Metallskrap er en uutnyttet ressurs for mange håndverksbedrifter

Av Charlotte Andresen 21. februar 2023

Metallskrap er en uutnyttet ressurs for mange håndverksbedrifter

Håndverksbedrifter som ikke tar vare på metallskrap, eller som i verste fall kaster det i restavfallet, går glipp av en potensiell inntektskilde. Ofte er det snakk om store verdier. Det kan lønne seg å endre på vanene og utnytte metallavfallet til fulle. 

Når du først begynner å samle metall, kan det fort utgjøre en god del i vekt. Kaster du alt metallet sammen med øvrig avfall, får det to konsekvenser for deg og bedriften: 

  1. Du får en høyere regning for innlevering av restavfall 
  2. Du går glipp av en potensiell inntekt

Sørg derfor for å skille det fra restavfallet, for det er mange ulike typer metall som kan sorteres og selges. Noen av de vanligste metalltypene du kan få betalt for er kobberledninger, rør og aluminiumsplater. 

Les også: Rester etter håndverkjobben? Tjen penger på det 

Sortert og rent metall er mest verdt 

Det er fullt mulig å levere metallet usortert, men det tjener du mindre på. Sørg heller for å ha de forskjellige metalltypene sortert og så rene som mulig. 

På mottaket blir de forskjellige metalltypene veid. Du får en samlet pris, og beløpet blir overført til ønsket konto. I Norsk Gjenvinning står vi klare til å hjelpe deg med å bli kvitt det verdifulle avfallet ditt – på en ordentlig måte. 

Les også:Få betalt for metallskrap på 1-2-3! 

Pass på at du leverer til et godkjent mottak 

Forsikre deg om at metallene leveres til et anlegg som har nødvendige tillatelser på plass. Det er ditt bevis på at metallet blir trygt ivaretatt i den videre gjenvinningsprosessen. Dermed kan du også, hvis du har lyst, reklamere for at din bedrift bidrar med noe positivt for miljøet, både det ytre og på jobben.  

Lagre skrapmetallet på et sikkert sted 

Blir det snakk om store volumer før skrapmetallet blir levert eller hentet, er det lurt å oppbevare det inne eller i låste containere utendørs. Husk at metaller kan utgjøre betydelige verdier. Er du usikker på om dere har store nok volumer til at det lønner seg å inngå en henteavtale, bør du kontakte nærmeste mottak for metallgjenvinning. De kan fortelle deg hva som vil lønne seg i ditt tilfelle. 

Er det dårlig med lagringskapasitet og metallmottaket ikke er langt unna, bør du oppfordre medarbeiderne til å kjøre rett til mottaket og levere inn rester jevnlig. Da unngår dere at det samler seg rot, både i bilen og på arbeidsplassen.  

PS! Hvis medarbeiderne dine skal få utbetalt beløp til sin konto for det de leverer inn, må du ha fylt ut en fullmakt. Den får du ved henvendelse til det aktuelle mottaket. 

Les også:Hva skjer med metallavfallet? 

Som du sikkert også vet, kan metall gjenbrukes uendelig mange ganger! Ikke glem den uutnyttede ressursen. Det er vinn-vinn for alle om dere sorterer og leverer metallavfallet til gjenvinning på nærmeste avfallsmottak.  

Vi kjøper skrapmetallene dine

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 15. september 2020 og er senere oppdatert. 

Temaer: kjøp og salg av skrapmetall, metallgjenvinning, metallavfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all