Kjøpesenter reduserer avfallskostnader med enkle og smarte metoder

Av Rune Jahnsen 13. september 2022

Moa-senteret i Ålesund er fordelt på flere bygg og må takle utfordringer med avfallshåndteringen.Kostnadene knyttet til avfallshåndtering ved et kjøpesenter kan reduseres kraftig ved hjelp av relativt enkle hjelpemidler, bevisst opplæring og litt smart teknologi. Bli med til Amfi Moa i Ålesund.

Målt i hvor mye avfall som produseres i løpet av et år, er kjøpesenteret Amfi Moa utenfor Ålesund

blant landets største. 1200 tonn avfall kan fort medføre store kostnader, så Moa-senteret har jobbet bevisst i samarbeid med oss i NG og en utstyrsleverandør med tiltak som reduserer regningen.

Resultatet så langt: I fjor ble kostnadene kuttet med 33 prosent.

Kjøpesenteret er fordelt over flere bygg som henger sammen med gangbroer og rulletrapper. Det har en rekke avfallsrom med mottak av flere enn 40 ulike avfallstyper inkludert farlig avfall. For kundene er det satt opp en egen miljøstasjon, og denne har et separat avfallsrom.

Les også: 5 tips til en vellykket avfallsløsning

Kostnadskutt

Utsiktene til store innsparinger og ikke minst redusert karbonavtrykk motiverte Moa-senterets driftssjef Svein Ytterland til å gjennomføre tiltak. Ett av dem var å gjøre riktig avfallshåndtering mer tilgjengelig for butikkene.

Han har bygget opp flere miljøstasjoner fordelt på alle byggene slik at leietakere har forholdsvis kort vei for å levere sitt avfall. Her håndteres alle mindre volumer av avfallstyper, enten i beholdere, fat eller IBC-containere. Disse er riktig og synlig merket på vegg over utstyr og på utstyret.

Opplæring i kildesortering

Opplæringsprogram for brukerne har gjort dem flinkere til å sortere og mer nøye med sin eget atferd. Aktiviteten følges opp i sentermøter med leietakerne, der partene kan diskutere løsninger og foreta justeringer av avfallshåndteringen.

Riktig sortering fører til at senteret betaler riktig pris for de ulike avfallstypene. Kostnadsforskjellene er store sammenlignet med om at alt skulle blitt kastet som restavfall. Dette blir jo litt teoretisk, for det finnes knapt en liten butikk som dumper alt i én søppelkasse eller kontainer.

Les også: 3 ting du bør forvente av en god leverandør på avfallsløsninger

2022 NG casMiljøstasjonene ved Moa-senteret i Ålesund er tydelig merket.

Kostbar transport av avfall

Transport utgjør en stor del av kostnadsbildet med avfallshåndtering, så neste skritt var å redusere frekvensen på henting av avfallet. Da er løsningen å sørge for kontainere med god nok kapasitet, samt reduksjon av volumet på de største avfallsgruppene.

Til avfallstypene plastfolie og restavfall er det valgt presskomprimator, mens pappen går gjennom en skruekomprimator. Dette er velkjente redskaper for mange i denne bransjen.

Her var det vesentlig for senteret å benytte store nok kontainere for å få færre hentinger og dermed reduserte transportkostnader. Ved å gå opp fra 20 til 30 kubikkmeters kontainer på en komprimator, økte vekten fra 5,5 til 10 tonn pr. tømming.

Komprimatorene ved Moa-senteret i Ålesund bruker smarte sensorer som øker fyllingsgraden og reduserer behovet for tømming.

Smart teknologi gir fulle kontainere

Den store overraskelsen ligger i smart teknologi. Samarbeidspartneren Europress har utstyrt komprimator og presse med sensorer som varsler faktisk fyllingsgrad. Når sensorene registrerer at det er på tide med tømming eller levering av byttekontainer, går det et automatisk varsel til Norsk Gjenvinnings sentral og videre til kjørekontoret.

Tidligere ble fyllingsgraden varslet med såkalte fullmeldere som i realiteten gir en fyllingsgrad på mellom 70 og 80 prosent. De nye sensorene gir opp mot 100 prosent, og dermed er det ikke behov for å hente kontainere så ofte.

Bevisst arbeid med avfall i flere år

Alle disse tiltakene er gjennomført som del av et bevisst arbeid over flere år, og underveis har Norsk Gjenvinning som partner kommet med med råd og innspill knyttet til nye avfallstyper, lover og regler, muligheter og krav som kan gi forbedringsmuligheter.

Moa-senteret har gjort store fremskritt med riktigere sortering, tilpasset kapasitet på kontainere, mer effektiv komprimering og bruk av smart teknologi. Resultatet er kraftige kutt i transportbehovet, som gir et mindre karbonavtrykk og faktiske kostnadsreduksjoner på 33 prosent.

Ta gjerne kontakt med Norsk Gjenvinning om du ønsker å se på slike muligheter for din virksomhet.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: skilting og merking av avfallsløsninger, kjøpesenter, smart avfallshåndtering


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all