt planlagt avfallsløsning som er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk, vil bidra til:

 • Redusert risiko for uhell og skader
 • Bedre arbeidsmiljø
 • God logistikk og arbeidsflyt
 • Økonomiske besparelser
 • Kontroll og oversikt

Veldig ofte er det snakk om enkle tiltak:

1.Velg riktig utstyr

Alt farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke er til fare for hverken mennesker, dyr eller miljø.

For å sikre riktig sortering og trygg oppbevaring, er det avgjørende at dere har rett utstyr. Hvilke typer beholdere og utstyr dere trenger, basert på type avfall og avfallsmengde.

Det kan være alt fra oppsamlingskar og batteribokser, til låsbare skap og store miljøcontainere. Vil du være sikker på at løsningen blir optimal, kan det være lurt å snakke med en profesjonell avfallsleverandør som kan gi deg råd.

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet løsningsforslag for mange forskjellige bransjer. Det kan du lese mer om her.

2. Planlegg en smart logistikkløsning

Plasser avfallsbeholdere og annet oppsamlingsutstyr nær brukerne. Blir avstanden for lang i hverdagen vil ikke løsningen fungere, og avfallet vil sannsynligvis havne på helt andre steder enn det skal. 

Beholdere og utstyr bør være lett tilgjengelig for alle som skal benytte det, også for transportøren som skal hente avfallet. Sørg også for at utstyret plasseres slik at det er oversiktlig og lett å holde orden.

Legg til rette for faste tømmerutiner. Alt for ofte hentes halvfulle containere og beholdere. Det er kostbart både for bedriften og miljøet. I denne rutinen må også arbeidet med deklarering inngå.

Levere farlig avfall selv?

Hvis bedriften din produserer under 1 000 kilo farlig avfall per år, kan dere selv levere direkte til mottak selv. Men husk å deklarere avfallet og sørg for lovlig transport. Det stilles krav om dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse for håndtering av farlig avfall. Alt farlig avfall over én kilo produsert per år, skal leveres inn minst èn gang i året.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på

3. Opplæring

Det kan ofte være en utfordring å få alle til å bruke avfallsløsningen slik det er forutsatt. Tydelig informasjon og opplæring er vesentlig for at løsningen skal fungere etter planen. Har medarbeiderne fått opplæring om:

 • Produktene?
 • Egenskaper og konsekvenser ved uhell?
 • Hvorfor det er viktig at avfall plasseres på rett sted?
 • HMS?
 • Rutiner?
 • Hvordan arbeidsplassen ønsker å ha det?
 • Hvordan det farlige avfallet skal oppbevares?
 • Risikovurdering?

4. Skilting og merking

Tydelig merking reduserer risikoen for at noe blir kastet i feil beholder. Det vil igjen redusere sjansen for tilleggskostnader ved innlevering av avfallet.

Er det medarbeidere fra flere nasjoner i virksomheten, kan det være nødvendig med merking på flere språk. Du bør derfor:

 • Bruke god merking, ikke bare på beholderne, men også på veggene
 • Ha bilde av de forskjellige avfallstypene sammen med piktogram (bilder med tekst)
 • Bruke flere språk om nødvendig

Vi har utarbeidet en standard avfallsguide og plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Det er også mulig å få laget spesialutgaver.

5. ORK!

Ja, en riktig håndtering av farlig avfall handler kanskje litt om å orke for noen, men det kan du egentlig ikke tillate deg å kjenne på, for her snakker vi om lovkrav. Og de må som kjent følges.

«ORKen» tok jeg med fordi Oppfølging og Rapportering også hører med i arbeidet knyttet til farlig avfall. Og hvis du sørger for det, får du også Kontroll. Med andre ord: ORK.

Ved å samle sammen fakturaer knyttet til avfallshåndtering, deklarasjoner, utdrag fra årsberetning og lignende, får du den nødvendige oversikten for å utarbeide rapporter og følge opp videre arbeid. Det kan for eksempel være forbedringstiltak og mulige kostnadsreduksjoner.

Det finnes webløsninger som lar deg slippe å gjøre den delen av jobben selv, som for eksempel. Grønt Ansvar®.  Denne løsningen inkluderer også en årlig Miljøsjekk hvor bedriftens avfallshåndtering blir gjennomgått, både i henhold til regelverk og fungerende praksis.

«ORK» handler også om å sikre at rutiner blir fulgt. Lag deg et system for gjennomgang en eller flere ganger i året.

Rutinene bør inkludere en oppfølging av gjeldende lover og regler. 

Les mer: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Alle som har med farlig avfall å gjøre, bør foreta risikovurderinger jevnlig. Være føre var. Planlegge tiltak for å forebygge og forberede for uønskede hendelser. Vurdere tiltak som har vært gjort, og lage planer videre ut fra dette. Er du klar for det?

Last gjerne ned guiden vår for å lære mer om håndtering av farlig avfall, sjekk ut denne nettsiden hvor vi har samlet mye informasjon om temaet, eller still oss spørsmål her på bloggen.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all