Metallskrap er en uutnyttet ressurs for mange håndverksbedrifter

Av Charlotte Andresen 15. september 2020

Norsk-Gjenvinning_Greåker-metall

Mange håndverkerbedrifter er ikke bevisste på at de kan ha store verdier i form av metallskrap som ikke tas vare på. Eller enda verre: De kaster det i restavfallet. Eier du en av disse bedriftene? Her er i så fall en påminnelse til deg. Vi snakker om metallskrap!

Få betalt for metallet og reduser bedriftens kostnader

Det utgjør fort mye vekt når en samler metall. Blir det kastet sammen med øvrig avfall, får det to konsekvenser for ditt vedkommende:

  • Du får en høyere regning for innlevering av restavfall 
  • Du går glipp av en inntekt

I artikkelen Rester etter håndverkerjobben? Tjen penger på det listet vi opp de vanligste metalltypene du kan få betalt for. Der kan du også lese litt om hva slags avfall det er snakk om, som kobberledninger, rør, aluminiumsplater og lignende. Det er mye som kan sorteres og selges.

Sortert metall er best!

Det er fullt mulig å levere metallet usortert, men da blir prisen lavere enn hvis de forskjellige metalltypene er sortert og så rene som mulig.

mottaket blir de forskjellige metalltypene veid. Du får en samlet pris og beløpet blir overført til ønsket konto. Dagene da en fikk penger i hånda for metallskrapet er over. Heldigvis, sier vi. Det er mest ryddige for alle parter. Men noe er som det var også. På mottakene til Norsk Gjenvinning treffer du folk det er lett å like og som mer enn gjerne hjelper deg med å bli kvitt det verdifulle avfallet ditt. På en ordentlig måte.

Les mer: Kan jeg få betalt for metallskrap jeg har liggende?

Pass på at du leverer til et godkjent mottak

Det er viktig å forsikre seg om at metallene leveres til et anlegg som har nødvendige tillatelser på plass. Det er din forsikring for at metallet blir trygt ivaretatt i den videre gjenvinningsprosessen. Dermed kan du også, hvis du har lyst, reklamere for at din bedrift bidrar med noe positivt for miljøet, både det ytre og på jobben, hvis gevinsten kommer noen der til gode!

Lagre skrapmetallet på et sikkert sted

Husk at metaller kan utgjøre betydelige verdier. Blir det snakk om store volum før skrapmetallet blir levert eller hentet, er det derfor lurt å oppbevare det inne, eller i låste containere utendørs. Hvis du er usikker på om dere har store nok volum til at det lønner seg å inngå en henteavtale, bør du kontakte nærmeste mottak for metallgjenvinning. De kan fortelle deg hva som vil lønne seg i ditt tilfelle.

Er det dårlig med lagringskapasitet og metallmottaket ikke er langt unna, bør du oppfordre medarbeiderne til å kjøre rett til mottaket og levere inn rester jevnlig. Da unngår dere at det samler seg rot, både i bilen og på arbeidsplassen.

Les også: Hva skjer med metallavfallet?

Og helt til slutt: Som du sikkert også vet, kan metall gjenbrukes uendelig mange ganger! Ikke glem den uutnyttede ressursen. Det er vinn-vinn for alle om dere leverer det til gjenvinning. Du kan sjekke ut hvilket mottak som er nærmest din bedrift her

PS! Hvis medarbeiderne dine skal få utbetalt beløp til sin konto for det de leverer inn, må du ha fylt ut en fullmakt. Den får du ved henvendelse til det aktuelle mottaket.

Temaer: kjøp og salg av skrapmetall, metallgjenvinning, metallavfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all