Tjen penger på metallrester fra håndverksjobben

Av Charlotte Andresen 14. september 2021

Tjen penger på metallresterJobber du på en byggeplass eller utfører oppdrag der metallet ofte blir kastet? Husk at slike materialer gjør restavfallet tungt og dermed unødvendig dyrt å levere inn. Ved å sortere disse restene og levere dem til et et mottak, får du i stedet betalt for metallet!

Skrapmetaller er viktige ressurser vi bør ta vare på i kretsløpet fordi de kan gjenvinnes et uendelig antall ganger uten at verdien forringes. Dersom du fortsetter å kaste metallene i restavfallet, går du ikke bare glipp av en økonomisk gevinst, men du er også med på å vanskeliggjøre gjenvinningsarbeidet.

Metall – en verdifull ressurs som du kan få betalt for

Selv om metallrestene fra en enkel jobb kanskje ikke utgjør så mye, har det en verdi. Og det skal ikke så store mengder til før du kan få en økonomisk gevinst ut av det.

Her er noen av de vanligste metallene du kan få betalt for:

  • Kobber
  • Messing
  • Aluminium
  • Rustfritt stål og syrefast
  • Jern og støpegods
  • Sink
  • Bly
  • Tinn
  • Titan

Prisene på de forskjellige metallene varierer. Tradisjonelt har jern den laveste verdien, mens metaller som kobber, aluminium, rustfritt og syrefast har høyere priser.

Nyttig lesing: Kravene til kildesortering på byggeplass

Rustfrie rør, maskiner og kobberledninger

Er du rørlegger, sitter du kanskje igjen med for eksempel rørstumper av kobber, rustfrie rør, messingkraner, utslagsvasker eller benker etter endt oppdrag. Hos elektrikere er det mer vanlig med rester av kabler og ledninger som inneholder både kobber og aluminium.

Metaller som ikke er rene, utgjør uansett en positiv verdi og egner seg for gjenvinning. Derfor er blant annet maskiner og installasjoner også aktuelt å levere.

Hva bør du gjøre med metallavfallet?

En del bedrifter har gjerne et sentrallager hvor alle medarbeidere sorterer det samlede metallavfallet. Da kan det være smart å ha containere for de største avfallstypene og legge metaller med mindre volum i kasser, på paller eller lignende. Dette kan også være aktuelt på større byggeplasser og ved riveprosjekt av en viss størrelse.

Er du usikker på hva slags oppsamlingsutstyr som er best egnet i ditt tilfelle? Kontakt det mottaket som er nærmest deg og be om råd. Det finnes forskjellige typer containere, bur og beholdere som vi kan sette ut der du arbeider.

Har du bil som brukes ute i arbeid, kan det være en idé å ha noen enkle kasser som du fortløpende sorterer metallet i. Når uka er omme eller et større oppdrag er avsluttet, kan du kjøre innom et mottaksanlegg og få betalt for nærmest å ha ryddet bilen. Og brått er du klar for ny uke eller nytt oppdrag!

Husk uansett å lagre metallene innelåst og på en slik måte at de ikke er synlig for uvedkommende. Metallskrap kan ha en høy verdi, og dette er mange klar over.

Sortering gir best pris på metallet

Du kan selvfølgelig levere metallet usortert, men hvis du vil ha best mulig pris, kan det lønne seg å sortere på forhånd.

I tillegg kan det være lurt å fjerne avfall, andre metallkomponenter og lignende så metallet blir så rent som mulig. På mottaket vil metallene bli kategorisert og veid, og oppgjøret vil bli overført til konto.

Det er bokstavelig talt gjort på 1,2,3.

Bruk et seriøs mottak

Dersom du har en avtale med arbeidsgiver om at du som privatperson skal få utbetalt verdien av metallene direkte fra oss, må du levere inn et erklæringsskjema som arbeidsgiver har signert på. Et slik skjema kan du få ved et av anleggene våre, eller du kan få det tilsendt på e-post.

Alle seriøse mottaksanlegg har kontantfrie ordninger – og selvfølgelig nødvendige konsesjoner og tillatelser på plass. Pass på at dette er i orden der du leverer. Da kan du være helt sikker på at alt går riktig for seg – og at miljøet også blir ivaretatt.

Alt du leverer inn blir finsortert og videreforedlet til nye råvarer før det oppstår i nye produkter. Igjen og igjen. For som sagt, metaller kan gjenvinnes i det uendelige!

Les også: Hva skjer med innlevert metallavfall?

Skill ut lysstoffrør og batterier

En liten påminnelse helt til slutt: Erfaring viser at lysstoffrør, andre lyskilder og en del batterier dessverre havner i restavfallet med jevne mellomrom. Dette kan slå negativt tilbake ved mottakskontroll og gjøre leveringen dyrere enn du hadde sett for deg.

NB: Batterier som leveres inn sammen med metallene utgjør en brannfare, så disse er veldig viktig å få sortert ut!

Elektrisk avfall, lyspærer og småbatterier skal leveres for seg selv. Blybatterier og lysstoffrør skal deklareres og leveres som farlig avfall.

Vi kjøper skrapmetallene dine

Dette innlegget ble første gang publisert i april 2020 og er senere blitt redigert og oppdatert.

Temaer: kjøp og salg av skrapmetall, metallgjenvinning, metallavfall


Charlotte Andresen's photo

Av: Charlotte Andresen

Charlotte Andresen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2012 og har i løpet av den tiden jobbet innenfor områder som jern og metaller, EE-avfall og ELV (vrakbiler). Fra 2015 til 2020 var hun avdelingsleder for Norsk Gjenvinning Metalls anlegg i Sarpsborg for mottak av jern og metaller. Fra våren 2019 har hun hatt fagansvaret for forretningsområdene EE-avfall og ELV, som innebærer operativ oppfølging internt i NG, hos returselskaper og kunder

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all