Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Av Renate Heder 22. august 2017

Avfallsdeklarering.no.jpg

Elektronisk deklarering av farlig avfall ble innført i Norge for mer enn et år siden. Hvordan er det i virksomheten din nå? Deklarerer dere det farlige avfallet i henhold til regelverket? Her er en liten påminnelse om hva dere må passe på.

Alle virksomheter som produserer farlig avfall eller radioaktivt avfall, har plikt til å

  • Levere det til godkjent avfallsmottak
  • Deklarere avfallet elektronisk før det leveres 
  • Merke emballasjen tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer 
  • Påse at deklarasjonsskjemaet følger transporten

Deklarering innebærer at du må gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at det blir forsvarlig håndtert videre. Opplysningene skal inneholde informasjon om:

  • Hvilken virksomhet som har produsert avfallet
  • Hvor avfallet har oppstått
  • Hvilket avfallsmottak som skal motta avfallet
  • Type og mengde 
  • Egenskaper
  • Transportklassifisering 

Det elektroniske skjemaet er lagt opp slik at du blir bedt om fylle ut nødvendige opplysninger, så sjansen for å utelate noe er nesten praktisk umulig.

Hva er farlig avfall?

Det er avfallsforskriftens kapittel 11 som definerer hva som er farlig avfall. I et vedlegg til denne forskriften finner du en oversikt over forskjellige avfallstyper. Det er imidlertid ikke alle typene som er like lette å bestemme. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet en egen veileder som kan være til hjelp.

På bloggen vår har vi ved flere anledninger skrevet om farlig avfall og hvordan du kan finne ut hva slags avfall det er snakk om, blant annet i blogginnlegget Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på. Ta gjerne en kikk på det.

Deklareringen skjer på avfallsdeklarering.no. I utgangspunktet skal all informasjon du trenger for å komme i gang, være samlet her. Da elektronisk avfallsdeklarering ble innført i mai i fjor, lagde vi i Norsk Gjenvinning også et lite lynkurs og en liten guide:

 

veileder_avfallsdeklarering_Norsk_Gjenvinning.jpg

Det kan også være greit å vite at du ikke trenger å gjøre denne jobben selv. En enkel fullmakt er alt som skal til. Snakk gjerne med avfallsleverandøren din hvis dette er aktuelt for deg.

Det finnes ingen unnskyldning

OBS! Vær oppmerksom på at din virksomhet kan være omfattet av flere lover og regler enn avfallsforskriften. Det enkleste er å gå til regelhjelp.no. Ved å taste inn navn eller organisasjonsnummer her, får du opp regler som gjelder for virksomheten din. Du kan også søke på bransje, tema eller lignende.

Det finnes ingen unnskyldning for å ikke deklarere farlig avfall etter gjeldende regler lenger - ikke med dagens tilgang til nett og telefon. 

Du kan også laste ned guiden vår nedenfor, eller ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Vi hjelper deg gjerne!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Temaer: farlig avfall, e-deklarering, miljø


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all