Slik tilpasser du løsningen for farlig avfall i tråd med regelverket

Av Renate Heder 26. mars 2024

Ulike beholdere for farlig avfall med påklistret sikkerhetsdatablad.

Skal du imøtekomme alle lovkrav knyttet til farlig avfall, må du tilpasse avfallsløsningen til regelverket. Her er fem tips til hvordan du kan sette opp en løsning som både passer din bedrift og som sørger for at du innfrir nødvendige krav.

En gjennomtenkt og godt planlagt avfallsløsning som er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk, vil bidra til:

 • redusert risiko for uhell og skader
 • bedre arbeidsmiljø
 • god logistikk og arbeidsflyt
 • økonomiske besparelser
 • kontroll og oversikt

Veldig ofte er det snakk om enkle tiltak som bedriften kan innføre raskt. Her er fem tips til hvordan du optimaliserer avfallsløsningen slik at det farlige avfallet håndteres forsvarlig.

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

1. Velg riktig utstyr

Alt farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke er til fare for verken mennesker, dyr eller miljø. For å sikre riktig sortering og trygg oppbevaring, er det avgjørende at dere har rett utstyr. Hvilke typer beholdere og utstyr dere trenger avhenger av type avfall og avfallsmengde.

Det kan være alt fra oppsamlingskar og batteribokser, til låsbare skap og store miljøcontainere. Vil du være sikker på at løsningen blir optimal, kan det være lurt å snakke med en profesjonell avfallsleverandør som kan gi deg råd. Norsk Gjenvinning har utarbeidet løsningsforslag for mange forskjellige bransjer som kan gi deg en pekepinn på hvilken løsning som passer din bedrift best.

2. Planlegg en smart logistikkløsning

Plasser avfallsbeholdere og annet oppsamlingsutstyr nær brukerne. Blir avstanden for lang i hverdagen, vil ikke løsningen fungere. Da vil avfallet sannsynligvis havne på helt andre steder enn det skal.

Beholdere og utstyr bør være lett tilgjengelige for alle, også for transportøren som skal hente avfallet. Sørg også for at utstyret plasseres slik at det er oversiktlig og lett å holde i orden.

Legg til rette for faste tømmerutiner. Alt for ofte hentes halvfulle containere og beholdere. Det er kostbart både for bedriften og miljøet. I denne rutinen må også arbeidet med deklarering inngå.

Les mer: Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Levere farlig avfall selv?

Hvis bedriften din produserer under 1 000 kilo farlig avfall per år, kan dere selv levere direkte til mottak. Men husk å deklarere avfallet og sørg for lovlig transport. Det stilles krav om dokumentasjon på tilstrekkelig kompetanse for håndtering av farlig avfall. Alt farlig avfall over én kilo produsert per år, skal leveres inn minst én gang i året.

3. Opplæring

Det kan ofte være en utfordring å få alle til å bruke avfallsløsningen slik det er forutsatt. Tydelig informasjon og opplæring er vesentlig for at løsningen skal fungere etter planen. Har medarbeiderne fått opplæring om:

 • produktene?
 • egenskaper og konsekvenser ved uhell?
 • hvorfor det er viktig at avfall plasseres på rett sted?
 • HMS?
 • rutiner?
 • hvordan arbeidsplassen ønsker å ha det?
 • hvordan det farlige avfallet skal oppbevares?
 • risikovurdering?

4. Skilting og merking

Tydelig merking reduserer risikoen for at noe blir kastet i feil beholder. Det vil igjen redusere sjansen for tilleggskostnader ved innlevering av avfallet.

Er det medarbeidere fra flere nasjoner i virksomheten, kan det være nødvendig med merking på flere språk. Du bør derfor:

 • bruke god merking på både beholderne og veggene
 • ha bilde av de forskjellige avfallstypene sammen med piktogram (bilder med tekst)
 • bruke flere språk om nødvendig

Vi samarbeider med Loop om den nasjonale merkeordningen for avfall. Det betyr at alle benytter de samme symbolene. Se eksempler i skiltbutikken.

5. ORK!

Ja, riktig håndtering av farlig avfall handler kanskje litt om å orke for noen. Det kan du egentlig ikke tillate deg å kjenne på, for her snakker vi om lovkrav – og de må som kjent følges.

«ORKen» tok jeg med fordi Oppfølging og Rapportering også hører med i arbeidet knyttet til farlig avfall. Hvis du sørger for det, får du også Kontroll. Med andre ord: ORK.

Ved å samle sammen fakturaer knyttet til avfallshåndtering, deklarasjoner, utdrag fra årsberetning og lignende, får du den nødvendige oversikten for å utarbeide rapporter og følge opp videre arbeid. Det kan for eksempel være forbedringstiltak og mulige kostnadsreduksjoner.

«ORK» handler også om å sikre at rutiner blir fulgt. Lag deg et system for gjennomgang en eller flere ganger i året. Rutinene bør inkludere en oppfølging av gjeldende lover og regler. 

Les mer: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Alle som har med farlig avfall å gjøre, bør:

 • foreta risikovurderinger jevnlig
 • være føre var
 • planlegge tiltak for å forebygge
 • forberede for uønskede hendelser
 • vurdere eksisterende tiltak og lage planer videre ut fra dette

Er du klar for det?

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble sist publisert 31. oktober 2017 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all