Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Av Renate Heder 04. juli 2023

Tomme tønner som må håndteres som farlig avfall

Elektronisk deklarering av farlig avfall ble innført i Norge i 2016. Siden den tid har både regelverk og krav som omfatter farlig avfall blitt strengere. Har dere full kontroll i virksomheten i dag og deklarerer det farlige avfallet i henhold til gjeldende regelverk? Her er en liten påminnelse om hva dere må passe på.

Alle virksomheter som produserer farlig avfall eller radioaktivt avfall, har plikt til å

  • deklarere avfallet elektronisk før det leveres 
  • merke emballasjen tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer 
  • påse at deklarasjonsskjemaet følger transporten
  • levere det til godkjent avfallsmottak

Deklarering innebærer at du må gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at det blir forsvarlig håndtert videre. Opplysningene skal inneholde informasjon om:

  • hvilken virksomhet som har produsert avfallet
  • hvor avfallet har oppstått
  • hvilket avfallsmottak som skal motta avfallet
  • type og mengde 
  • egenskaper
  • transportklassifisering 

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Hva er farlig avfall?

Det er avfallsforskriftens kapittel 11 som definerer hva som er farlig avfall. I det første vedlegget til denne forskriften finner du en oversikt over forskjellige avfallstyper, også kjent som den europeiske avfallslisten (EAL).

Det er imidlertid ikke alle typene som er like lette å bestemme. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet en egen veileder som kan være til hjelp.

På bloggen vår har vi ved flere anledninger skrevet om farlig avfall og hvordan du kan finne ut hva slags avfall det er snakk om.

Les også: Optimal håndtering av farlig avfall i bedriften med disse 5 punktene

Her deklarerer du farlig avfallveileder_avfallsdeklarering_Norsk_Gjenvinning.jpg

Du kan deklarerefarlig avfall på avfallsdeklarering.no. I utgangspunktet skal all informasjon du trenger for å komme i gang, være samlet her. Trenger du ytterligere veiledning, har Norsk Gjenvinning laget et lynkurs og en liten guide som forklarer hvordan du kommer i gang med elektronisk deklarering:

Det elektroniske skjemaet er lagt opp slik at du blir bedt om fylle ut nødvendige opplysninger (det som er stjernemerket), så sjansen for å utelate noe er nesten praktisk umulig. Husk også at du ikke trenger å gjøre denne jobben selv. En enkel fullmakt er alt som skal til. Snakk gjerne med avfallsleverandøren din hvis dette er aktuelt for deg.

Les også: Hvem er ansvarlig for deklarering av farlig avfall?

Det finnes ingen unnskyldning – alt farlig avfall skal deklareres

Vær oppmerksom på at din virksomhet kan være omfattet av flere lover og regler enn avfallsforskriften. Det enkleste er å forholde seg til det som står i avfallsforskriftens kapittel 11. Her finner du koblinger til en rekke andre forskrifter som kan være relevante for din virksomhet.

Med dagens tilgang til nett og telefon finnes det ikke lenger unnskyldninger for ikke å deklarere farlig avfall etter gjeldende regler. Sørg for at du holder deg oppdatert på lover og regelverk, så har du alt på det rene.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 22. august 2017, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: farlig avfall, e-deklarering, miljø


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all