5 tips til en vellykket avfallsløsning

Av Morten Frøid 03. juli 2018

Norsk-Gjenvinning_avfallsløsning_Stopp_IMG_4954

Blir containeren på utsiden ofte fylt med unødig restavfall? Eller blir det farlige avfallet plassert litt tilfeldig rundt omkring uten sikring? Da trenger du et bedre system for avfallsløsningen i bedriften din. En vellykket løsning er basert på flere faktorer. Her er 5 tips til hvordan du kan lykkes.

En vellykket avfallsløsning skal være:

   • Enkel å bruke
   • Kostnads- og miljøeffektiv
   • I henhold til myndighetenes krav
   • Tilpasset behovene til den enkelte bedrift

Da handler det om å ha kontroll over avfallet, ha en effektiv kildesortering og ha riktig oppsamlingsutstyr. I tillegg til fokus på informasjon og tydelig merking.

Hvis du vil, kan du ta en kikk på denne videoen - her får du de 5 tipsene servert! Du finner den nederst i dette innlegget også.

1. Kontroll over avfallet

Her handler det både om oversikt over avfallstyper og avfallsmengder. Skaff deg først en oversikt over de viktigste avfallstypene dere produserer. Når du har denne oversikten, er det lettere å se hva slags utstyr dere har behov for, og hvordan dere skal planlegge en effektiv løsning. 

Ved å ha oversikt over avfallstypene og mengdene oppnår du flere fordeler:

   • Det er lettere å få til faste tømmerutiner
   • Økt kildesorteringsgrad
   • Reduserte avfallskostnader
   • Positivt bidrag til miljøet

Grønt Ansvar og Miljøsjekken er to løsninger som gir deg både oversikt og dokumentasjon på søppelhåndteringen. Gjennom tilrettelagte system kan du til enhver tid følge utviklingen over kostnader og effektivitet knyttet til avfallet dere produserer. Det er også et verktøy for å følge opp mål og forbedringstiltak i bedriften over tid.

2. Kildesortering

Har virksomheten din et mål for kildesortering? En avfallsløsning kan ikke kalles vellykket i dag hvis den ikke inkluderer kildesortering, og alle bedrifter bør ha et mål om høyest mulig kildesorteringsgrad. I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og en kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Det skal lønne seg å kildesortere. Det forutsetter tilgjengelige og riktige beholdere, skilting og merking. Ta gjerne en titt på denne utstyrsbrosjyren, eller besøk nettbutikken vår for å se noen av mulighetene som finnes.

3. Praktisk tilrettelegging og riktig utstyr

Hvilke typer beholdere og utstyr dere trenger, avhenger selvsagt av type avfall og avfallsmengder. Lover og lokale forskrifter legger også visse føringer for hvordan avfallet skal oppbevaresDette gjelder særlig matavfall og oppbevaring av farlig avfall.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? - dette bør du passe på ? 

Avfallsbeholderne og annet oppsamlingsutstyr skal plasseres nær brukerne. Det må være lett tilgjengelig for alle som skal benytte det, også for renovatøren som skal hente avfallet.

Utstyr som skal brukes for å komprimere avfallet, som blant annet emballasjepresser og komprimatorer, beholdere for oppbevaring av farlig avfall og ee-avfall etc., må være på plass. Kanskje er dere også klare for å ta i bruk digital teknologi og smarte avfallsbeholdere?

Og ikke glem å gi brukerne opplæring i bruk av utstyret!

Tenk også på hvor det kan være lønnsomt å gjøre endringer. Kanskje kan det lønne seg å øke størrelsen på noen beholdere for å redusere antall tømminger. Har dere avfallstyper med stort volum, kan en komprimator være smart, både for å spare plass og for å minske transportkostnadene.

Les også: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener 

Er du i tvil om løsningen dere har i dag er god nok, anbefaler jeg deg å ta kontakt med avfallsleverandøren din for en gjennomgang. 

4. Informasjon er viktig

Det kan ofte være en utfordring å få alle til å bruke løsningen slik det er tenkt. Begynn derfor med å gi god informasjon til alle brukere. Informer om hvordan og hvorfor man sorterer avfallet. Klarer du å skape en grunnleggende felles forståelse for dette blant brukerne, øker sjansen betraktelig for at avfallsløsningen blir vellykket.  

5. Merking og skilting

Det er altså ikke nok å ha det rette utstyret. De som kaster avfall må vite hva som skal kastes hvor. Sørger du for tydelig merking, minimerer du risikoen for at noe blir kastet i feil beholder. Det vil igjen redusere sjansen for tilleggskostnader ved innlevering av avfallet. Du bør:

   • Bruke god merking, ikke bare på beholderne, men også på veggene
   • Ha bilde av de forskjellige avfallstypene sammen med piktogram - symboler
   • Informere på flere språk om nødvendig
   • Kanskje også henge opp en plakat som forteller hvordan dere ønsker å ha det som bedrift?

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet en standard avfallsguide, samt plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Det er også mulig å få laget spesialutgaver med eget design og i ønsket materiale. Du finner mer informasjon om det her.

 

Vil du vite mer? 

Les om hvordan ulike avfallsløsninger kan tilpasses din bedrift. Last gjerne ned guiden vår også, eller besøk nettsidene våre hvor vi har samlet mye nyttig informasjon om det å planlegge gode avfallsløsninger. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 22. mars 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Fra 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle