5 tips til en vellykket avfallsløsning

Av Morten Frøid 25. februar 2020

Norsk-Gjenvinning_vellykket avfallsløsning_Stopp_IMG_4954

Blir containeren på utsiden ofte fylt med unødig restavfall? Eller blir det farlige avfallet plassert litt tilfeldig rundt omkring uten sikring? Da trenger du et bedre system for avfallsløsningen i bedriften din. Her er 5 tips til en vellykket avfallsløsning.

En vellykket avfallsløsning skal være:

   • Enkel å bruke
   • Kostnads- og miljøeffektiv
   • I henhold til myndighetenes krav
   • Tilpasset behovene til den enkelte bedrift

Da handler det om å ha kontroll over avfallet, ha riktig oppsamlingsutstyr, sørge for skilting, merking og god informasjon. Og tydelige mål.

Hvis du vil, kan du ta en kikk på denne videoen - her får du de 5 tipsene servert! 

Last ned gratis guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

1. Kontroll over avfallet

Få oversikt over avfallstyper og avfallsmengder. Hva slags avfall oppstår det mest av, og hvor mye er det snakk om? Vet du det er det lettere å se hva slags utstyr dere har behov for, og hvordan dere skal planlegge en effektiv løsning. 

Ved å ha oversikt over avfallstypene og mengdene oppnår du flere fordeler:

   • Det er lettere å få til faste tømmerutiner
   • Økt kildesorteringsgrad
   • Reduserte avfallskostnader
   • Positivt bidrag til miljøet

Grønt Ansvar og Miljøsjekken er to løsninger som gir deg både oversikt og dokumentasjon på søppelhåndteringen. Gjennom tilrettelagte system kan du til enhver tid følge utviklingen over kostnader og effektivitet knyttet til avfallet dere produserer. Med disse løsningene kan du også følge opp mål og forbedringstiltak i bedriften over tid. 

I tillegg finnes det en mulighet for et mer dyptgående analyseverktøy som vi per i dag tilbyr i form av en tjeneste. Verktøyet gir informasjon i sanntid, utfører lønnsomhetsanalyser og foreslår  kontinuerlige forbedringstiltak basert på registrerte data.Tjenesten er spesielt godt egnet for virksomheter som har flere lokasjoner hvor det er ønskelig å kunne sammenligne kostnader, rutiner og lignende. Kontakt oss gjerne hvis du tror det kan være noe for deg.

2. Praktisk tilrettelegging og riktig utstyr

Hvilke typer beholdere og utstyr dere trenger, avhenger selvsagt av type avfall og avfallsmengder. Lover og lokale forskrifter legger også visse føringer for hvordan avfallet skal oppbevaresDette gjelder særlig matavfall og oppbevaring av farlig avfall.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? - dette bør du passe på ? 

Avfallsbeholderne og annet oppsamlingsutstyr skal plasseres nær brukerne. Det må være lett tilgjengelig for alle som skal benytte det, også for renovatøren som skal hente avfallet.

Utstyr som skal brukes for å komprimere avfallet, som blant annet emballasjepresser og komprimatorer, beholdere for oppbevaring av farlig avfall og EE-avfall og lignende, må være på plass. Kanskje er dere også klare for å ta i bruk digital teknologi og smarte avfallsbeholdere?

Tenk også på hvor det kan være lønnsomt å gjøre endringer. Kanskje kan det lønne seg å øke størrelsen på noen beholdere for å redusere antall tømminger. Har dere avfallstyper med stort volum, kan en komprimator være smart, både for å spare plass og for å minske transportkostnadene.

Les også: En dårlig tilpasset avfallsløsning kan koste bedriften hundretusener 

Er du i tvil om løsningen dere har i dag er god nok, anbefaler jeg deg å ta kontakt med avfallsleverandøren din for en gjennomgang. 

3. Merking og skilting

Det er altså ikke nok å ha det rette utstyret. De som kaster avfall må vite hva som skal kastes hvor. Sørger du for tydelig merking, minimerer du risikoen for at noe blir kastet i feil beholder. Det vil igjen redusere sjansen for tilleggskostnader ved innlevering av avfallet. Du bør:

   • Bruke god merking, ikke bare på beholderne, men også på veggene
   • Ha bilde av de forskjellige avfallstypene sammen med piktogram - symboler
   • Informere på flere språk om nødvendig
   • Kanskje også henge opp en plakat som forteller hvordan dere ønsker å ha det som bedrift?

I Norsk Gjenvinning har vi utarbeidet en standard avfallsguide, samt plakater for forskjellige avfallstyper til kontorlokaler og avfallsrom. Det er også mulig å få laget spesialutgaver med eget design og i ønsket materiale. Du finner mer informasjon om det her.  

4. Informasjon er viktig

Det kan ofte være en utfordring å få alle til å bruke løsningen slik det er tenkt. Begynn derfor med å gi god informasjon til alle brukere. Informer om hvordan og hvorfor man sorterer avfallet. Klarer du å skape en grunnleggende felles forståelse for dette , øker sjansen betraktelig for at avfallsløsningen blir vellykket.  

5. Sett tydelig mål for avfallshåndtering og kildesortering

Har virksomheten din et mål for kildesortering? En avfallsløsning kan ikke kalles vellykket i dag hvis den ikke inkluderer kildesortering, og alle bedrifter bør ha et mål om høyest mulig kildesorteringsgrad. I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og  kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Det skal lønne seg å kildesortere. Det forutsetter tilgjengelige og riktige beholdere, skilting og merking. Besøk gjerne nettbutikken vår for å se noen av mulighetene som finnes, eller sjekk ut bransjeløsningene våre.

Vil du vite mer? 

Les om hvordan ulike avfallsløsninger kan tilpasses din bedrift. Last gjerne ned guiden vår også, eller besøk nettsidene våre hvor vi har samlet mye nyttig informasjon om det å planlegge gode avfallsløsninger. 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 22. mars 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: avfallsløsninger


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all