Få betalt for metallskrap på 1-2-3!

Av Charlotte Andresen 03. august 2021

Norsk-Gjenvinning_skrapmetall_verdier_v2_26606945409

Har du produkter av metall hjemme i garasjen, eller på bedriftens lager? Det er verdier du kan få betalt for. Leverer du inn metall, betyr det garantert gevinst for miljøet, og sannsynligvis for deg også.                

Hva er skrapmetall?

Skrapmetall er produkter som inneholder metall, som for eksempel sykler, tanker, maskiner, kabler, rør, beslag og takrenner. Det kan også være såkalt metallskrap med vedheng; altså gjenstander som består av flere materialer enn bare metall. Og alt dette har en verdi fordi det kan gjenskapes til nye råvarer.

Rydde opp

Har du for eksempel en dreiebenk, klesrulle, eller kanskje en anselig samling brukskunst i form av messinglysestaker, kjeler, tinnfat, og lignende? Hvis du skal rydde og kvitte deg med det, kan det være smart å henvende seg til et privat gjenvinningsanlegg for metaller. Metall blir sortert ut på ordinære avfallsanlegg også, men da er det ikke du som tjener på det.

… eller renovere?

Renovering av bygg eller bolig innebærer arbeider som krever sortering av avfall. Metaller er det første som bør sorteres ut ved større rivnings- eller renovasjonsprosjekt. Både på grunn av verdien, og fordi det er tungt. Unnlater du å sortere metaller ut av restavfallet, må du faktisk betale for å levere det. Det er heller ikke ønskelig at metall havner sammen med øvrig avfall. Det kan vanskeliggjøre gjenvinningsarbeidet, samtidig som det brukes unødvendige ressurser på bearbeiding og sortering.

Hvor kan jeg henvende meg hvis jeg har metall jeg ønsker å bli kvitt?

Hvis du er sikker på hva du har av metaller og samtidig har god peiling på hvilke mengder det er snakk om, er det mulig å få pris over telefon hvis du kontakter et mottaksanlegg. Det beste vil likevel være å oppsøke stedet med metallene for å få en vurdering.

Av og til kan det være vanskelig å vurdere hvilken type metall det er snakk om. Da brukes det måleinstrumenter for å fastslå verdien. Det gjør at du også kan være trygg på at du får rett pris.

Får jeg betalt for alt metallet jeg leverer?

Du kan selvfølgelig levere metall uansett hvor lite du har, men det må være en viss mengde før du får betalt. Dette avhenger også av type metall. Dreier det seg eksempelvis om jern, trengs det en del vekt for at det skal gi verdi.

Hvordan får jeg betalt?

Det er ikke til å legge skjul på at kjøp og salg av skrapmetall har vært forbundet med lyssky forretninger og svart økonomi. Norsk Gjenvinning har stått i bresjen for å avskaffe kontantutbetaling for å få bukt med disse problemene og vi benytter ikke kontant betaling lenger. Hos oss får du pengene direkte overført til konto i stedet.

«1-2-3»

Vi kaller mottaksmodellen vår for «1-2-3» fordi det er enkelt og effektivt:

1. Du kjører inn på anlegget vårt
2. Vi veier og registrerer det du har levert
3. Oppgjøret overføres til konto

Store prisvariasjoner

Prisene varierer, både mellom ulike metaller, og på grunn av etterspørselen i det globale råvaremarkedet. Derfor kan det oppstå store prisvariasjoner i løpet av kort tid. Tradisjonelt har magnetisk jern den laveste verdien, mens edlere, ikke-magnetiske metaller, som kobber, aluminium, rustfritt og syrefast, har høyere priser.

Les også: Rester etter håndverkerjobben? Tjen penger på metallet!

Har du spørsmål til dette? Ta kontakt med et av våre gjenvinningsmottak da vel! Du finner mer informasjon på våre nettsider ngmetall.no. Du kan også sende oss en epost på kontaktngm@ngn.no.

Vi kjøper skrapmetallene dine

Dette innlegget ble første gang publisert i mars 2019, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: metall, kjøp og salg av skrapmetall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all